Tag: Hans, Wilhelm 1914

 •  
 •          
 • G11 0228-bk

  • G11 0228-bk
 • G11 0229-bk

  • G11 0229-bk
 • G11 0230-bk

  • G11 0230-bk
 • G 1166 1-k

  • G 1166 1-k