Nakomelingen van Johan Besemer

Laatste update: 30 maart 20201ste generatie1. Johan Besemer werd geboren omstreeks 1305.1

Johan trouwde met iemand.

Zijn kind was:

+ 2 M    i. Ocker Johannesz Besemer werd geboren in 1330 in Esslingen, DL2 en is overleden in 1400 in Dordrecht2 op 70-jarige leeftijd.

Ocker trouwde met NN.

2de generatie (Kinderen)


2. Ocker Johannesz Besemer werd geboren in 1330 in Esslingen, DL2 en is overleden in 1400 in Dordrecht2 op 70-jarige leeftijd.

Ocker trouwde met NN.

Kind uit dit huwelijk:

+ 3 M    i. Jan Ockersz Besemer werd geboren in 1365 in Dordrecht2 en is overleden vr 18 Jul 1423 in Oud Alblas.3

Jan trouwde met NN.

3de generatie (Kleinkinderen)


3. Jan Ockersz Besemer werd geboren in 1365 in Dordrecht2 en is overleden vr 18 Jul 1423 in Oud Alblas.3

Jan trouwde met NN.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 4 V    i. Ave Besemer werd geboren in 1400 in Oud-Alblas4 en is overleden na 1476.5

Ave trouwde met Pieter Voppensz. (g. Omstr 1400, o. Tussen 1462 en 1476)

+ 5 M    ii. Ocker Jansz werd geboren in 14026 en is overleden in 14636 op 61-jarige leeftijd.

Ocker trouwde met iemand omstreeks 1435.6

+ 6 M    iii. Jan Jansz Besemer werd geboren in 1405 in Dordrecht2 en is overleden in Hendrik Ido Ambacht.2

Jan trouwde met NN. (g. 1405)

4de generatie (Achterkleinkinderen)


4. Ave Besemer werd geboren in 1400 in Oud-Alblas4 en is overleden na 1476.5

Ave trouwde met Pieter Voppensz, zoon van Vop Hoene 5 en NN. Pieter werd geboren omstreeks 1400 in Ouderkerk aa. de IJssel7 en is overleden tussen 1462 en 1476.8

Kind uit dit huwelijk:

+ 7 V    i. NN Pieter Voppen Besemer .7

NN trouwde met Willem Jan Vincent van der Nesse. (g. Omstr 1425, o. Vr 12 Jan 1499)

5. Ocker Jansz werd geboren in 14026 en is overleden in 14636 op 61-jarige leeftijd.

Ocker trouwde met iemand omstreeks 1435.6

Zijn kinderen waren:

+ 8 M    i. Adriaen Ockersz werd geboren in 14366 en is overleden in 15066 op 70-jarige leeftijd.

+ 9 M    ii. Willem Ockersz .

+ 10 M    iii. Jan Ockersz .

Jan trouwde met iemand.

6. Jan Jansz Besemer werd geboren in 1405 in Dordrecht2 en is overleden in Hendrik Ido Ambacht.2

Jan trouwde met NN. NN werd geboren in 1405 in Dordrecht9 en is overleden in Hendrik Ido Ambacht.9

Kind uit dit huwelijk:

+ 11 M    i. Heynrick Jansz Besemer werd geboren in 1440 in Hendrik Ido Ambacht2 en is overleden in 1520 in Hendrik Ido Ambacht2 op 80-jarige leeftijd.

Heynrick trouwde met Margriet (g. Omstr 1443) omstreeks 1465.10

5de generatie (Achterkleinkinderen 0o4n)


7. NN Pieter Voppen Besemer .7

NN trouwde met Willem Jan Vincent van der Nesse. Willem werd geboren omstreeks 1425 in Oudewater7 en is overleden vr 12 Jan 1499.7

Kind uit dit huwelijk:

+ 12 M    i. Vranck Willemsz van den Nesse werd geboren omstreeks 1455.7

Vranck trouwde met NN Pietersdr Besemer. (g. Omstr 1455)

8. Adriaen Ockersz werd geboren in 14366 en is overleden in 15066 op 70-jarige leeftijd.

9. Willem Ockersz .

10. Jan Ockersz .

Jan trouwde met iemand.

Zijn kind was:

+ 13 M    i. Ocker Jansz werd geboren in 14706 en is overleden in 15466 op 76-jarige leeftijd.

Ocker trouwde met iemand.

11. Heynrick Jansz Besemer werd geboren in 1440 in Hendrik Ido Ambacht2 en is overleden in 1520 in Hendrik Ido Ambacht2 op 80-jarige leeftijd.

Heynrick trouwde met Margriet omstreeks 1465.10 Margriet werd geboren omstreeks 1443.11

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 14 M    i. Ghijsbrecht Heyndricksz Besemer werd geboren in 1472 in Hendrik Ido Ambacht2 en is overleden in 1552 in Gherijls Hendricks Ambacht2 op 80-jarige leeftijd.

Ghijsbrecht trouwde met NN.

+ 15 M    ii. Cornelis Heyndriksz Besemer 12 werd geboren omstreeks 1480 in Hendrik Ido Ambacht12 en is overleden na 1509.11

Cornelis trouwde met Cornelia NN.11

6de generatie (Achterkleinkinderen 0o5n)


12. Vranck Willemsz van den Nesse werd geboren omstreeks 1455.7

Vranck trouwde met NN Pietersdr Besemer. NN werd geboren omstreeks 1455.7

Kind uit dit huwelijk:

+ 16 M    i. Gijsbrecht Vrancken van den Nes werd geboren omstreeks 1480.7

Gijsbrecht trouwde met NN.

13. Ocker Jansz werd geboren in 14706 en is overleden in 15466 op 76-jarige leeftijd.

Ocker trouwde met iemand.

Zijn kinderen waren:

+ 17 M    i. Aert Ockersz werd geboren in 14986 en is overleden in 15606 op 62-jarige leeftijd.

Aert trouwde met Neeltge (o. 1561) in 1525.6

+ 18 M    ii. Jan Ockersz .

+ 19 M    iii. Arien Ockersz .

+ 20 M    iv. Serevel Ockersz is overleden in 1559.6

Serevel trouwde met Wilhelmina Willems van Drenckwaert in 1538.6

14. Ghijsbrecht Heyndricksz Besemer werd geboren in 1472 in Hendrik Ido Ambacht2 en is overleden in 1552 in Gherijls Hendricks Ambacht2 op 80-jarige leeftijd.

Ghijsbrecht trouwde met NN.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 21 M    i. Cornelis Ghijsbrechtsz Besemer werd geboren in 1494 in Gherijls Hendricks Ambacht6 en is overleden in 1562 in Oud Alblas6 op 68-jarige leeftijd.

Cornelis trouwde met Cornelia in 1530.6

+ 22 M    ii. Jacob Ghijsbrechtsz Besemer werd geboren in 1498 in Gherijls Heyndricks Ambacht2 en is overleden in 1542 in Rijsoord2 op 44-jarige leeftijd.

Jacob trouwde met Heyltgen Willemsdochter (o. Tussen 1561 en 1580) in 1525 in Ridderkerk.2

Jacob trouwde vervolgens met NN omstreeks 1535.10

+ 23 M    iii. Aert Ghijsbrechtysz Besemer werd geboren omstreeks 1500.13

+ 24 M    iv. Floris Gijsbrechtsz Besemer is overleden vr 30 Mei 1546.14

Floris trouwde met Bastiaentje Aertsdr van Driel.15 (o. Na 8 Jun 1546)

+ 25 V    v. Liduwina Ghijsbrechtsdr .16

15. Cornelis Heyndriksz Besemer 12 werd geboren omstreeks 1480 in Hendrik Ido Ambacht12 en is overleden na 1509.11

Cornelis trouwde met Cornelia NN.11

Kind uit dit huwelijk:

+ 26 V    i. Marijtje Cornelis Besemer 12 werd geboren omstreeks 1510.12

Marijtje trouwde met Vranck Gijsberts van der Nes (g. Tussen 1508 en 1510, o. Tussen 7 Jun 1572 en 8 Aug 1576) vr 1542 in Rijsoord.12

7de generatie (Achterkleinkinderen 0o6n)


16. Gijsbrecht Vrancken van den Nes werd geboren omstreeks 1480.7

Gijsbrecht trouwde met NN.

Kind uit dit huwelijk:

+ 27 M    i. Vranck Gijsberts van der Nes werd geboren tussen 1508 en 151012 en is overleden tussen 7 Jun 1572 en 8 Aug 1576 in Ridderkerk.17

Vranck trouwde met Marijtje Cornelis Besemer 12 (g. Omstr 1510) vr 1542 in Rijsoord.12

(Dubbele vermelding. Zie Persoon 26)

Vranck trouwde vervolgens met NN Wijtensdr.11

Vranck trouwde vervolgens met NN Sebastiaens.11

17. Aert Ockersz werd geboren in 14986 en is overleden in 15606 op 62-jarige leeftijd.

Aert trouwde met Neeltge in 1525.6 Neeltge is overleden in 1561.6

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 28 M    i. Ocker Aertsz werd geboren in 15256 en is overleden na 1597.6

Ocker trouwde met iemand.

+ 29 M    ii. Adriaen Aertsz werd geboren in 1528.6

18. Jan Ockersz .

19. Arien Ockersz .

20. Serevel Ockersz is overleden in 1559.6

Serevel trouwde met Wilhelmina Willems van Drenckwaert in 1538.6

21. Cornelis Ghijsbrechtsz Besemer werd geboren in 1494 in Gherijls Hendricks Ambacht6 en is overleden in 1562 in Oud Alblas6 op 68-jarige leeftijd.

Cornelis trouwde met Cornelia in 1530.6

Kind uit dit huwelijk:

+ 30 V    i. Lucia Cornelisdr Besemer werd geboren in 1550 in Oud Alblas6 en is overleden op 11 Jun 1612 in Dordrecht6 op 62-jarige leeftijd.

Lucia trouwde met Lenaert Cornelisz Sterrenborgh (g. 1550, o. 1607) in 1579 in Oud Alblas.6

22. Jacob Ghijsbrechtsz Besemer werd geboren in 1498 in Gherijls Heyndricks Ambacht2 en is overleden in 1542 in Rijsoord2 op 44-jarige leeftijd.

Jacob trouwde met Heyltgen Willemsdochter, dochter van Willem Adriaensz 14 en Geertje Huijgensdr Besemer,14 in 1525 in Ridderkerk.2 Heyltgen werd geboren in Sandelingen Ambacht14 en is overleden tussen 1561 en 1580 in Ridderkerk.18

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 31 M    i. Cornelis Jacobsz Besemer werd geboren in 1527 in Ridderkerk.2

+ 32 M    ii. Heynderick Jacobsz Besemer werd geboren in 1531 in Ridderkerk.2

+ 33 M    iii. Pieter Jacobsz Besemer werd geboren in 1532 in Ridderkerk2 en is overleden in 1571 in Ridderkerk2 op 39-jarige leeftijd.

Pieter trouwde met Annae Willemsdr Jongkint in 1558 in Ridderkerk.19

Pieter trouwde vervolgens met NN 20 (o. Vr 1558) vr 1558.20

+ 34 M    iv. Lenaert Jacobsz Besemer werd geboren in 1534 in Ridderkerk2 en is overleden op 24 Jun 1611 in Hendrik Ido Ambacht21 op 77-jarige leeftijd.

Lenaert trouwde met Aeltge Leenderts. (g. 1540, o. Vr 21 Mei 1619)

+ 35 O    v. NN Besemer werd geboren in 1536 in Ridderkerk.2

+ 36 V    vi. Ploentgen Jacobsdr Besemer werd geboren in 1538 in Ridderkerk.2

Jacob trouwde vervolgens met NN omstreeks 1535.10

23. Aert Ghijsbrechtysz Besemer werd geboren omstreeks 1500.13

24. Floris Gijsbrechtsz Besemer is overleden vr 30 Mei 1546.14

Floris trouwde met Bastiaentje Aertsdr van Driel.,15 dochter van Aert Adriaensz van Driel en Adriana NN,.22 Bastiaentje is overleden na 8 Jun 1546.14

Kind uit dit huwelijk:

+ 37 V    i. Ariaentje Floris Besemer .14

Ariaentje trouwde met Joris Jans.14

25. Liduwina Ghijsbrechtsdr .16

26. Marijtje Cornelis Besemer 12 werd geboren omstreeks 1510.12

Marijtje trouwde met Vranck Gijsberts van der Nes, zoon van Gijsbrecht Vrancken van den Nes en NN, vr 1542 in Rijsoord.12 Vranck werd geboren tussen 1508 en 151012 en is overleden tussen 7 Jun 1572 en 8 Aug 1576 in Ridderkerk.17

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 38 M    i. Bastiaan Francken van den Nes 12 werd geboren omstreeks 154011 en is overleden vr 25 Feb 1611.11

Bastiaan trouwde met Anneken 23 (g. Omstr 1550, o. Vr 29 Jun 1597) omstreeks 1570.11

Bastiaan trouwde vervolgens met iemand.

Bastiaan trouwde vervolgens met Sijken Lenarts (o. Na 20 Sep 1607) op 29 Jun 1597 in Rijsoord.11

+ 39 M    ii. Wijt Franckens van der Nes 11 werd geboren omstreeks 154024 en is overleden na 1610.25

Wijt trouwde met NN Aertsdr.25

+ 40 M    iii. Cornelis Vranckens van der Nes .11

+ 41 M    iv. Ariaentgen Francken is overleden op 18 Nov 1597 in Barendrecht.11

Ariaentgen trouwde met Gerrit Willemsz. (o. Na 21 Jan 1604)

+ 42 V    v. Lenaertgen Vrancken van der Nes .11

8ste generatie (Achterkleinkinderen 0o7n)


27. Vranck Gijsberts van der Nes werd geboren tussen 1508 en 151012 en is overleden tussen 7 Jun 1572 en 8 Aug 1576 in Ridderkerk.17

Vranck trouwde met Marijtje Cornelis Besemer,12 dochter van Cornelis Heyndriksz Besemer 12 en Cornelia NN,11 vr 1542 in Rijsoord.12 Marijtje werd geboren omstreeks 1510.12

(Dubbele vermelding. Zie Persoon 26)

Vranck trouwde vervolgens met NN Wijtensdr.11

Kind uit dit huwelijk:

+ 43 V    i. Adriaenken Franckendr van den Nes werd geboren omstreeks 15477 en is overleden op 18 Nov 1597 in Barendrecht7 ongeveer 50 jaar oud.

Adriaenken trouwde met Gerrit Willemsen (g. Omstr 1545, o. Na 21 Jan 1594) omstreeks 1574.7

Vranck trouwde vervolgens met NN Sebastiaens.,11 dochter van Sebastiaen Joosten 11 en Barbaer Pietersdr,.11

28. Ocker Aertsz werd geboren in 15256 en is overleden na 1597.6

Ocker trouwde met iemand.

Zijn kind was:

+ 44 V    i. Margriet Ockerse werd geboren in 15506 en is overleden na 1613.6

Margriet trouwde met Ocker Arijen Geleijnsz (g. 1545, o. Tussen 1616 en 1625) in 1572.6

29. Adriaen Aertsz werd geboren in 1528.6

30. Lucia Cornelisdr Besemer werd geboren in 1550 in Oud Alblas6 en is overleden op 11 Jun 1612 in Dordrecht6 op 62-jarige leeftijd.

Lucia trouwde met Lenaert Cornelisz Sterrenborgh, zoon van Cornelis Pietersz Sterrenborgh, in 1579 in Oud Alblas.6 Lenaert werd geboren in 1550 in Oud Alblas6 en is overleden in 16076 op 57-jarige leeftijd.

31. Cornelis Jacobsz Besemer werd geboren in 1527 in Ridderkerk.2

32. Heynderick Jacobsz Besemer werd geboren in 1531 in Ridderkerk.2

33. Pieter Jacobsz Besemer werd geboren in 1532 in Ridderkerk2 en is overleden in 1571 in Ridderkerk2 op 39-jarige leeftijd.

Pieter trouwde met Annae Willemsdr Jongkint in 1558 in Ridderkerk.19

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 45 M    i. Willem Pietersz Besemer werd geboren in 1560 in Ridderkerk19 en is overleden in Charlois.19

Willem trouwde met Fijtje Pietersdr Cranendonk op 5 Feb 1589 in IJsselmonde.19

+ 46 V    ii. Marycchie Pieters werd geboren in 1570 in Ridderkerk.19

Pieter trouwde vervolgens met NN 20 vr 1558.20 NN is overleden vr 1558.

34. Lenaert Jacobsz Besemer werd geboren in 1534 in Ridderkerk2 en is overleden op 24 Jun 1611 in Hendrik Ido Ambacht21 op 77-jarige leeftijd.

Lenaert trouwde met Aeltge Leenderts. Aeltge werd geboren in 15402 en is overleden vr 21 Mei 1619.10

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 47 M    i. Jacob Lennaertsz Besemer werd geboren in 1560 in Ridderkerk2 en is overleden op 30 Dec 1622 in Hendrik Ido Ambacht2 op 62-jarige leeftijd.

Jacob trouwde met Ingen Jannetje Jansdr (g. 1570) op 30 Dec 1590 in Hendrik Ido Ambacht.10

+ 48 V    ii. Heyltjen Lenaerts Besemer werd geboren omstreeks 1565 in Adriaan Pieter Ambacht.14

Heyltjen trouwde met Arijen Ellaartsz Pietersz van de Westzijde 26 (g. Omstr 1565) op 25 Feb 1592 in Rijsoord.14

+ 49 M    iii. Heyndrick Besemer is overleden na 1610.13

+ 50 M    iv. Cornelis Besemer is overleden na 1619.13

+ 51 V    v. Grietje Besemer .13

Grietje trouwde met Adriaen.13

Grietje trouwde vervolgens met Pieter Cornelisz.13

+ 52 V    vi. NN Besemer .

NN trouwde met Maerten.13

35. NN Besemer werd geboren in 1536 in Ridderkerk.2

36. Ploentgen Jacobsdr Besemer werd geboren in 1538 in Ridderkerk.2

37. Ariaentje Floris Besemer .14

Ariaentje trouwde met Joris Jans.14

38. Bastiaan Francken van den Nes 12 werd geboren omstreeks 154011 en is overleden vr 25 Feb 1611.11

Bastiaan trouwde met Anneken 23 omstreeks 1570.11 Anneken werd geboren omstreeks 155011 en is overleden vr 29 Jun 1597.11

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 53 M    i. Clement Bastiaans van der Nes 12 werd geboren omstreeks 1574 in Rijsoord11 en is overleden na 1657.27

Clement trouwde met Lijntje Joppen 11 (g. Omstr 1567, o. Na 6 Jul 1619) op 11 Dec 1599 in Rijsoord.11

+ 54 M    ii. Cornelis Bastiaens van den Nes werd geboren omstreeks 158711 en is overleden tussen 1627 en 26 Aug 1648 in Groote Lindt.11

Cornelis trouwde met Aechtgen Willems (g. Omstr 1585, o. Na 18 Jun 1649) omstreeks 1608.28

+ 55 M    iii. Pleun Bastaens van der Nes werd geboren vr 17 Dec 1589.11

+ 56 M    iv. Adriaen Bastiaensz van der Nes werd geboren omstreeks 158511 en is overleden na 25 Nov 1641.11

+ 57 V    v. Marietie Bastiaens van der Nes is overleden tussen 1620 en 1624.11

+ 58 M    vi. Leendert Bastiaans van der Nes 11 is overleden tussen 25 Jun en Nov 1649.24

Bastiaan trouwde vervolgens met iemand.

Zijn kind was:

+ 59 M    i. Willem Bastiaensz van den Nes werd geboren vr 17 Dec 159224 en is overleden tussen 1644 en 9 Aug 1649.24

Willem trouwde met Jorisken Bastiaensdr (Aryswager). (g. Vr 20 Nov 1588, o. Vr 29 Mei 1638)

Bastiaan trouwde vervolgens met Sijken Lenarts op 29 Jun 1597 in Rijsoord.11 Sijken is overleden na 20 Sep 1607.29

39. Wijt Franckens van der Nes 11 werd geboren omstreeks 154024 en is overleden na 1610.25

Wijt trouwde met NN Aertsdr.,25 dochter van Aert Heyndrick Thonisz en Lijsken Heymansdr,.24

Kind uit dit huwelijk:

+ 60 V    i. Maritge Wijten werd geboren omstreeks 1575 in Hendrik Ido Ambacht ?30 en is overleden vr 28 Jan 1664.30

Maritge trouwde met Jacob Cornelisz 31 (g. Omstr 1550, o. 11 Okt 1613) omstreeks 1600.30

40. Cornelis Vranckens van der Nes .11

41. Ariaentgen Francken is overleden op 18 Nov 1597 in Barendrecht.11

Ariaentgen trouwde met Gerrit Willemsz. Gerrit is overleden na 21 Jan 1604.32

42. Lenaertgen Vrancken van der Nes .11

9de generatie (Achterkleinkinderen 0o8n)


43. Adriaenken Franckendr van den Nes werd geboren omstreeks 15477 en is overleden op 18 Nov 1597 in Barendrecht7 ongeveer 50 jaar oud.

Adriaenken trouwde met Gerrit Willemsen omstreeks 1574.7 Gerrit werd geboren omstreeks 15457 en is overleden na 21 Jan 1594.7

Kind uit dit huwelijk:

+ 61 M    i. Franck Gerritsz de Vos werd geboren omstreeks 1574 in West-Barendrecht ?.7

Franck trouwde met Lijntje Aarts Andeweg (g. Omstr 1579) omstreeks 1599 in West-Barendrecht ?.7

44. Margriet Ockerse werd geboren in 15506 en is overleden na 1613.6

Margriet trouwde met Ocker Arijen Geleijnsz in 1572.6 Ocker werd geboren in 15456 en is overleden tussen 1616 en 1625.6

45. Willem Pietersz Besemer werd geboren in 1560 in Ridderkerk19 en is overleden in Charlois.19

Willem trouwde met Fijtje Pietersdr Cranendonk op 5 Feb 1589 in IJsselmonde.19

Kind uit dit huwelijk:

+ 62 M    i. Pieter Willemsz de Oude Besemer werd geboren in 1595 in IJsselmonde.19

Pieter trouwde met Maartje in 1626 in Blankenburg.33

46. Marycchie Pieters werd geboren in 1570 in Ridderkerk.19

47. Jacob Lennaertsz Besemer werd geboren in 1560 in Ridderkerk2 en is overleden op 30 Dec 1622 in Hendrik Ido Ambacht2 op 62-jarige leeftijd.

Jacob trouwde met Ingen Jannetje Jansdr op 30 Dec 1590 in Hendrik Ido Ambacht.10 Ingen werd geboren in 1570.2

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 63 M    i. Leendert Besemer werd geboren in 1593.2

Leendert trouwde met Anna Ariaensdr.13

+ 64 M    ii. Cornelis Jacobsz Besemer werd geboren in 1594 in Sandelingen Ambacht2 en is overleden op 2 Okt 16532 op 59-jarige leeftijd.

Cornelis trouwde met Anneken Clements van Nes (g. Vr 19 Sep 1600) op 13 Okt 1624 in Barendrecht.34

+ 65 V    iii. Heylke Jacobsdr Besemer werd geboren in 1595.2

Heylke trouwde met Gerrit Dircksz Verschoor in 1624.13

Heylke trouwde vervolgens met Cornelis Teunisse Lowycx.13

+ 66 V    iv. Marijke Besemer werd geboren omstreeks 1596 in Sandelingen Ambacht35 en is overleden vr 14 Jun 1668.35

Marijke trouwde met Cornelis Christiaensen Groeneveld.

+ 67 V    v. Leentje Besemer werd geboren in 1598 en is overleden omstreeks 163013 ongeveer 32 jaar oud.

+ 68 V    vi. Janneke Besemer werd geboren omstreeks 1599 en is overleden op 15 Mei 1639 in Hendrik Ido Ambacht36 ongeveer 40 jaar oud.

Janneke trouwde met Cornelis Heyndricksen van der Gijssen op 14 Mei 1628.13

48. Heyltjen Lenaerts Besemer werd geboren omstreeks 1565 in Adriaan Pieter Ambacht.14

Heyltjen trouwde met Arijen Ellaartsz Pietersz van de Westzijde 26 op 25 Feb 1592 in Rijsoord.14 Arijen werd geboren omstreeks 1565 in Rijsoord.37

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 69 V    i. Trijntje Ariensdr Besemer werd geboren omstreeks 160014 en is overleden tussen 1676 en 1680.14

+ 70 M    ii. Jacob Arien Elderse Besemer werd geboren omstreeks 1598 in Ridderkerk.26

Jacob trouwde met Ariaantje Pieters (o. 1650) op 1 Mei 1622 in Ridderkerk.26

49. Heyndrick Besemer is overleden na 1610.13

50. Cornelis Besemer is overleden na 1619.13

51. Grietje Besemer .13

Grietje trouwde met Adriaen.13

Grietje trouwde vervolgens met Pieter Cornelisz.13

52. NN Besemer .

NN trouwde met Maerten.13

53. Clement Bastiaans van der Nes 12 werd geboren omstreeks 1574 in Rijsoord11 en is overleden na 1657.27

Clement trouwde met Lijntje Joppen,11 dochter van Job Aertse Hordijk 11 en Trijntje Cleisse,11 op 11 Dec 1599 in Rijsoord.11 Lijntje werd geboren omstreeks 1567 in Barendrecht12 en is overleden na 6 Jul 1619.38

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 71 V    i. Anneken Clements van Nes werd geboren vr 19 Sep 1600.24

Anneken trouwde met Cornelis Jacobsz Besemer (g. 1594, o. 2 Okt 1653) op 13 Okt 1624 in Barendrecht.34

(Dubbele vermelding. Zie Persoon 64)

+ 72 V    ii. Maritge Clements van der Nes 11 werd geboren vr 5 Feb 161711 en is overleden tussen 22 Dec 1646 en 7 Dec 1650.11

Maritge trouwde met Leendert Jans Pors 11 (o. 1643) na 14 Apr 1640.11

Maritge trouwde vervolgens met Dirk Franse Groenendijk (g. Omstr 1605, o. Na 5 Mrt 1659) na 17 Aug 1641.11

+ 73 M    iii. Bastiaen Clementsz van den Nes werd geboren vr 5 Sep 160239 en is overleden tussen 1674 en 1678.11

Bastiaen trouwde met (Aagje) NN. (o. Vr 1660)

+ 74 V    iv. Lijsbetge Clements van den Nes werd geboren vr 20 Sep 160724 en is overleden na 12 Apr 1659.24

Lijsbetge trouwde met Cornelis Cornelisz Boertgen. (g. Omstr 1599, o. Tussen 15 Mei 1655 en 12 Apr 1659)

+ 75 M    v. Job Clements van der Nes werd geboren vr 23 Mei 1610.11

+ 76 M    vi. Jop van der Nes werd geboren vr 25 Nov 1613.11

54. Cornelis Bastiaens van den Nes werd geboren omstreeks 158711 en is overleden tussen 1627 en 26 Aug 1648 in Groote Lindt.11

Cornelis trouwde met Aechtgen Willems, dochter van Willem Alertsz 40 en Mariken Adriaensdr,41 omstreeks 1608.28 Aechtgen werd geboren omstreeks 158542 en is overleden na 18 Jun 1649.42

Kind uit dit huwelijk:

+ 77 V    i. Anneke Cornelisse (van den Nes) 43 werd geboren omstreeks 1610 in Groote Lindt43 en is overleden omstreeks 165443 ongeveer 44 jaar oud.

Anneke trouwde met Leendert Gerritsz (Snoo) 43 (o. Vr Nov 1676) op 31 Mei 1637 in Hendrik Ido Ambacht.43

Anneke trouwde vervolgens met Cornelis Aertsz Wuijster. (o. Vr Mei 1637)

55. Pleun Bastaens van der Nes werd geboren vr 17 Dec 1589.11

56. Adriaen Bastiaensz van der Nes werd geboren omstreeks 158511 en is overleden na 25 Nov 1641.11

57. Marietie Bastiaens van der Nes is overleden tussen 1620 en 1624.11

58. Leendert Bastiaans van der Nes 11 is overleden tussen 25 Jun en Nov 1649.24

59. Willem Bastiaensz van den Nes werd geboren vr 17 Dec 159224 en is overleden tussen 1644 en 9 Aug 1649.24

Willem trouwde met Jorisken Bastiaensdr (Aryswager), dochter van Bastiaen Aryensz Saentgen (Aryswager) en Elisabeth Jansdr,.24 Jorisken werd geboren vr 20 Nov 158824 en is overleden vr 29 Mei 1638.24

Kind uit dit huwelijk:

+ 78 M    i. Bastiaen Willemsz van den Nes werd geboren tussen 1617 en 161824 en is overleden tussen 12 Mrt en 7 Mei 1656 in Ridderkerk.24

Bastiaen trouwde met Lijntgen Ariensdr Baes (g. Omstr 1623, o. Omstr 20 Dec 1659) op 11 Nov 1646 in Ridderkerk.24

Bastiaen trouwde vervolgens met Grietken Willemsdr Aryswager (o. Tussen 1645 en 1646) op 10 Nov 1641 in Ridderkerk.24

60. Maritge Wijten werd geboren omstreeks 1575 in Hendrik Ido Ambacht ?30 en is overleden vr 28 Jan 1664.30

Maritge trouwde met Jacob Cornelisz 31 omstreeks 1600.30 Jacob werd geboren omstreeks 1550,30 is overleden op 11 Okt 1613 in Maasdam30 ongeveer 63 jaar oud en werd begraven omstreeks 12 Okt 1613 in Maasdam (zerk in de kerk).30

Kind uit dit huwelijk:

+ 79 M    i. Cornelis Jacobsz Capteijn werd geboren vr 15 Jun 160831 en is overleden tussen 1638 en 1642.31

Cornelis trouwde met Maertien Lenertsdr van Driel (g. Vr 16 Jan 1605) op 7 Mrt 1637 in Puttershoek.31

10de generatie (Achterkleinkinderen 0o9n)


61. Franck Gerritsz de Vos werd geboren omstreeks 1574 in West-Barendrecht ?.7

Franck trouwde met Lijntje Aarts Andeweg omstreeks 1599 in West-Barendrecht ?.7 Lijntje werd geboren omstreeks 1579.7

Kind uit dit huwelijk:

+ 80 V    i. Adriaantje Francksdr de Vos werd geboren omstreeks 1600 in West-Barendrecht7 en is overleden op 4 Okt 1680 in Barendrecht7 ongeveer 80 jaar oud.

Adriaantje trouwde met Hendrik Adriaansz Hogendijk. (g. Omstr 1595, o. 5 Apr 1634)

62. Pieter Willemsz de Oude Besemer werd geboren in 1595 in IJsselmonde.19

Pieter trouwde met Maartje in 1626 in Blankenburg.33

63. Leendert Besemer werd geboren in 1593.2

Leendert trouwde met Anna Ariaensdr.13

64. Cornelis Jacobsz Besemer werd geboren in 1594 in Sandelingen Ambacht2 en is overleden op 2 Okt 16532 op 59-jarige leeftijd.

Cornelis trouwde met Anneken Clements van Nes, dochter van Clement Bastiaans van der Nes 12 en Lijntje Joppen,11 op 13 Okt 1624 in Barendrecht.34 Anneken werd geboren vr 19 Sep 1600.24

Kind uit dit huwelijk:

+ 81 M    i. Bastiaan Cornelisse Besemer werd geboren vr 1 Apr 1630 in Hendrik Ido Ambacht.44

Bastiaan trouwde met Soetjen Willemse Leenheer 34 (g. Vr 6 Okt 1630) op 16 Apr 1651 in Hendrik Ido Ambacht.45

65. Heylke Jacobsdr Besemer werd geboren in 1595.2

Heylke trouwde met Gerrit Dircksz Verschoor in 1624.13

Heylke trouwde vervolgens met Cornelis Teunisse Lowycx.13

66. Marijke Besemer werd geboren omstreeks 1596 in Sandelingen Ambacht35 en is overleden vr 14 Jun 1668.35

Marijke trouwde met Cornelis Christiaensen Groeneveld, zoon van Cors Adriaen Monnenss.

Kind uit dit huwelijk:

+ 82 M    i. Christiaen Cornelisz Groenevelt .36

67. Leentje Besemer werd geboren in 1598 en is overleden omstreeks 163013 ongeveer 32 jaar oud.

68. Janneke Besemer werd geboren omstreeks 1599 en is overleden op 15 Mei 1639 in Hendrik Ido Ambacht36 ongeveer 40 jaar oud.

Janneke trouwde met Cornelis Heyndricksen van der Gijssen op 14 Mei 1628.13

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 83 V    i. Janneken Besemer 36 werd geboren vr 6 Nov 1633.46

+ 84 V    ii. Hilleken .36

69. Trijntje Ariensdr Besemer werd geboren omstreeks 160014 en is overleden tussen 1676 en 1680.14

70. Jacob Arien Elderse Besemer werd geboren omstreeks 1598 in Ridderkerk.26

Jacob trouwde met Ariaantje Pieters op 1 Mei 1622 in Ridderkerk.26 Ariaantje werd geboren in Ridderkerk26 en is overleden in 1650 in Mookhoek, Strijen.26

Kind uit dit huwelijk:

+ 85 M    i. Leendert Besemer werd geboren vr 7 Aug 1636 in Ridderkerk,47 is overleden op 2 Mrt 1709 in Mookhoek, Strijen26 en werd begraven op 5 Mrt 1709 in 's Gravendeel.48

Leendert trouwde met Theuna Ariens Aertoom (g. Vr 30 Okt 1644, o. 30 Mei 1697) op 24 Jun 1671 in 's-Gravendeel.26

71. Anneken Clements van Nes werd geboren vr 19 Sep 1600.24

Anneken trouwde met Cornelis Jacobsz Besemer, zoon van Jacob Lennaertsz Besemer en Ingen Jannetje Jansdr, op 13 Okt 1624 in Barendrecht.34 Cornelis werd geboren in 1594 in Sandelingen Ambacht2 en is overleden op 2 Okt 16532 op 59-jarige leeftijd.

(Dubbele vermelding. Zie Persoon 64)

72. Maritge Clements van der Nes 11 werd geboren vr 5 Feb 161711 en is overleden tussen 22 Dec 1646 en 7 Dec 1650.11

Maritge trouwde met Leendert Jans Pors,11 zoon van Jan Leenderts Pors 11 en Ingetje Crijnen,11 na 14 Apr 1640.11 Leendert is overleden in 1643 in Charlois.11

Kind uit dit huwelijk:

+ 86 V    i. Leendertje Leendertsdr Pors 11 werd geboren omstreeks 1643 in Charlois11 en is overleden in 1677 in Barendrecht11 ongeveer 34 jaar oud.

Leendertje trouwde met Heijndrick Pieters Kooyman 11 (g. Jul 1636, o. Vr 7 Jul 1693) op 10 Jul 1661 in Barendrecht.11

Maritge trouwde vervolgens met Dirk Franse Groenendijk, zoon van Frans Leendertsz Kooyman 11 en Maertje Jansdr,11 na 17 Aug 1641.11 Dirk werd geboren omstreeks 160524 en is overleden na 5 Mrt 1659.11

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 87 V    i. Marijchie Dircks Groenendijk .11

+ 88 M    ii. Frans Dircks Groenendijk .11

73. Bastiaen Clementsz van den Nes werd geboren vr 5 Sep 160239 en is overleden tussen 1674 en 1678.11

Bastiaen trouwde met (Aagje) NN. (Aagje) is overleden vr 1660.24

74. Lijsbetge Clements van den Nes werd geboren vr 20 Sep 160724 en is overleden na 12 Apr 1659.24

Lijsbetge trouwde met Cornelis Cornelisz Boertgen, zoon van Cornelis Dircksz Boertgen en Maericken Cornelisdr,.24 Cornelis werd geboren omstreeks 159924 en is overleden tussen 15 Mei 1655 en 12 Apr 1659.24

75. Job Clements van der Nes werd geboren vr 23 Mei 1610.11

76. Jop van der Nes werd geboren vr 25 Nov 1613.11

77. Anneke Cornelisse (van den Nes) 43 werd geboren omstreeks 1610 in Groote Lindt43 en is overleden omstreeks 165443 ongeveer 44 jaar oud.

Anneke trouwde met Leendert Gerritsz (Snoo),43 zoon van Gerrit Leendertsz Snoo en Aechie Damisse, op 31 Mei 1637 in Hendrik Ido Ambacht.43 Leendert is overleden vr Nov 1676.43

Kind uit dit huwelijk:

+ 89 V    i. Lijsbet Leendersen Snoo 43 werd geboren vr 25 Feb 1652.43

Lijsbet trouwde met Arien Jans Multum.43 (g. Vr 15 Jun 1642)

Lijsbet trouwde vervolgens met Jan Cornelisz Groote (o. Vr 1678) vr 1678.43

Anneke trouwde vervolgens met Cornelis Aertsz Wuijster. Cornelis is overleden vr Mei 1637.43

78. Bastiaen Willemsz van den Nes werd geboren tussen 1617 en 161824 en is overleden tussen 12 Mrt en 7 Mei 1656 in Ridderkerk.24

Bastiaen trouwde met Lijntgen Ariensdr Baes, dochter van Adriaen Adriaensz Baes en Haesken Ariensdr Fonckert,24 op 11 Nov 1646 in Ridderkerk.24 Lijntgen werd geboren omstreeks 1623,24 is overleden omstreeks 20 Dec 1659 in Ridderkerk24 ongeveer 36 jaar oud en werd begraven op 21 Dec 1659 in Ridderkerk.24

Kind uit dit huwelijk:

+ 90 M    i. Joris Bastiaansz van der Nes werd geboren vr 16 Aug 164849 en is overleden op 30 Aug 1704 in Carnisse.49

Joris trouwde met Ariaantje Simonsdr Droogendijk (g. Omstr 1640, o. 14 Okt 1725) op 29 Apr 1671 in Rotterdam.49

Bastiaen trouwde vervolgens met Grietken Willemsdr Aryswager, dochter van Willem Leendertsz Arijswager en Marijke Huijgsdr Cranendonck, op 10 Nov 1641 in Ridderkerk.24 Grietken is overleden tussen 1645 en 1646.24

79. Cornelis Jacobsz Capteijn werd geboren vr 15 Jun 160831 en is overleden tussen 1638 en 1642.31

Cornelis trouwde met Maertien Lenertsdr van Driel, dochter van Lenaert Foppen van Driel 50 en Marijcken Cornelisdr,31 op 7 Mrt 1637 in Puttershoek.31 Maertien werd geboren vr 16 Jan 1605.31

11de Generatie (Achterkleinkinderen 0o10n)


80. Adriaantje Francksdr de Vos werd geboren omstreeks 1600 in West-Barendrecht7 en is overleden op 4 Okt 1680 in Barendrecht7 ongeveer 80 jaar oud.

Adriaantje trouwde met Hendrik Adriaansz Hogendijk, zoon van Adriaen Hendricksz Hoogendijck 51 en Hilletje Adriaensdr Fonckert,.52 Hendrik werd geboren omstreeks 1595 in Rhoon7 en is overleden op 5 Apr 1634 in Barendrecht7 ongeveer 39 jaar oud.

Kind uit dit huwelijk:

+ 91 V    i. Hillegonda Hendriks Hogendijk werd geboren vr 16 Jul 1623 in Barendrecht7 en is overleden tussen 1668 en 1682.7

Hillegonda trouwde met Gillis Jansz Herweijer. (g. Omstr 1620, o. Tussen 1671 en 1783)

81. Bastiaan Cornelisse Besemer werd geboren vr 1 Apr 1630 in Hendrik Ido Ambacht.44

Bastiaan trouwde met Soetjen Willemse Leenheer,34 dochter van Willem Cornelisse Leenheer en Claertgen Bastiaensdr, op 16 Apr 1651 in Hendrik Ido Ambacht.45 Soetjen werd geboren vr 6 Okt 1630 in Hendrik Ido Ambacht.45

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 92 V    i. Maria Besemer werd geboren vr 20 Jun 1653.53

+ 93 V    ii. Anneken Besemer werd geboren vr 21 Jun 1654 in Hendrik Ido Ambacht.54

+ 94 V    iii. Claartje Besemer werd geboren omstreeks 1655.55

Claartje trouwde met Leendert Bastiaanse Vlieger op 21 Sep 1681 in Ridderkerk.56

+ 95 M    iv. Kornelis Besemer werd geboren vr 28 Jan 1657 in Hendrik Ido Ambacht.54

+ 96 M    v. Clement Bastiaans Besemer werd geboren in 1660 in Hendrik Ido Ambacht57 en is overleden in Jul 1722 in Zwijndrecht12 op 62-jarige leeftijd.

Clement trouwde met Ariaantje Andriesse Visscher (g. 1665) op 27 Mrt 1698 in Zwijndrecht.58

Clement trouwde vervolgens met Aagje Jans (g. Omstr 1666, o. Vr 7 Mrt 1698) op 7 Feb 1687 in Zwijndrecht.45

82. Christiaen Cornelisz Groenevelt .36

83. Janneken Besemer 36 werd geboren vr 6 Nov 1633.46

84. Hilleken .36

85. Leendert Besemer werd geboren vr 7 Aug 1636 in Ridderkerk,47 is overleden op 2 Mrt 1709 in Mookhoek, Strijen26 en werd begraven op 5 Mrt 1709 in 's Gravendeel.48

Leendert trouwde met Theuna Ariens Aertoom op 24 Jun 1671 in 's-Gravendeel.26 Theuna werd geboren vr 30 Okt 1644,47 is overleden op 30 Mei 1697 in Mookhoek, Strijen26 en werd begraven op 1 Jun 1697 in 's Gravendeel.26

Kind uit dit huwelijk:

+ 97 M    i. Aerdt Besemer werd geboren op 19 Jan 1687 in 's Gravendeel26 en is overleden op 28 Feb 1754 in Strijen26 op 67-jarige leeftijd.

Aerdt trouwde met Maeijken Snijder (g. Vr 1 Jan 1688, o. 13 Feb 1764) op 8 Apr 1712 in Strijen.26

86. Leendertje Leendertsdr Pors 11 werd geboren omstreeks 1643 in Charlois11 en is overleden in 1677 in Barendrecht11 ongeveer 34 jaar oud.

Leendertje trouwde met Heijndrick Pieters Kooyman,11 zoon van Pieter Fransz Kooyman 11 en Maeijcken Pietersdr van der Linden,11 op 10 Jul 1661 in Barendrecht.11 Heijndrick werd geboren in Jul 163659 en is overleden vr 7 Jul 1693 in Barendrecht.11

Kind uit dit huwelijk:

+ 98 V    i. Marijtje Heyndricks Kooyman werd geboren vr 16 Mrt 1664 in Barendrecht,11 is overleden op 16 Aug 1709 in Barendrecht11 en werd begraven in 1709 in Barendrecht.11

Marijtje trouwde met Jop Reiers Commijs (g. Omstr 1660, o. 24 Mei 1721) op 9 Mei 1683 in Barendrecht.11

87. Marijchie Dircks Groenendijk .11

88. Frans Dircks Groenendijk .11

89. Lijsbet Leendersen Snoo 43 werd geboren vr 25 Feb 1652.43

Lijsbet trouwde met Arien Jans Multum.,43 zoon van Jan Jansen Multum en Neeltjen Ariens. Arien werd geboren vr 15 Jun 1642.43

Kind uit dit huwelijk:

+ 99 M    i. Jan Ariensz Multum 60 werd geboren vr 12 Mrt 1679 in Papendrecht.61

Jan trouwde met Jaapje Jans Vliegenthart 60 (g. Omstr 1680) omstreeks Dec 1704 in Zwijndrecht.43

Lijsbet trouwde vervolgens met Jan Cornelisz Groote vr 1678.43 Jan is overleden vr 1678.43

90. Joris Bastiaansz van der Nes werd geboren vr 16 Aug 164849 en is overleden op 30 Aug 1704 in Carnisse.49

Joris trouwde met Ariaantje Simonsdr Droogendijk, dochter van Simon Leendertsz Droogendijk en Neeltje Arijsdr Slorp, op 29 Apr 1671 in Rotterdam.49 Ariaantje werd geboren omstreeks 1640 in Barendrecht49 en is overleden op 14 Okt 1725 in West-Barendrecht49 ongeveer 85 jaar oud.

Kind uit dit huwelijk:

+ 100 M    i. Sijmon Jorisz van der Nes werd geboren vr 15 Aug 1680.49

Sijmon trouwde met Jaapje Simonsdr Spruijt (g. Vr 21 Nov 1677) op 1 Jul 1701 in Barendrecht.49

12de Generatie (Achterkleinkinderen 0o11n)


91. Hillegonda Hendriks Hogendijk werd geboren vr 16 Jul 1623 in Barendrecht7 en is overleden tussen 1668 en 1682.7

Hillegonda trouwde met Gillis Jansz Herweijer, zoon van Jan Gillis Herweijer en Maertge Thonis. Gillis werd geboren omstreeks 1620 in Nieuw-Beijerland7 en is overleden tussen 1671 en 1783 in Zuid-Beijerland.7

Kind uit dit huwelijk:

+ 101 V    i. Marijtje Gillisse Herweijer werd geboren omstreeks 1670 in Zuid-Beijerland62 en is overleden op 2 Jan 1733 in Charlois62 ongeveer 63 jaar oud.

Marijtje trouwde met Pieter Woutersz Verduyn (g. Omstr 1660, o. 12 Nov 1748) op 18 Mei 1692 in Barendrecht.62

92. Maria Besemer werd geboren vr 20 Jun 1653.53

93. Anneken Besemer werd geboren vr 21 Jun 1654 in Hendrik Ido Ambacht.54

94. Claartje Besemer werd geboren omstreeks 1655.55

Claartje trouwde met Leendert Bastiaanse Vlieger op 21 Sep 1681 in Ridderkerk.56 Leendert werd geboren in Ridderkerk.56

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 102 M    i. Bastiaan Vlieger werd geboren vr 21 Jun 1682.56

+ 103 V    ii. Soetje Vlieger werd geboren vr 19 Dec 1683.56

+ 104 M    iii. Bastiaan Vlieger werd geboren vr 5 Aug 1685.56

+ 105 M    iv. Cornelis Vlieger werd geboren vr 8 Sep 1686.56

+ 106 V    v. Neeltje Vlieger werd geboren vr 8 Jan 1689.56

+ 107 V    vi. Barber Vlieger werd geboren vr 11 Feb 1691.56

+ 108 M    vii. Willem Vlieger werd geboren vr 25 Apr 1694.56

+ 109 M    viii. Jacob Vlieger werd geboren vr 25 Apr 1694.56

95. Kornelis Besemer werd geboren vr 28 Jan 1657 in Hendrik Ido Ambacht.54

96. Clement Bastiaans Besemer werd geboren in 1660 in Hendrik Ido Ambacht57 en is overleden in Jul 1722 in Zwijndrecht12 op 62-jarige leeftijd.

Clement trouwde met Ariaantje Andriesse Visscher, dochter van Andries Teunisse Visser 34 en Pleuntje Cornelisse Calis,34 op 27 Mrt 1698 in Zwijndrecht.58 Ariaantje werd geboren in 1665 in Sliedrecht.63

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 110 M    i. Andries Besemer werd geboren vr 10 Mei 1696.64

+ 111 M    ii. Willem Clement Besemer werd geboren vr 16 Okt 1701.65

Willem trouwde met Marijke Willems den Harder op 25 Okt 1722 in Zwijndrecht.66

+ 112 M    iii. Arij Clements Besemer werd geboren omstreeks 1706 in Zwijndrecht.67

Arij trouwde met Ariaantje Cornelisdr Bond op 5 Mei 1726 in Zwijndrecht.68

+ 113 M    iv. Jacobus Clements Bezemer werd geboren vr 14 Aug 1707 in Zwijndrecht.69

Jacobus trouwde met Ariaantje Teune van Oort (Noort) (g. Vr 30 Sep 1708, o. Omstr 8 Nov 1758) op 17 Apr 1735 in Zwijndrecht.70

+ 114 M    v. Pleun Besemer werd geboren vr 22 Feb 1711 in Zwijndrecht.65

Pleun trouwde met Adriana Bijkerk op 8 Jul 1731 in Zwijndrecht.71

+ 115 V    vi. Soetje Besemer werd geboren vr 9 Sep 1714.45

+ 116 M    vii. Adriaan Besemer werd geboren vr 10 Feb 1718.45

+ 117 M    viii. Adriaan Besemer werd geboren vr 6 Aug 1719.45

Clement trouwde vervolgens met Aagje Jans op 7 Feb 1687 in Zwijndrecht.45 Aagje werd geboren omstreeks 1666 in Papendrecht72 en is overleden vr 7 Mrt 1698.73

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 118 M    i. Bastiaan Clementse Besemer werd geboren vr 30 Nov 1687.56

Bastiaan trouwde met Cornelia Cornelis Speckmes op 27 Sep 1711 in Zwijndrecht.74

+ 119 M    ii. Jan Besemer werd geboren vr 26 Jun 1689.56

+ 120 M    iii. Jan Clements Besemer werd geboren vr 20 Jul 1692.75

Jan trouwde met Joosje Wouters Visser op 13 Feb 1718 in Zwijndrecht.76

+ 121 V    iv. Aaltje Besemer werd geboren vr 14 Jan 1694.45

+ 122 M    v. Cornelis Clements Besemer werd geboren vr 23 Feb 1696.56

Cornelis trouwde met Willemtje Pieters van Dijk op 5 Mei 1720 in Zwijndrecht.77

+ 123 V    vi. Maijke Clements Besemer werd geboren vr 1698.78

Maijke trouwde met Jan Pieterse van Dijk op 5 Mei 1720 in Zwijndrecht.77

97. Aerdt Besemer werd geboren op 19 Jan 1687 in 's Gravendeel26 en is overleden op 28 Feb 1754 in Strijen26 op 67-jarige leeftijd.

Aerdt trouwde met Maeijken Snijder op 8 Apr 1712 in Strijen.26 Maeijken werd geboren vr 1 Jan 168879 en is overleden op 13 Feb 1764 in Strijen.26

Kind uit dit huwelijk:

+ 124 M    i. Leendert Bezemer werd geboren op 22 Mrt 1716 in 's Gravendeel26 en is overleden op 4 Apr 1804 in 's Gravendeel26 op 88-jarige leeftijd.

Leendert trouwde met Pleuntje Smit (g. 1720, o. 19 Jun 1793) op 2 Mei 1765 in Strijen.26

98. Marijtje Heyndricks Kooyman werd geboren vr 16 Mrt 1664 in Barendrecht,11 is overleden op 16 Aug 1709 in Barendrecht11 en werd begraven in 1709 in Barendrecht.11

Marijtje trouwde met Jop Reiers Commijs, zoon van Reijer Joppe Commijs en Pleuntje Leenderts, op 9 Mei 1683 in Barendrecht.11 Jop werd geboren omstreeks 1660 in Barendrecht11 en is overleden op 24 Mei 1721 in Barendrecht11 ongeveer 61 jaar oud.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 125 V    i. Pleuntje Joppesdr Commijs werd geboren in 168411 en is overleden vr 30 Sep 1746.11

+ 126 V    ii. Pleuntje Joppe Commijs werd geboren vr 13 Feb 1684.11

+ 127 M    iii. Leendert Joppesz Commijs werd geboren in 1686.11

+ 128 M    iv. Leendert Joppe Commijs werd geboren vr 22 Sep 1686.11

+ 129 V    v. Geertje Joppesdr Commijs werd geboren in 1688.11

+ 130 V    vi. Geertie Jobs Commijs werd geboren vr 7 Nov 1688.11

+ 131 M    vii. Hendrik Joppesz Commijs werd geboren in 169311 en is overleden vr 24 Feb 1697.11

+ 132 M    viii. Heijndrick Joppe Commijs werd geboren vr 27 Sep 1693.11

+ 133 V    ix. Maijke Joppe Commijs werd geboren vr 14 Nov 1694 in Barendrecht,80 is overleden omstreeks 19 Jun 176311 en werd begraven op 21 Jun 1763 in Charlois.11

Maijke trouwde met Cornelis Jansz Salij (g. Vr 4 Mei 1692, o. Tussen 1723 en 1763) op 25 Mei 1722 in Barendrecht.81

+ 134 M    x. Hendrik Joppsz Commijs werd geboren in 1697.11

+ 135 M    xi. Hendrik Jops Commijs werd geboren vr 24 Feb 1697.11

+ 136 M    xii. Maeijcke Joppe Commijs .11

99. Jan Ariensz Multum 60 werd geboren vr 12 Mrt 1679 in Papendrecht.61

Jan trouwde met Jaapje Jans Vliegenthart,60 dochter van Jan Meertens Vliegenthart en Neeltje Pieters, omstreeks Dec 1704 in Zwijndrecht.43 Jaapje werd geboren omstreeks 1680 in Zwijndrecht.43

Kind uit dit huwelijk:

+ 137 V    i. Lijsbeth Jans Multum 60 werd geboren omstreeks 1706.60

Lijsbeth trouwde met Jan Pietersz Bakker.60

100. Sijmon Jorisz van der Nes werd geboren vr 15 Aug 1680.49

Sijmon trouwde met Jaapje Simonsdr Spruijt, dochter van Simon Adriaansz Spruijt 49 en Magteltje Jans,49 op 1 Jul 1701 in Barendrecht.49 Jaapje werd geboren vr 21 Nov 1677.49

Kind uit dit huwelijk:

+ 138 V    i. Bastiaantje Simonsdr van Es werd geboren vr 23 Feb 1710,82 is overleden omstreeks 16 Mei 1775 in Charlois49 en werd begraven op 17 Mei 1775 in Charlois.49

Bastiaantje trouwde met Arij Adolfsz van Gemeren (g. Vr 17 Apr 1712) op 13 Mrt 1735 in Charlois.83

13de Generatie (Achterkleinkinderen 0o12n)


101. Marijtje Gillisse Herweijer werd geboren omstreeks 1670 in Zuid-Beijerland62 en is overleden op 2 Jan 1733 in Charlois62 ongeveer 63 jaar oud.

Marijtje trouwde met Pieter Woutersz Verduyn, zoon van Wouter Ewoutsz Verduijn 84 en Pietertje Pietersdr Hollaart, op 18 Mei 1692 in Barendrecht.62 Pieter werd geboren omstreeks 1660 in Pernis,62 is overleden op 12 Nov 1748 in Charlois62 ongeveer 88 jaar oud en werd begraven omstreeks 14 Nov 1748 in Barendrecht.62

Kind uit dit huwelijk:

+ 139 V    i. Pietertje Pietersdr Verduyn werd geboren vr 17 Nov 1700 in Barendrecht62 en is overleden op 19 Nov 1731 in Groote Lindt.62

Pietertje trouwde met Leendert Ariesz Jongste van 't Hof (g. Vr 1 Okt 1689, o. 2 Okt 1764) op 18 Apr 1723 in Zwijndrecht.62

102. Bastiaan Vlieger werd geboren vr 21 Jun 1682.56

103. Soetje Vlieger werd geboren vr 19 Dec 1683.56

104. Bastiaan Vlieger werd geboren vr 5 Aug 1685.56

105. Cornelis Vlieger werd geboren vr 8 Sep 1686.56

106. Neeltje Vlieger werd geboren vr 8 Jan 1689.56

107. Barber Vlieger werd geboren vr 11 Feb 1691.56

108. Willem Vlieger werd geboren vr 25 Apr 1694.56

109. Jacob Vlieger werd geboren vr 25 Apr 1694.56

110. Andries Besemer werd geboren vr 10 Mei 1696.64

111. Willem Clement Besemer werd geboren vr 16 Okt 1701.65

Willem trouwde met Marijke Willems den Harder op 25 Okt 1722 in Zwijndrecht.66

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 140 M    i. Clement Besemer werd geboren vr 22 Aug 1723.85

+ 141 V    ii. Jannigje Besemer werd geboren vr 14 Mrt 1725.85

+ 142 V    iii. Jannigje Besemer werd geboren vr 13 Feb 1727.85

+ 143 M    iv. Clement Besemer werd geboren vr 27 Mrt 1729.85

+ 144 M    v. Willem Besemer werd geboren vr 3 Jun 1731.85

+ 145 M    vi. Adriaan Besemer werd geboren vr 13 Jun 173485 en is overleden op 24 Apr 1767 in Meerdervoort.86

Adriaan trouwde met Jaapje Bijkerk (g. 6 Jan 1732, o. 6 Nov 1808) op 11 Sep 1757 in Hendrik Ido Ambacht.87

+ 146 M    vii. Clement Besemer werd geboren vr 16 Mrt 1738.85

112. Arij Clements Besemer werd geboren omstreeks 1706 in Zwijndrecht.67

Arij trouwde met Ariaantje Cornelisdr Bond op 5 Mei 1726 in Zwijndrecht.68

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 147 M    i. Clement Besemer werd geboren vr 13 Feb 1727.85

+ 148 V    ii. Maijke Besemer werd geboren vr 15 Feb 1728.85

+ 149 M    iii. Cornelis Besemer werd geboren vr 8 Mei 1729 in Hendrik Ido Ambacht.88

Cornelis trouwde met Aagje Besemer (g. Vr 22 Jul 1725, o. Vr 2 Aug 1782) op 25 Jun 1751 in Zwijndrecht.89

Cornelis trouwde vervolgens met Wilmina Proos (o. Vr 18 Aug 1785) op 18 Aug 1782 in Zwijndrecht.90

Cornelis trouwde vervolgens met Hendrika La Fort op 4 Sep 1785 in Zwijndrecht.91

+ 150 M    iv. Adriaan Besemer werd geboren vr 29 Okt 1730.85

+ 151 V    v. Jaapje Besemer werd geboren vr 4 Mei 1732.85

+ 152 V    vi. Annigje Besemer werd geboren vr 8 Jan 1734.85

+ 153 V    vii. Teuntje Besemer werd geboren vr 26 Jun 1735.85

+ 154 V    viii. Adriana Besemer werd geboren vr 29 Dec 1737.85

+ 155 M    ix. Willem Besemer werd geboren vr 27 Nov 1740.85

+ 156 V    x. Joanna Besemer werd geboren vr 27 Nov 1740.85

113. Jacobus Clements Bezemer werd geboren vr 14 Aug 1707 in Zwijndrecht.69

Jacobus trouwde met Ariaantje Teune van Oort (Noort), dochter van Teunis Ariensz van Noort 12 en Lena Pieters Kuyper,12 op 17 Apr 1735 in Zwijndrecht.70 Ariaantje werd geboren vr 30 Sep 1708 in Zwijndrecht,92 is overleden omstreeks 8 Nov 1758 in Zwijndrecht12 en werd begraven op 9 Nov 1758 in Zwijndrecht.12

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 157 M    i. Clement Bezemer werd geboren vr 16 Feb 1736.85

+ 158 M    ii. Teunis Bezemer werd geboren vr 17 Mrt 1737,93 is overleden op 3 Mrt 1798 in Zwijndrecht12 en werd begraven op 3 Mrt 1798 in Zwijndrecht.12

Teunis trouwde met Elizabeth Panis (g. Vr 30 Jun 1741) op 23 Nov 1768 in Zwijndrecht.12

Teunis trouwde vervolgens met Cornelia Bijkerk.94

+ 159 M    iii. Clement Bezemer werd geboren vr 14 Sep 173885 en is overleden vr 7 Jun 1831.95

Clement trouwde met Margrieta Baas (g. Vr 31 Aug 1738, o. Vr 11 Jul 1784) op 14 Apr 1765 in Zwijndrecht.96

Clement trouwde vervolgens met Aaltje van Dam (g. Vr 4 Dec 1760) op 11 Jul 1784 in Zwijndrecht.97

+ 160 M    iv. Leendert Bezemer werd geboren in Jun 1741.85

+ 161 M    v. Leendert Bezemer werd geboren vr 21 Jan 1742.85

+ 162 V    vi. Leena Bezemer werd geboren vr 1 Aug 1743.85

+ 163 M    vii. Adrianus Bezemer werd geboren vr 4 Apr 174585 en is overleden vr 21 Apr 1813.98

Adrianus trouwde met Pietertje van Wijngaarden. (o. Vr 21 Apr 1813)

+ 164 V    viii. Leena Bezemer werd geboren vr 5 Mrt 1747.85

+ 165 M    ix. Jan Bezemer werd geboren vr 3 Apr 1749.85

Jan trouwde met Maijke Euser (g. 21 Jan 1747, o. 13 Nov 1842) op 1 Sep 1771 in Zwijndrecht.99

+ 166 M    x. Leendert Bezemer werd geboren vr 2 Jul 1752.85

114. Pleun Besemer werd geboren vr 22 Feb 1711 in Zwijndrecht.65

Pleun trouwde met Adriana Bijkerk op 8 Jul 1731 in Zwijndrecht.71

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 167 V    i. Ariaantje Besemer werd geboren vr 4 Mei 1732.85

+ 168 M    ii. Pieter Besemer werd geboren vr 6 Feb 1735.85

+ 169 V    iii. Lena Besemer werd geboren vr 10 Feb 1737.85

+ 170 M    iv. Klement Besemer werd geboren vr 3 Mei 1739.85

+ 171 M    v. Klement Besemer werd geboren in Apr 1741.85

Klement trouwde met Lena Romein (g. 17 Dec 1741) op 8 Jan 1764 in Zwijndrecht.100

+ 172 M    vi. Kornelis Besemer werd geboren vr 31 Mrt 1743.85

Kornelis trouwde met Sijtje Ewoutsdr Brugman. (g. Vr 26 Mrt 1752, o. 27 Jan 1812)

+ 173 V    vii. Lena Besemer werd geboren vr 9 Okt 1746.85

+ 174 M    viii. Leendert Besemer werd geboren vr 18 Jan 1748.85

+ 175 V    ix. Lena Besemer werd geboren vr 27 Jul 1749.85

115. Soetje Besemer werd geboren vr 9 Sep 1714.45

116. Adriaan Besemer werd geboren vr 10 Feb 1718.45

117. Adriaan Besemer werd geboren vr 6 Aug 1719.45

118. Bastiaan Clementse Besemer werd geboren vr 30 Nov 1687.56

Bastiaan trouwde met Cornelia Cornelis Speckmes, dochter van Cornelis Speckmes, op 27 Sep 1711 in Zwijndrecht.74

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 176 M    i. Clement Besemer werd geboren vr 20 Mrt 1712.101

+ 177 M    ii. Cornelis Besemer werd geboren vr 1 Nov 1713.101

+ 178 V    iii. Aagje Besemer werd geboren vr 14 Nov 1715.101

+ 179 M    iv. Cornelis Besemer werd geboren vr 20 Mrt 1718.101

+ 180 M    v. Bastiaan Besemer werd geboren vr 1 Dec 1720.85

Bastiaan trouwde met Adriana van Leeuwaarde (g. Vr 25 Dec 1718) op 22 Nov 1743 in Zwijndrecht.102

119. Jan Besemer werd geboren vr 26 Jun 1689.56

120. Jan Clements Besemer werd geboren vr 20 Jul 1692.75

Jan trouwde met Joosje Wouters Visser op 13 Feb 1718 in Zwijndrecht.76

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 181 V    i. Feijgje Besemer werd geboren vr 17 Jul 1718.103

+ 182 V    ii. Marijke Besemer werd geboren vr 26 Dec 1719.103

+ 183 M    iii. Clement Besemer werd geboren vr 28 Sep 1721 in Zwijndrecht.103

+ 184 V    iv. Marijke Besemer werd geboren vr 25 Apr 1723.85

121. Aaltje Besemer werd geboren vr 14 Jan 1694.45

122. Cornelis Clements Besemer werd geboren vr 23 Feb 1696.56

Cornelis trouwde met Willemtje Pieters van Dijk op 5 Mei 1720 in Zwijndrecht.77

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 185 M    i. Clement Besemer werd geboren vr 16 Feb 1720.85

Clement trouwde met Maria Abbenbroek op 20 Apr 1754 in Zwijndrecht.104

+ 186 M    ii. Pieter Besemer werd geboren vr 6 Sep 1722.85

+ 187 V    iii. Aagje Besemer werd geboren vr 16 Jul 1724.85

+ 188 V    iv. Anna Besemer werd geboren vr 7 Mrt 1728.85

+ 189 M    v. Pieter Besemer werd geboren vr 19 Mrt 1730.85

Pieter trouwde met Maria Ariens van der Hoeven op 17 Sep 1751 in Zwijndrecht.105

+ 190 V    vi. Maijke Besemer werd geboren vr 2 Nov 1732.85

+ 191 M    vii. Jan Besemer werd geboren vr 7 Feb 1735.85

+ 192 V    viii. Aagje Besemer werd geboren vr 22 Jul 172585 en is overleden vr 2 Aug 1782.90

Aagje trouwde met Cornelis Besemer (g. Vr 8 Mei 1729) op 25 Jun 1751 in Zwijndrecht.89

(Dubbele vermelding. Zie Persoon 149)

123. Maijke Clements Besemer werd geboren vr 1698.78

Maijke trouwde met Jan Pieterse van Dijk op 5 Mei 1720 in Zwijndrecht.77

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 193 V    i. Anna van Dijk werd geboren vr 1 Dec 1720.85

+ 194 V    ii. Aagje van Dijk werd geboren vr 3 Dec 1722.85

+ 195 V    iii. Aagje van Dijk werd geboren vr 18 Feb 1724.85

124. Leendert Bezemer werd geboren op 22 Mrt 1716 in 's Gravendeel26 en is overleden op 4 Apr 1804 in 's Gravendeel26 op 88-jarige leeftijd.

Leendert trouwde met Pleuntje Smit, dochter van Sijmen Smit, op 2 Mei 1765 in Strijen.26 Pleuntje werd geboren in 1720 in St. Anthoniepolder, Strijen26 en is overleden op 19 Jun 1793 in Strijen26 op 73-jarige leeftijd.

Kind uit dit huwelijk:

+ 196 M    i. Sijmen Bezemer werd geboren op 10 Dec 1767 in Strijen26 en is overleden op 17 Apr 1846 in Strijen26 op 78-jarige leeftijd.

Sijmen trouwde met Neeltje Jongekrijg. (g. 1753, o. 31 Jan 1815)

125. Pleuntje Joppesdr Commijs werd geboren in 168411 en is overleden vr 30 Sep 1746.11

126. Pleuntje Joppe Commijs werd geboren vr 13 Feb 1684.11

127. Leendert Joppesz Commijs werd geboren in 1686.11

128. Leendert Joppe Commijs werd geboren vr 22 Sep 1686.11

129. Geertje Joppesdr Commijs werd geboren in 1688.11

130. Geertie Jobs Commijs werd geboren vr 7 Nov 1688.11

131. Hendrik Joppesz Commijs werd geboren in 169311 en is overleden vr 24 Feb 1697.11

132. Heijndrick Joppe Commijs werd geboren vr 27 Sep 1693.11

133. Maijke Joppe Commijs werd geboren vr 14 Nov 1694 in Barendrecht,80 is overleden omstreeks 19 Jun 176311 en werd begraven op 21 Jun 1763 in Charlois.11

Maijke trouwde met Cornelis Jansz Salij, zoon van Johannes Bastiaensz Salij en Geertje Jansdr, op 25 Mei 1722 in Barendrecht.81 Cornelis werd geboren vr 4 Mei 169211 en is overleden tussen 1723 en 1763.80

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 197 M    i. Jan Cornelisz Salie 106 werd geboren vr 27 Feb 1724107 en is overleden op 9 Jul 1798 in Pendrecht.11

Jan trouwde met Adriaantje Maartensdr Vaandrager 108 (g. Vr 22 Jun 1727) op 19 Jan 1751 in Barendrecht.81

+ 198 V    ii. Marijtje Cornelisdr Salij werd geboren vr 17 Feb 1726.11

134. Hendrik Joppsz Commijs werd geboren in 1697.11

135. Hendrik Jops Commijs werd geboren vr 24 Feb 1697.11

136. Maeijcke Joppe Commijs .11

137. Lijsbeth Jans Multum 60 werd geboren omstreeks 1706.60

Lijsbeth trouwde met Jan Pietersz Bakker.60

Kind uit dit huwelijk:

+ 199 M    i. Pieter Jansz Bakker werd geboren in 1734.60

Pieter trouwde met Elizabeth van der Net (g. Vr 2 Feb 1736) op 9 Mei 1762.60

138. Bastiaantje Simonsdr van Es werd geboren vr 23 Feb 1710,82 is overleden omstreeks 16 Mei 1775 in Charlois49 en werd begraven op 17 Mei 1775 in Charlois.49

Bastiaantje trouwde met Arij Adolfsz van Gemeren, zoon van Adolf Aertsz van Gemeren en Adriaentje Hendriksdr Spruijt, op 13 Mrt 1735 in Charlois.83 Arij werd geboren vr 17 Apr 1712.82

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 200 M    i. Johannes Arijsz van Gemeren werd geboren vr 8 Jan 1736.83

Johannes trouwde met Cornelia Willemsdr Molendijk (g. Vr 4 Dec 1735) op 9 Nov 1766 in Charlois.109

Johannes trouwde vervolgens met Maaijke Jansdr Bravenboer (g. Vr 27 Aug 1757) op 29 Feb 1792 in Charlois.109

+ 201 M    ii. Willem Arijsz van Gemeren werd geboren vr 6 Jan 1737.110

Willem trouwde met Neeltje Arijsdr de Jong (g. Vr 3 Sep 1748) op 8 Aug 1770 in Poortugaal.109

14de Generatie (Achterkleinkinderen 0o13n)


139. Pietertje Pietersdr Verduyn werd geboren vr 17 Nov 1700 in Barendrecht62 en is overleden op 19 Nov 1731 in Groote Lindt.62

Pietertje trouwde met Leendert Ariesz Jongste van 't Hof, zoon van Arie Leendertsz van 't Hof 62 en Neetje van Dijck,62 op 18 Apr 1723 in Zwijndrecht.62 Leendert werd geboren vr 1 Okt 168962 en is overleden op 2 Okt 1764 in Groote Lindt.62

Kind uit dit huwelijk:

+ 202 V    i. Neeltje van 't Hoff werd geboren vr 30 Apr 172462 en is overleden op 12 Aug 1781 in Kleine Lindt.111

Neeltje trouwde met Hendrik Joostsz Bos (g. Vr 19 Mrt 1713, o. 16 Mrt 1793) in 1746 in Groote Lindt.62

Neeltje trouwde vervolgens met Philippus Jacobs Klippanus (g. Omstr 1718, o. Vr 22 Apr 1746) in 1743.62

140. Clement Besemer werd geboren vr 22 Aug 1723.85

141. Jannigje Besemer werd geboren vr 14 Mrt 1725.85

142. Jannigje Besemer werd geboren vr 13 Feb 1727.85

143. Clement Besemer werd geboren vr 27 Mrt 1729.85

144. Willem Besemer werd geboren vr 3 Jun 1731.85

145. Adriaan Besemer werd geboren vr 13 Jun 173485 en is overleden op 24 Apr 1767 in Meerdervoort.86

Adriaan trouwde met Jaapje Bijkerk, dochter van Leendert Jansz Bijkerk en Adriaantje Staak, op 11 Sep 1757 in Hendrik Ido Ambacht.87 Jaapje werd geboren op 6 Jan 173286 en is overleden op 6 Nov 1808 in Hendrik Ido Ambacht86 op 76-jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 203 V    i. Ariaantje Bezemer werd geboren vr 23 Nov 1758.112

+ 204 M    ii. Leendert Bezemer werd geboren vr 30 Mei 1762 in Zwijndrecht112 en is overleden op 21 Jun 1811 in Meerdervoort.86

Leendert trouwde met Teuntje van Dalen (g. 22 Feb 1759, o. 2 Mrt 1808) op 2 Okt 1786 in Zwijndrecht.113

+ 205 V    iii. Maayke Bezemer werd geboren vr 12 Dec 1765.85

+ 206 V    iv. Maayke Bezemer werd geboren vr 28 Dec 1766.112

146. Clement Besemer werd geboren vr 16 Mrt 1738.85

147. Clement Besemer werd geboren vr 13 Feb 1727.85

148. Maijke Besemer werd geboren vr 15 Feb 1728.85

149. Cornelis Besemer werd geboren vr 8 Mei 1729 in Hendrik Ido Ambacht.88

Cornelis trouwde met Aagje Besemer, dochter van Cornelis Clements Besemer en Willemtje Pieters van Dijk, op 25 Jun 1751 in Zwijndrecht.89 Aagje werd geboren vr 22 Jul 172585 en is overleden vr 2 Aug 1782.90

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 207 M    i. Arie Besemer werd geboren vr 10 Sep 1752.114

+ 208 M    ii. Arie Besemer werd geboren vr 22 Jun 1755.114

+ 209 M    iii. Kornelis Besemer werd geboren vr 2 Apr 1758.114

+ 210 M    iv. Arij Besemer werd geboren vr 9 Aug 1761.114

+ 211 M    v. Arij Besemer werd geboren vr 27 Jul 1763.114

+ 212 M    vi. Arij Besemer werd geboren vr 8 Apr 1770.114

Arij trouwde met Maria Visser. (g. Vr 4 Sep 1769)

Cornelis trouwde vervolgens met Wilmina Proos op 18 Aug 1782 in Zwijndrecht.90 Wilmina is overleden vr 18 Aug 1785.91

Cornelis trouwde vervolgens met Hendrika La Fort op 4 Sep 1785 in Zwijndrecht.91

150. Adriaan Besemer werd geboren vr 29 Okt 1730.85

151. Jaapje Besemer werd geboren vr 4 Mei 1732.85

152. Annigje Besemer werd geboren vr 8 Jan 1734.85

153. Teuntje Besemer werd geboren vr 26 Jun 1735.85

154. Adriana Besemer werd geboren vr 29 Dec 1737.85

155. Willem Besemer werd geboren vr 27 Nov 1740.85

156. Joanna Besemer werd geboren vr 27 Nov 1740.85

157. Clement Bezemer werd geboren vr 16 Feb 1736.85

158. Teunis Bezemer werd geboren vr 17 Mrt 1737,93 is overleden op 3 Mrt 1798 in Zwijndrecht12 en werd begraven op 3 Mrt 1798 in Zwijndrecht.12

Teunis trouwde met Elizabeth Panis op 23 Nov 1768 in Zwijndrecht.12 Elizabeth werd geboren vr 30 Jun 1741 in Dordrecht.115

Kind uit dit huwelijk:

+ 213 M    i. Jacob Bezemer werd geboren op 4 Apr 1778 in Hendrik Ido Ambacht116 en is overleden op 11 Mei 1860 in Zwijndrecht12 op 82-jarige leeftijd.

Jacob trouwde met Aaltje Salij (g. 6 Dec 1780, o. 2 Dec 1819) op 10 Dec 1814 in Hendrik Ido Ambacht.117

Jacob trouwde vervolgens met Maaike van Vugt op 2 Dec 1820.12

Teunis trouwde vervolgens met Cornelia Bijkerk.94

159. Clement Bezemer werd geboren vr 14 Sep 173885 en is overleden vr 7 Jun 1831.95

Clement trouwde met Margrieta Baas, dochter van Pieter Jansz Baas 45 en Magteltje Baan,45 op 14 Apr 1765 in Zwijndrecht.96 Margrieta werd geboren vr 31 Aug 173845 en is overleden vr 11 Jul 1784.118

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 214 V    i. Adriana Bezemer werd geboren vr 11 Aug 1765.85

+ 215 M    ii. Pieter Bezemer werd geboren vr 11 Aug 1765.85

+ 216 M    iii. Jakob Bezemer werd geboren vr 19 Okt 1766 in Zwijndrecht119 en is overleden op 5 Jul 1831 in Zwijndrecht.120

Jakob trouwde met Anna van Wingerden (g. Vr 20 Sep 1767, o. 29 Sep 1825) op 7 Nov 1790 in Zwijndrecht.121

+ 217 V    iv. Magteldje Bezemer werd geboren vr 10 Feb 1768.85

+ 218 M    v. Pieter Bezemer werd geboren vr 22 Apr 1770.85

+ 219 M    vi. Adrianus Bezemer werd geboren vr 26 Dec 1771.85

+ 220 V    vii. Ariaantje Bezemer werd geboren vr 9 Jan 1774.85

+ 221 M    viii. Arie Bezemer werd geboren vr 28 Feb 1776.85

Clement trouwde vervolgens met Aaltje van Dam, dochter van Melis van Dam 122 en Pieternella de Bond,45 op 11 Jul 1784 in Zwijndrecht.97 Aaltje werd geboren vr 4 Dec 1760.45

160. Leendert Bezemer werd geboren in Jun 1741.85

161. Leendert Bezemer werd geboren vr 21 Jan 1742.85

162. Leena Bezemer werd geboren vr 1 Aug 1743.85

163. Adrianus Bezemer werd geboren vr 4 Apr 174585 en is overleden vr 21 Apr 1813.98

Adrianus trouwde met Pietertje van Wijngaarden, dochter van Pieter van Wijngaarden en Neeltje van Houwelingen. Pietertje is overleden vr 21 Apr 1813.98

Kind uit dit huwelijk:

+ 222 V    i. Ariaantje Bezemer werd geboren omstreeks 1774.123

Ariaantje trouwde met Pieter Euser.

164. Leena Bezemer werd geboren vr 5 Mrt 1747.85

165. Jan Bezemer werd geboren vr 3 Apr 1749.85

Jan trouwde met Maijke Euser, dochter van Johann Jacob Euser 124 en Willemijntje van der Plas,125 op 1 Sep 1771 in Zwijndrecht.99 Maijke werd geboren op 21 Jan 1747 in Dordrecht124 en is overleden op 13 Nov 1842 in Zwijndrecht125 op 95-jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 223 V    i. Adriana Bezemer werd geboren vr 16 Feb 1772.126

+ 224 M    ii. Jakob Bezemer werd geboren vr 10 Jul 177485 en is overleden op 20 Sep 1858 in Zwijndrecht.95

Jakob trouwde met Adriana de Heck. (o. Vr 1855)

+ 225 V    iii. Willemijntje Bezemer werd geboren vr 14 Apr 1777.85

+ 226 V    iv. Adriana Bezemer werd geboren vr 30 Apr 1780.85

166. Leendert Bezemer werd geboren vr 2 Jul 1752.85

167. Ariaantje Besemer werd geboren vr 4 Mei 1732.85

168. Pieter Besemer werd geboren vr 6 Feb 1735.85

169. Lena Besemer werd geboren vr 10 Feb 1737.85

170. Klement Besemer werd geboren vr 3 Mei 1739.85

171. Klement Besemer werd geboren in Apr 1741.85

Klement trouwde met Lena Romein, dochter van Arij Romeijn 127 en Margaretha van Oversteeg,127 op 8 Jan 1764 in Zwijndrecht.100 Lena werd geboren op 17 Dec 1741 in Dordrecht.127

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 227 M    i. Pleun den Besemer werd geboren vr 22 Apr 1764.128

Pleun trouwde met Maike Ponte (g. Vr 27 Jun 1762) op 4 Dec 1785 in Dordrecht.

+ 228 M    ii. Arij Besemer werd geboren vr 15 Mrt 1769.128

+ 229 V    iii. Adriana Besemer werd geboren vr 10 Jan 1772.128

+ 230 V    iv. Margreta Besemer werd geboren vr 26 Jun 1773.128

+ 231 M    v. Pieter Besemer werd geboren vr 5 Jul 1775.128

+ 232 M    vi. Adrianus Besemer werd geboren vr 3 Jun 1778.128

172. Kornelis Besemer werd geboren vr 31 Mrt 1743.85

Kornelis trouwde met Sijtje Ewoutsdr Brugman, dochter van Ewout Ariensz Brugman 129 en Maartje Pietersdr van Zuijen,.129 Sijtje werd geboren vr 26 Mrt 1752129 en is overleden op 27 Jan 1812 in Zwijndrecht.129

173. Lena Besemer werd geboren vr 9 Okt 1746.85

174. Leendert Besemer werd geboren vr 18 Jan 1748.85

175. Lena Besemer werd geboren vr 27 Jul 1749.85

176. Clement Besemer werd geboren vr 20 Mrt 1712.101

177. Cornelis Besemer werd geboren vr 1 Nov 1713.101

178. Aagje Besemer werd geboren vr 14 Nov 1715.101

179. Cornelis Besemer werd geboren vr 20 Mrt 1718.101

180. Bastiaan Besemer werd geboren vr 1 Dec 1720.85

Bastiaan trouwde met Adriana van Leeuwaarde, dochter van Bastiaan van Leeuwaarde en Joosje Visser, op 22 Nov 1743 in Zwijndrecht.102 Adriana werd geboren vr 25 Dec 1718.45

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 233 M    i. Bastiaan Besemer werd geboren vr 11 Okt 1744.85

Bastiaan trouwde met Geertje Meesters (g. Vr 13 Mrt 1732) op 13 Feb 1765 in Zwijndrecht.130

+ 234 V    ii. Joosie Besemer werd geboren vr 18 Jun 1747.85

+ 235 V    iii. Kornelia Besemer werd geboren vr 23 Mrt 1749.85

+ 236 V    iv. Cornelia Besemer werd geboren vr 27 Sep 1755.85

+ 237 V    v. Cornelia Besemer werd geboren vr 17 Jul 1757.85

181. Feijgje Besemer werd geboren vr 17 Jul 1718.103

182. Marijke Besemer werd geboren vr 26 Dec 1719.103

183. Clement Besemer werd geboren vr 28 Sep 1721 in Zwijndrecht.103

184. Marijke Besemer werd geboren vr 25 Apr 1723.85

185. Clement Besemer werd geboren vr 16 Feb 1720.85

Clement trouwde met Maria Abbenbroek op 20 Apr 1754 in Zwijndrecht.104

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 238 M    i. Cornelis Besemer werd geboren vr 10 Jan 1755.85

+ 239 M    ii. Jan Besemer werd geboren vr 1 Aug 1756.85

+ 240 V    iii. Willempje Besemer werd geboren vr 2 Feb 1758.85

+ 241 M    iv. Jan Besemer werd geboren vr 28 Okt 1759.85

186. Pieter Besemer werd geboren vr 6 Sep 1722.85

187. Aagje Besemer werd geboren vr 16 Jul 1724.85

188. Anna Besemer werd geboren vr 7 Mrt 1728.85

189. Pieter Besemer werd geboren vr 19 Mrt 1730.85

Pieter trouwde met Maria Ariens van der Hoeven op 17 Sep 1751 in Zwijndrecht.105

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 242 V    i. Willemtje Besemer werd geboren vr 16 Nov 1751.114

+ 243 M    ii. Arie Besemer werd geboren vr 1 Jul 1753.114

+ 244 M    iii. Cornelis Besemer werd geboren vr 7 Sep 1755.114

+ 245 V    iv. Neeltje Besemer werd geboren vr 27 Mrt 1757.114

+ 246 V    v. Neeltje Besemer werd geboren vr 30 Jul 1758.114

+ 247 M    vi. Adrianus Besemer werd geboren vr 21 Okt 1759.114

+ 248 M    vii. Jan Besemer werd geboren vr 21 Okt 1759.114

+ 249 V    viii. Neeltje Besemer werd geboren vr 26 Sep 1762.114

+ 250 V    ix. Maeike Besemer werd geboren vr 1 Apr 1764.114

+ 251 V    x. Mayken Besemer werd geboren vr 25 Feb 1767114 en is overleden op 21 Mrt 1842 in Zwijndrecht.131

Mayken trouwde met Mattheus de Klerk (g. 20 Dec 1761, o. 28 Okt 1809) op 31 Jan 1790 in Zwijndrecht.131

190. Maijke Besemer werd geboren vr 2 Nov 1732.85

191. Jan Besemer werd geboren vr 7 Feb 1735.85

192. Aagje Besemer werd geboren vr 22 Jul 172585 en is overleden vr 2 Aug 1782.90

Aagje trouwde met Cornelis Besemer, zoon van Arij Clements Besemer en Ariaantje Cornelisdr Bond, op 25 Jun 1751 in Zwijndrecht.89 Cornelis werd geboren vr 8 Mei 1729 in Hendrik Ido Ambacht.88

(Dubbele vermelding. Zie Persoon 149)

193. Anna van Dijk werd geboren vr 1 Dec 1720.85

194. Aagje van Dijk werd geboren vr 3 Dec 1722.85

195. Aagje van Dijk werd geboren vr 18 Feb 1724.85

196. Sijmen Bezemer werd geboren op 10 Dec 1767 in Strijen26 en is overleden op 17 Apr 1846 in Strijen26 op 78-jarige leeftijd.

Sijmen trouwde met Neeltje Jongekrijg, dochter van Adrianus Jongekrijg 26 en Maeijke Bijl,.26 Neeltje werd geboren in 1753 in Strijen26 en is overleden op 31 Jan 1815 in Strijen26 op 62-jarige leeftijd.

197. Jan Cornelisz Salie 106 werd geboren vr 27 Feb 1724107 en is overleden op 9 Jul 1798 in Pendrecht.11

Jan trouwde met Adriaantje Maartensdr Vaandrager,108 dochter van Maarten Cornelisz Vaandrager en Maijke Ariens Rap, op 19 Jan 1751 in Barendrecht.81 Adriaantje werd geboren vr 22 Jun 1727.107

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 252 V    i. Maaike Jansd Salij werd geboren omstreeks 1749132 en is overleden op 8 Mrt 1829 in Katendrecht133 ongeveer 80 jaar oud.

Maaike trouwde met Jacob Willemsz Noordzij (g. Vr 31 Aug 1739, o. 19 Mrt 1819) op 29 Mei 1774 in Charlois.134

+ 253 M    ii. Cornelis Salij werd geboren vr 4 Mei 1760135 en is overleden op 30 Sep 1809 in Ridderkerk.11

+ 254 V    iii. Maria Salij werd geboren vr 22 Sep 1771.135

198. Marijtje Cornelisdr Salij werd geboren vr 17 Feb 1726.11

199. Pieter Jansz Bakker werd geboren in 1734.60

Pieter trouwde met Elizabeth van der Net, dochter van Pieter Pietersz van der Net 60 en Marijke Paulesdr Trommels,60 op 9 Mei 1762.60 Elizabeth werd geboren vr 2 Feb 1736.60

Kind uit dit huwelijk:

+ 255 M    i. Jan Bakker werd geboren op 6 Feb 176360 en is overleden op 20 Okt 1828 in Zwijndrecht136 op 65-jarige leeftijd.

Jan trouwde met Adriana Bijkerk (g. 6 Feb 1765, o. 19 Jan 1839) op 20 Mei 1787.86

200. Johannes Arijsz van Gemeren werd geboren vr 8 Jan 1736.83

Johannes trouwde met Cornelia Willemsdr Molendijk op 9 Nov 1766 in Charlois.109 Cornelia werd geboren vr 4 Dec 1735.83

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 256 M    i. Arij Johannesz van Gemeren werd geboren vr 9 Aug 1767.82

+ 257 M    ii. Arij Johannesz van Gemeren werd geboren vr 31 Mei 1772.110

Johannes trouwde vervolgens met Maaijke Jansdr Bravenboer op 29 Feb 1792 in Charlois.109 Maaijke werd geboren vr 27 Aug 1757.110

Kind uit dit huwelijk:

+ 258 V    i. Bastiaantje Johannesdr van Gemeren werd geboren op 28 Mrt 1794 in Charlois.109

201. Willem Arijsz van Gemeren werd geboren vr 6 Jan 1737.110

Willem trouwde met Neeltje Arijsdr de Jong, dochter van Arij Arijsz de Jong en Aagje Reijersdr van Eijk, op 8 Aug 1770 in Poortugaal.109 Neeltje werd geboren vr 3 Sep 1748.110

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 259 V    i. Aagje Willemsdr van Gemeren werd geboren vr 14 Okt 1770110 en is overleden op 29 Mrt 1864 in Poortugaal.109

Aagje trouwde met Klaas Cornelisz Vermaat. (g. Vr 6 Jul 1783)

Aagje trouwde vervolgens met Johannes Boudewijnsz Vermaat. (g. Vr 16 Aug 1772)

+ 260 V    ii. Bastiaantje Willemsdr van Gemeren werd geboren vr 28 Mrt 1773.110

Bastiaantje trouwde met Hendrik Willemsz 't Hart. (g. Vr 21 Nov 1789)

+ 261 M    iii. Arij Willemsz van Gemeren werd geboren vr 23 Apr 1775.110

Arij trouwde met Maria Klaasdr 't Hart. (g. Vr 24 Jul 1792)

+ 262 V    iv. Annetje Willemsdr van Gemeren werd geboren vr 24 Feb 1779.110

+ 263 M    v. Adrijjanus Willemsz van Gemeren werd geboren vr 7 Mei 1780.110

+ 264 V    vi. Annetje Willemsdr van Gemeren werd geboren vr 23 Mrt 1783110 en is overleden op 7 Mrt 1850 in Pernis.109

Annetje trouwde met Hendrik Gerritsz van Eijk. (g. Vr 13 Jul 1777)

+ 265 M    vii. Adrianus Willemsz van Gemeren werd geboren vr 19 Mrt 1786.110

+ 266 V    viii. Ariaantje Willemsdr van Gemeren werd geboren vr 1 Aug 1790.110

15de Generatie (Achterkleinkinderen 0o14n)


202. Neeltje van 't Hoff werd geboren vr 30 Apr 172462 en is overleden op 12 Aug 1781 in Kleine Lindt.111

Neeltje trouwde met Hendrik Joostsz Bos, zoon van Joost Pleune Bos en Cornelia Hendriks de Jong, in 1746 in Groote Lindt.62 Hendrik werd geboren vr 19 Mrt 171362 en is overleden op 16 Mrt 1793 in Kleine Lindt.111

Kind uit dit huwelijk:

+ 267 M    i. Cornelis Bos werd geboren vr 17 Nov 1765137 en is overleden vr 25 Nov 1859 in Kleine Lindt.138

Cornelis trouwde met Geertrui Zoeteman (g. Vr 13 Apr 1777, o. Vr 25 Nov 1859) op 30 Aug 1799 in Ridderkerk.137

Neeltje trouwde vervolgens met Philippus Jacobs Klippanus in 1743.62 Philippus werd geboren omstreeks 171862 en is overleden vr 22 Apr 1746.62

203. Ariaantje Bezemer werd geboren vr 23 Nov 1758.112

204. Leendert Bezemer werd geboren vr 30 Mei 1762 in Zwijndrecht112 en is overleden op 21 Jun 1811 in Meerdervoort.86

Leendert trouwde met Teuntje van Dalen, dochter van Arie van Dalen 86 en Neeltje Smit,86 op 2 Okt 1786 in Zwijndrecht.113 Teuntje werd geboren op 22 Feb 1759 in Zwijndrecht86 en is overleden op 2 Mrt 1808 in Meerdervoort86 op 49-jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 268 V    i. Adriana Bezemer werd geboren op 20 Mei 1787.86

+ 269 V    ii. Neeltje Bezemer werd geboren op 24 Aug 1788.86

+ 270 M    iii. Adrianus Bezemer werd geboren op 2 Dec 178986 en is overleden op 28 Aug 184286 op 52-jarige leeftijd.

Adrianus trouwde met Sijgje van Dam (g. 3 Nov 1792) op 1 Okt 1814 in Zwijndrecht.86

+ 271 M    iv. Arie Bezemer werd geboren op 18 Jan 1792.86

+ 272 M    v. Matthijs Bezemer werd geboren op 23 Jun 1796.86

+ 273 V    vi. Jaapje Bezemer werd geboren op 20 Aug 1797.86

+ 274 M    vii. Leendert Bezemer werd geboren op 25 Mrt 1802 in Zwijndrecht86 en is overleden na 1864.139

Leendert trouwde met Johanna Josephine Hartmeyer.86 (o. Vr 1825)

Leendert trouwde vervolgens met Bastiaantje den Hollander (o. Vr 1864) vr 1825.86

205. Maayke Bezemer werd geboren vr 12 Dec 1765.85

206. Maayke Bezemer werd geboren vr 28 Dec 1766.112

207. Arie Besemer werd geboren vr 10 Sep 1752.114

208. Arie Besemer werd geboren vr 22 Jun 1755.114

209. Kornelis Besemer werd geboren vr 2 Apr 1758.114

210. Arij Besemer werd geboren vr 9 Aug 1761.114

211. Arij Besemer werd geboren vr 27 Jul 1763.114

212. Arij Besemer werd geboren vr 8 Apr 1770.114

Arij trouwde met Maria Visser. Maria werd geboren vr 4 Sep 1769.140

Kind uit dit huwelijk:

+ 275 V    i. Maria Besemer werd geboren op 27 Jun 1798 in Rotterdam140 en is overleden op 24 Jul 1875 in Puttershoek140 op 77-jarige leeftijd.

213. Jacob Bezemer werd geboren op 4 Apr 1778 in Hendrik Ido Ambacht116 en is overleden op 11 Mei 1860 in Zwijndrecht12 op 82-jarige leeftijd.

Jacob trouwde met Aaltje Salij, dochter van Jan Salij 12 en Maaike Pijper,12 op 10 Dec 1814 in Hendrik Ido Ambacht.117 Aaltje werd geboren op 6 Dec 1780 in Barendrecht115 en is overleden op 2 Dec 1819 in Hendrik Ido Ambacht141 op 38-jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 276 M    i. Teunis Bezemer werd geboren op 21 Nov 1815 in Hendrik Ido Ambacht117 en is overleden op 7 Mei 1882 in Zwijndrecht117 op 66-jarige leeftijd.

Teunis trouwde met Hilligje Laurens (g. 18 Feb 1815, o. 30 Mrt 1902) op 21 Dec 1836 in Papendrecht.117

+ 277 M    ii. Adrianus Jacobsz Bezemer werd geboren op 5 Jul 1818 in Hendrik Ido Ambacht.12

Adrianus trouwde met Maria van Noort op 15 Mei 1840 in Zwijndrecht.12

Jacob trouwde vervolgens met Maaike van Vugt op 2 Dec 1820.12

214. Adriana Bezemer werd geboren vr 11 Aug 1765.85

215. Pieter Bezemer werd geboren vr 11 Aug 1765.85

216. Jakob Bezemer werd geboren vr 19 Okt 1766 in Zwijndrecht119 en is overleden op 5 Jul 1831 in Zwijndrecht.120

Jakob trouwde met Anna van Wingerden, dochter van Arij van Wingerden 142 en Pietertje van Hulst, op 7 Nov 1790 in Zwijndrecht.121 Anna werd geboren vr 20 Sep 1767 in Hendrik Ido Ambacht143 en is overleden op 29 Sep 1825 in Zwijndrecht.144

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 278 M    i. Pieter Jacobsz Bezemer werd geboren op 6 Jul 1792 in Zwijndrecht86 en is overleden na 6 Jul 1831.145

Pieter trouwde met Maria Los (g. 30 Apr 1795, o. 12 Sep 1868) op 18 Sep 1813 in Zwijndrecht.86

+ 279 M    ii. Clement Jacobs Bezemer 146 werd geboren op 7 Okt 1793 in Zwijndrecht147 en is overleden op 18 Nov 1853 in Zwijndrecht148 op 60-jarige leeftijd.

Clement trouwde met Adriana Bakker 146 (g. 18 Jul 1793, o. 29 Jul 1838) op 25 Nov 1815 in Zwijndrecht.149

+ 280 M    iii. Arie Bezemer 36 werd geboren op 23 Dec 1798 in Zwijndrecht150 en is overleden op 2 Jun 1871 in Zwijndrecht151 op 72-jarige leeftijd.

Arie trouwde met Helena van Loon 152 (g. 15 Jun 1795, o. 1 Aug 1834) op 8 Dec 1826 in Hendrik Ido Ambacht.150

Arie trouwde vervolgens met Geertje Bijkerk (g. 20 Mei 1804, o. 9 Feb 1873) op 29 Dec 1837 in Zwijndrecht.150

+ 281 V    iv. Pietertje Bezemer werd geboren omstreeks 1802 in Zwijndrecht.153

Pietertje trouwde met Jakob Arienszn van Deursen (g. Omstr 1798) op 21 Apr 1826 in Zwijndrecht.154

+ 282 V    v. Aaltje Bezemer werd geboren omstreeks 1806 in Zwijndrecht.155

Aaltje trouwde met Arie de Jong (g. Omstr 1808) op 14 Dec 1833 in Zwijndrecht.156

+ 283 V    vi. Kuiniertje Bezemer werd geboren op 30 Sep 1815 in Zwijndrecht.86

+ 284 M    vii. Jacob Bezemer werd geboren op 24 Okt 1816 in Zwijndrecht.86

217. Magteldje Bezemer werd geboren vr 10 Feb 1768.85

218. Pieter Bezemer werd geboren vr 22 Apr 1770.85

219. Adrianus Bezemer werd geboren vr 26 Dec 1771.85

220. Ariaantje Bezemer werd geboren vr 9 Jan 1774.85

221. Arie Bezemer werd geboren vr 28 Feb 1776.85

222. Ariaantje Bezemer werd geboren omstreeks 1774.123

Ariaantje trouwde met Pieter Euser, zoon van Arnoldus Euser en Jannigje van der Monde.

223. Adriana Bezemer werd geboren vr 16 Feb 1772.126

224. Jakob Bezemer werd geboren vr 10 Jul 177485 en is overleden op 20 Sep 1858 in Zwijndrecht.95

Jakob trouwde met Adriana de Heck. Adriana is overleden vr 1855.157

Kind uit dit huwelijk:

+ 285 M    i. Jan Bezemer 158 werd geboren omstreeks 1837 in Hendrik Ido Ambacht158 en is overleden na 21 Sep 1858.95

Jan trouwde met Pieternella Cornelia Karsdorp 158 (g. Omstr 1837) op 3 Aug 1855 in Zwijndrecht.158

225. Willemijntje Bezemer werd geboren vr 14 Apr 1777.85

226. Adriana Bezemer werd geboren vr 30 Apr 1780.85

227. Pleun den Besemer werd geboren vr 22 Apr 1764.128

Pleun trouwde met Maike Ponte, dochter van Martinus Ponte en Clasina van Houwelingen, op 4 Dec 1785 in Dordrecht. Maike werd geboren vr 27 Jun 1762 in Dordrecht.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 286 M    i. Martinus den Bezemer werd geboren op 19 Nov 1792 in Dordrecht.

Martinus trouwde met Maria Martina Nootenboom. (g. 1 Mrt 1791, o. 17 Okt 1849)

+ 287 M    ii. Klement den Bezemer werd geboren vr 22 Feb 178879 en is overleden op 12 Dec 1835 in Leiden.159

Klement trouwde met Maria Lamberta van Oosten (g. Vr 26 Dec 1787, o. 27 Mei 1848) op 4 Feb 1809 in Leiden.36

228. Arij Besemer werd geboren vr 15 Mrt 1769.128

229. Adriana Besemer werd geboren vr 10 Jan 1772.128

230. Margreta Besemer werd geboren vr 26 Jun 1773.128

231. Pieter Besemer werd geboren vr 5 Jul 1775.128

232. Adrianus Besemer werd geboren vr 3 Jun 1778.128

233. Bastiaan Besemer werd geboren vr 11 Okt 1744.85

Bastiaan trouwde met Geertje Meesters, dochter van Dirk de Meester en Aaltje van der Werf, op 13 Feb 1765 in Zwijndrecht.130 Geertje werd geboren vr 13 Mrt 1732.45

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 288 V    i. Adriana Besemer werd geboren vr 8 Dec 1765.85

+ 289 M    ii. Dirk Besemer werd geboren vr 5 Apr 1767.85

+ 290 M    iii. Basthiaan Besemer werd geboren vr 10 Jan 1770.85

+ 291 M    iv. David Besemer werd geboren vr 29 Dec 1771.85

234. Joosie Besemer werd geboren vr 18 Jun 1747.85

235. Kornelia Besemer werd geboren vr 23 Mrt 1749.85

236. Cornelia Besemer werd geboren vr 27 Sep 1755.85

237. Cornelia Besemer werd geboren vr 17 Jul 1757.85

238. Cornelis Besemer werd geboren vr 10 Jan 1755.85

239. Jan Besemer werd geboren vr 1 Aug 1756.85

240. Willempje Besemer werd geboren vr 2 Feb 1758.85

241. Jan Besemer werd geboren vr 28 Okt 1759.85

242. Willemtje Besemer werd geboren vr 16 Nov 1751.114

243. Arie Besemer werd geboren vr 1 Jul 1753.114

244. Cornelis Besemer werd geboren vr 7 Sep 1755.114

245. Neeltje Besemer werd geboren vr 27 Mrt 1757.114

246. Neeltje Besemer werd geboren vr 30 Jul 1758.114

247. Adrianus Besemer werd geboren vr 21 Okt 1759.114

248. Jan Besemer werd geboren vr 21 Okt 1759.114

249. Neeltje Besemer werd geboren vr 26 Sep 1762.114

250. Maeike Besemer werd geboren vr 1 Apr 1764.114

251. Mayken Besemer werd geboren vr 25 Feb 1767114 en is overleden op 21 Mrt 1842 in Zwijndrecht.131

Mayken trouwde met Mattheus de Klerk, zoon van Jilles de Klerk en Barbera van Beugen, op 31 Jan 1790 in Zwijndrecht.131 Mattheus werd geboren op 20 Dec 1761 in Groote Lindt131 en is overleden op 28 Okt 1809 in Zwijndrecht131 op 47-jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 292 M    i. Jilles Mattheus de Klerk werd geboren op 18 Jul 1790 in Zwijndrecht160 en is overleden op 14 Nov 1859 in Zwijndrecht131 op 69-jarige leeftijd.

Jilles trouwde met Barbera van Deursen (g. 18 Mei 1782, o. 16 Okt 1865) op 20 Nov 1812 in Zwijndrecht.161

+ 293 M    ii. Pieter de Klerk werd geboren op 14 Aug 1791 in Zwijndrecht131 en is overleden op 5 Apr 1835131 op 43-jarige leeftijd.

Pieter trouwde met Geertje Vogel (g. 14 Feb 1791, o. 5 Nov 1857) op 10 Apr 1813 in Zwijndrecht.131

+ 294 V    iii. Barbara de Klerk werd geboren op 24 Jun 1792 in Zwijndrecht131 en is overleden op 7 Apr 1798 in Zwijndrecht131 op 5-jarige leeftijd.

+ 295 V    iv. Maria de Klerk werd geboren op 11 Okt 1793 in Zwijndrecht131 en is overleden op 6 Okt 1795 in Zwijndrecht131 op 1-jarige leeftijd.

+ 296 V    v. Maria de Klerk werd geboren op 23 Aug 1795 in Zwijndrecht131 en is overleden op 24 Jan 1798 in Zwijndrecht131 op 2-jarige leeftijd.

+ 297 V    vi. Maria de Klerk werd geboren op 18 Nov 1796 in Zwijndrecht.131

+ 298 V    vii. Jozina de Klerk werd geboren op 6 Dec 1797 in Zwijndrecht.131

+ 299 M    viii. Willem de Klerk werd geboren op 17 Aug 1799 in Zwijndrecht131 en is overleden op 4 Okt 1799 in Zwijndrecht.131

+ 300 V    ix. Barbera de Klerk werd geboren op 4 Aug 1802 in Zwijndrecht131 en is overleden in 1866131 op 64-jarige leeftijd.

+ 301 M    x. Cornelis de Klerk werd geboren op 4 Dec 1802 in Zwijndrecht.131

+ 302 V    xi. Janna de Klerk werd geboren op 24 Sep 1806 in Zwijndrecht131 en is overleden op 27 Sep 1807 in Zwijndrecht131 op 1-jarige leeftijd.

252. Maaike Jansd Salij werd geboren omstreeks 1749132 en is overleden op 8 Mrt 1829 in Katendrecht133 ongeveer 80 jaar oud.

Maaike trouwde met Jacob Willemsz Noordzij, zoon van Willem Laurenze Noordzij 162 en Neeltje Jacobs Barendrecht,162 op 29 Mei 1774 in Charlois.134 Jacob werd geboren vr 31 Aug 1739163 en is overleden op 19 Mrt 1819 in Charlois.164

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 303 M    i. Willem Noordzij werd geboren vr 26 Feb 1775 in Charlois.165

Willem trouwde met Jannitje Joostdr den Haan (g. Omstr 1780) op 3 Mei 1802 in Charlois.166

+ 304 V    ii. Ariaantje Noordzij werd geboren op 27 Sep 1776 in Charlois.134

Ariaantje trouwde met Pleunis Willemsz Struijk (g. Omstr 1775) op 18 Dec 1797 in Charlois.167

+ 305 M    iii. Jan Noordzij werd geboren op 18 Aug 1778 in Charlois.168

+ 306 M    iv. Lourens Noordzij werd geboren op 7 Jan 1781 in Charlois.167

+ 307 M    v. Jacob Noordzij werd geboren op 2 Okt 1783 in Charlois134 en is overleden op 31 Mei 1817 in Charlois169 op 33-jarige leeftijd.

Jacob trouwde met Ariaantje Blijdorp (g. 28 Nov 1793, o. 12 Apr 1863) op 8 Mei 1813 in Barendrecht.170

Jacob trouwde vervolgens met Annigje Jansdr van der Wel (g. Vr 6 Jun 1762, o. 12 Okt 1812) op 13 Jan 1811 in Charlois.170

+ 308 V    vi. Neeltje Noordzij werd geboren op 18 Aug 1788 in Charlois.134

Neeltje trouwde met Krijn Arijsz Niemandsverdriet (g. Omstr 1780) op 28 Jan 1803 in Charlois.171

+ 309 V    vii. Maria Noordzij werd geboren op 10 Mrt 1792 in Charlois134 en is overleden na 14 Aug 1857.172

Maria trouwde met Jan Arinszn Groen (g. Omstr 28 Jun 1795, o. 24 Sep 1854) op 24 Okt 1822 in Charlois.

+ 310 M    viii. Pieter Noordzij werd geboren op 7 Jan 1795 in Charlois.134

+ 311 M    ix. Cornelis Noordzij werd geboren op 3 Jun 1796 in Charlois134 en is overleden in 1855173 op 59-jarige leeftijd.

Cornelis trouwde met iemand.

253. Cornelis Salij werd geboren vr 4 Mei 1760135 en is overleden op 30 Sep 1809 in Ridderkerk.11

254. Maria Salij werd geboren vr 22 Sep 1771.135

255. Jan Bakker werd geboren op 6 Feb 176360 en is overleden op 20 Okt 1828 in Zwijndrecht136 op 65-jarige leeftijd.

Jan trouwde met Adriana Bijkerk, dochter van Pieter Leendertsz Bijkerk en Geertje Los, op 20 Mei 1787.86 Adriana werd geboren op 6 Feb 176586 en is overleden op 19 Jan 1839 in Zwijndrecht136 op 73-jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 312 V    i. Adriana Bakker 146 werd geboren op 18 Jul 1793 in Meerdervoort174 en is overleden op 29 Jul 1838 in Zwijndrecht175 op 45-jarige leeftijd.

Adriana trouwde met Clement Jacobs Bezemer 146 (g. 7 Okt 1793, o. 18 Nov 1853) op 25 Nov 1815 in Zwijndrecht.149

(Dubbele vermelding. Zie Persoon 279)

+ 313 M    ii. Adrianus Jansz Bakker werd geboren op 7 Jan 1801 in Zwijndrecht60 en is overleden op 27 Okt 1882 in Zwijndrecht60 op 81-jarige leeftijd.

Adrianus trouwde met Leentje Zevenbergen (g. 17 Sep 1807) op 2 Jun 1836 in Zwijndrecht.176

+ 314 M    iii. Jan Jansz Bakker 60 werd geboren op 15 Jan 1804177 en is overleden op 30 Sep 1859177 op 55-jarige leeftijd.

Jan trouwde met Aaltje Scheurwater 60 (g. 17 Aug 1815, o. 28 Dec 1882) op 8 Dec 1835.177

256. Arij Johannesz van Gemeren werd geboren vr 9 Aug 1767.82

257. Arij Johannesz van Gemeren werd geboren vr 31 Mei 1772.110

258. Bastiaantje Johannesdr van Gemeren werd geboren op 28 Mrt 1794 in Charlois.109

259. Aagje Willemsdr van Gemeren werd geboren vr 14 Okt 1770110 en is overleden op 29 Mrt 1864 in Poortugaal.109

Aagje trouwde met Klaas Cornelisz Vermaat. Klaas werd geboren vr 6 Jul 1783.110

Aagje trouwde vervolgens met Johannes Boudewijnsz Vermaat. Johannes werd geboren vr 16 Aug 1772.178

260. Bastiaantje Willemsdr van Gemeren werd geboren vr 28 Mrt 1773.110

Bastiaantje trouwde met Hendrik Willemsz 't Hart. Hendrik werd geboren vr 21 Nov 1789.110

261. Arij Willemsz van Gemeren werd geboren vr 23 Apr 1775.110

Arij trouwde met Maria Klaasdr 't Hart. Maria werd geboren vr 24 Jul 1792.110

262. Annetje Willemsdr van Gemeren werd geboren vr 24 Feb 1779.110

263. Adrijjanus Willemsz van Gemeren werd geboren vr 7 Mei 1780.110

264. Annetje Willemsdr van Gemeren werd geboren vr 23 Mrt 1783110 en is overleden op 7 Mrt 1850 in Pernis.109

Annetje trouwde met Hendrik Gerritsz van Eijk. Hendrik werd geboren vr 13 Jul 1777.110

265. Adrianus Willemsz van Gemeren werd geboren vr 19 Mrt 1786.110

266. Ariaantje Willemsdr van Gemeren werd geboren vr 1 Aug 1790.110

16de Generatie (Achterkleinkinderen 0o15n)


267. Cornelis Bos werd geboren vr 17 Nov 1765137 en is overleden vr 25 Nov 1859 in Kleine Lindt.138

Cornelis trouwde met Geertrui Zoeteman, dochter van Adam Zoeteman en Neeltje Jacobs van der Berg, op 30 Aug 1799 in Ridderkerk.137 Geertrui werd geboren vr 13 Apr 1777137 en is overleden vr 25 Nov 1859 in Kleine Lindt.138

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 315 V    i. Neeltje Bos werd geboren op 25 Apr 1800 in Kleine Lindt179 en is overleden op 20 Apr 1870 in Charlois179 op 69-jarige leeftijd.

Neeltje trouwde met Jan Punt (g. 21 Apr 1802, o. 12 Feb 1877) op 25 Okt 1828 in Kleine Lindt.180

+ 316 V    ii. Pietertjen Bos 181 werd geboren op 9 Jul 1810 in Kleine Lindt182 en is overleden op 11 Jan 1853 in Charlois183 op 42-jarige leeftijd.

Pietertjen trouwde met Adrianus Punt 181 (g. 20 Mrt 1804, o. 30 Apr 1876) op 14 Mei 1836 in Oost Barendrecht.184

+ 317 M    iii. Hendrik Bos is overleden op 30 Mrt 1818 in Kleine Lindt.185

268. Adriana Bezemer werd geboren op 20 Mei 1787.86

269. Neeltje Bezemer werd geboren op 24 Aug 1788.86

270. Adrianus Bezemer werd geboren op 2 Dec 178986 en is overleden op 28 Aug 184286 op 52-jarige leeftijd.

Adrianus trouwde met Sijgje van Dam, dochter van Arie van Dam 86 en Pleuntje Huizer,86 op 1 Okt 1814 in Zwijndrecht.86 Sijgje werd geboren op 3 Nov 1792 in Hendrik Ido Ambacht.86

271. Arie Bezemer werd geboren op 18 Jan 1792.86

272. Matthijs Bezemer werd geboren op 23 Jun 1796.86

273. Jaapje Bezemer werd geboren op 20 Aug 1797.86

274. Leendert Bezemer werd geboren op 25 Mrt 1802 in Zwijndrecht86 en is overleden na 1864.139

Leendert trouwde met Johanna Josephine Hartmeyer.86 Johanna is overleden vr 1825.86

Leendert trouwde vervolgens met Bastiaantje den Hollander, dochter van Arie den Hollander 86 en Maayke van Wingerden,86 vr 1825.86 Bastiaantje is overleden vr 1864.139

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 318 M    i. Leendert Bezemer werd geboren op 19 Sep 1825 in Hendrik Ido Ambacht86 en is overleden op 14 Okt 1825 in Hendrik Ido Ambacht.86

+ 319 V    ii. Adriana Bezemer werd geboren op 9 Feb 1834 in Zwijndrecht86 en is overleden op 21 Nov 1920 in Schiedam86 op 86-jarige leeftijd.

Adriana trouwde met Leendert Bijkerk (g. 30 Nov 1830, o. 12 Mrt 1883) op 28 Aug 1869 in Zwijndrecht.86

+ 320 M    iii. Arie Bezemer werd geboren omstreeks 1841 in Zwijndrecht.139

Arie trouwde met Johanna Scheurwater (g. Omstr 1836) in 1864 in Zwijndrecht.139

+ 321 M    iv. Leendert Bezemer .

Leendert trouwde met NN in 1851 in Zwijndrecht.186

275. Maria Besemer werd geboren op 27 Jun 1798 in Rotterdam140 en is overleden op 24 Jul 1875 in Puttershoek140 op 77-jarige leeftijd.

276. Teunis Bezemer werd geboren op 21 Nov 1815 in Hendrik Ido Ambacht117 en is overleden op 7 Mei 1882 in Zwijndrecht117 op 66-jarige leeftijd.

Teunis trouwde met Hilligje Laurens op 21 Dec 1836 in Papendrecht.117 Hilligje werd geboren op 18 Feb 1815 in Papendrecht117 en is overleden op 30 Mrt 1902 in Zwijndrecht117 op 87-jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 322 M    i. Jacob Bezemer werd geboren omstreeks Jul 184695 en is overleden op 5 Sep 1846 in Zwijndrecht.95

+ 323 M    ii. Teunis Bezemer werd geboren op 21 Aug 1847 in Zwijndrecht187 en is overleden in 1918 in Dordrecht188 op 71-jarige leeftijd.

Teunis trouwde met Mijnsje van Nugteren 94 (g. 9 Jul 1851) op 19 Mei 1875 in Zwijndrecht.150

+ 324 M    iii. Pieter Bezemer werd geboren op 30 Sep 1849 in Zwijndrecht117 en is overleden op 26 Feb 1935 in Zwijndrecht117 op 85-jarige leeftijd.

Pieter trouwde met Aagje Bezemer (g. 6 Nov 1852, o. 3 Jun 1924) op 26 Apr 1877 in Zwijndrecht.117

+ 325 M    iv. Jacob Bezemer werd geboren omstreeks 1854 in Zwijndrecht.189

Jacob trouwde met Frederika Klingeman (g. Omstr 1854) op 1 Mrt 1876 in Zwijndrecht.190

+ 326 M    v. Leendert Bezemer werd geboren in 1853.

+ 327 V    vi. Aaltje Bezemer werd geboren in 1855.188

277. Adrianus Jacobsz Bezemer werd geboren op 5 Jul 1818 in Hendrik Ido Ambacht.12

Adrianus trouwde met Maria van Noort, dochter van Hendrik van Noort en Jacomijntje Euser, op 15 Mei 1840 in Zwijndrecht.12 Maria werd geboren in Hendrik Ido Ambacht.12

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 328 V    i. Jacomijntje Bezemer werd geboren op 12 Feb 1844.191

+ 329 M    ii. Jacob Bezemer werd geboren op 15 Sep 1845.191

+ 330 M    iii. Hendrik Bezemer werd geboren op 3 Feb 1848 in Zwijndrecht.191

Hendrik trouwde met Johanna Klingeman (g. Omstr 1843) op 29 Okt 1874 in Zwijndrecht.192

+ 331 M    iv. Adrianus Bezemer werd geboren op 12 Sep 1850 in Zwijndrecht12 en is overleden omstreeks 190712 ongeveer 57 jaar oud.

Adrianus trouwde met Cornelia Klingeman (g. 6 Jan 1849, o. Omstr 1906) op 20 Feb 1873 in Zwijndrecht.12

278. Pieter Jacobsz Bezemer werd geboren op 6 Jul 1792 in Zwijndrecht86 en is overleden na 6 Jul 1831.145

Pieter trouwde met Maria Los, dochter van Daniel Los en Leviena Rijke, op 18 Sep 1813 in Zwijndrecht.86 Maria werd geboren op 30 Apr 1795 in Zwijndrecht86 en is overleden op 12 Sep 1868 in Charlois86 op 73-jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 332 V    i. Anna Bezemer werd geboren op 23 Aug 1814 in Zwijndrecht.86

+ 333 M    ii. Daniel Bezemer werd geboren op 20 Jul 1818 in Zwijndrecht.86

+ 334 M    iii. Pieter Bezemer werd geboren op 20 Nov 1820 in Zwijndrecht.86

+ 335 V    iv. Levina Bezemer werd geboren op 22 Apr 1822 in Zwijndrecht.86

Levina trouwde met iemand.

279. Clement Jacobs Bezemer 146 werd geboren op 7 Okt 1793 in Zwijndrecht147 en is overleden op 18 Nov 1853 in Zwijndrecht148 op 60-jarige leeftijd.

Clement trouwde met Adriana Bakker,146 dochter van Jan Bakker en Adriana Bijkerk, op 25 Nov 1815 in Zwijndrecht.149 Adriana werd geboren op 18 Jul 1793 in Meerdervoort174 en is overleden op 29 Jul 1838 in Zwijndrecht175 op 45-jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 336 V    i. Anna Bezemer werd geboren op 10 Feb 1816 in Zwijndrecht174 en is overleden op 21 Feb 1898 in Zwijndrecht174 op 82-jarige leeftijd.

Anna trouwde met Thomas Scheurwater (g. 31 Mrt 1818, o. Vr 14 Mrt 1849) op 11 Mei 1838 in Zwijndrecht.174

Anna trouwde vervolgens met Pieter van Houwelingen (g. 4 Sep 1826, o. Na 1876) op 14 Mrt 1849 in Zwijndrecht.174

+ 337 V    ii. Adriana Bezemer werd geboren op 6 Apr 1817 in Zwijndrecht.174

+ 338 V    iii. Jannigje Bezemer werd geboren op 27 Mei 1818 in Zwijndrecht.174

+ 339 M    iv. Jacob Bezemer werd geboren op 14 Okt 1819 in Zwijndrecht193 en is overleden op 27 Aug 1884 in Charlois194 op 64-jarige leeftijd.

Jacob trouwde met Maria Punt (g. 10 Feb 1837, o. 26 Mei 1906) op 25 Nov 1859 in Charlois.195

Jacob trouwde vervolgens met Maria de Klerk (g. 26 Okt 1823, o. 14 Jun 1859) op 14 Sep 1848 in Zwijndrecht.196

+ 340 M    v. Adrianus Bezemer werd geboren op 3 Mei 1821 in Zwijndrecht.197

Adrianus trouwde met Adriana Bezemer (g. 24 Feb 1815) op 20 Mei 1853 in Zwijndrecht.198

+ 341 V    vi. Pietertje Bezemer werd geboren op 27 Jun 1822 in Zwijndrecht.174

+ 342 V    vii. Elisabeth Bezemer werd geboren op 4 Sep 1823 in Zwijndrecht174 en is overleden op 15 Apr 1905 in Hendrik Ido Ambacht174 op 81-jarige leeftijd.

Elisabeth trouwde met Arnoldus van der Ven (g. 25 Mrt 1822, o. Vr 28 Aug 1862) op 28 Mei 1847 in Zwijndrecht.174

Elisabeth trouwde vervolgens met NN op 28 Aug 1862 in Hendrik Ido Ambacht.174

+ 343 V    viii. Adriana Bezemer werd geboren op 24 Jun 1825 in Zwijndrecht.174

+ 344 M    ix. Jan Bezemer werd geboren op 23 Aug 1826 in Zwijndrecht174 en is overleden vr 18 Mrt 1838 in Zwijndrecht.174

+ 345 M    x. Pieter Bezemer werd geboren op 3 Mrt 1828 in Zwijndrecht.147

+ 346 M    xi. Arie Bezemer werd geboren op 23 Jan 1831 in Zwijndrecht199 en is overleden vr 1889 in Zwijndrecht.174

Arie trouwde met Aaltje Stolk (g. 25 Aug 1836, o. Vr 1889) op 24 Feb 1854 in Zwijndrecht.200

+ 347 M    xii. Jan Bezemer werd geboren op 18 Mrt 1838 in Zwijndrecht199 en is overleden op 12 Jan 1915201 op 76-jarige leeftijd.

Jan trouwde met Jacomijntje van Noort (g. 15 Jun 1839, o. 9 Nov 1920) op 4 Feb 1859 in Zwijndrecht.202

+ 348 M    xiii. Klaas Bezemer werd geboren op 23 Jun 1834 in Zwijndrecht199 en is overleden vr 1858 in Marion County, Iowa, USA.203

Klaas trouwde met Barbera Baan (g. 16 Mei 1821) op 12 Aug 1858 in Zwijndrecht.204

280. Arie Bezemer 36 werd geboren op 23 Dec 1798 in Zwijndrecht150 en is overleden op 2 Jun 1871 in Zwijndrecht151 op 72-jarige leeftijd.

Arie trouwde met Helena van Loon,152 dochter van Hendrik van Loon en Margrita Romijn,150 op 8 Dec 1826 in Hendrik Ido Ambacht.150 Helena werd geboren op 15 Jun 1795 in Hendrik Ido Ambacht150 en is overleden op 1 Aug 1834 in Zwijndrecht150 op 39-jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 349 M    i. Jacob Bezemer werd geboren op 17 Jul 1827 in Hendrik Ido Ambacht.150

+ 350 V    ii. Margrieta Bezemer werd geboren op 25 Dec 1828 in Hendrik Ido Ambacht.150

+ 351 V    iii. Anna Bezemer werd geboren op 5 Mrt 1830 in Hendrik Ido Ambacht150 en is overleden op 14 Mrt 1830 in Hendrik Ido Ambacht.150

+ 352 V    iv. Anna Bezemer werd geboren op 12 Feb 1831 in Zwijndrecht150 en is overleden op 30 Jan 1892 in Zwijndrecht36 op 60-jarige leeftijd.

Anna trouwde met Cornelis Tempelaar (g. 22 Jan 1831, o. 19 Jan 1912) op 10 Nov 1853 in Hendrik Ido Ambacht.36

+ 353 M    v. Hendrik Bezemer werd geboren op 24 Jun 1832 in Hendrik Ido Ambacht150 en is overleden op 20 Nov 1832 in Hendrik Ido Ambacht.150

+ 354 V    vi. Pietertje Bezemer werd geboren op 2 Sep 1833 in Zwijndrecht.150

Arie trouwde vervolgens met Geertje Bijkerk, dochter van Leendert Pietersz Bijkerk 150 en Jannigje Leenderts Rijken,150 op 29 Dec 1837 in Zwijndrecht.150 Geertje werd geboren op 20 Mei 1804 in Hendrik Ido Ambacht150 en is overleden op 9 Feb 1873 in Zwijndrecht150 op 68-jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 355 M    i. Gerrit Bezemer werd geboren op 16 Okt 1835 in Zwijndrecht.150

+ 356 V    ii. Lena Bezemer werd geboren op 30 Apr 1837 in Zwijndrecht150 en is overleden op 2 Jan 1838 in Zwijndrecht.150

+ 357 V    iii. Maria Bezemer werd geboren op 12 Aug 1838 in Zwijndrecht.150

Maria trouwde met NN op 31 Okt 1867 in Hendrik Ido Ambacht.150

+ 358 V    iv. Lena Bezemer werd geboren op 27 Jul 1840 in Zwijndrecht150 en is overleden vr 18 Sep 1841.150

+ 359 V    v. Lena Bezemer werd geboren op 18 Sep 1841 in Zwijndrecht.150

+ 360 V    vi. Maaike Bezemer werd geboren op 10 Jul 1845 in Zwijndrecht.150

+ 361 M    vii. Jan Bezemer werd geboren op 16 Apr 1848 in Zwijndrecht.150

281. Pietertje Bezemer werd geboren omstreeks 1802 in Zwijndrecht.153

Pietertje trouwde met Jakob Arienszn van Deursen, zoon van Arie van Deursen en Neeltje de Jong, op 21 Apr 1826 in Zwijndrecht.154 Jakob werd geboren omstreeks 1798 in Zwijndrecht.205

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 362 M    i. Arie van Deursen werd geboren op 24 Jul 1826 in Zwijndrecht206 en is overleden op 30 Dec 1826 in Zwijndrecht.207

+ 363 M    ii. Jacob van Deursen werd geboren op 6 Mrt 1828 in Zwijndrecht208 en is overleden op 5 Apr 1873 in IJsselmonde209 op 45-jarige leeftijd.

Jacob trouwde met Severijna Johanna Piek (o. Vr 1888) op 15 Mrt 1855 in Charlois.210

+ 364 V    iii. Neeltje van Deursen werd geboren op 6 Jul 1829 in Meerdervoort211 en is overleden op 29 Dec 1829 in Charlois.212

+ 365 V    iv. Anna van Deursen werd geboren op 11 Jun 1830 in Charlois213 en is overleden op 10 Mrt 1832 in Charlois214 op 1-jarige leeftijd.

+ 366 V    v. Anna van Deursen werd geboren op 17 Sep 1832.215

282. Aaltje Bezemer werd geboren omstreeks 1806 in Zwijndrecht.155

Aaltje trouwde met Arie de Jong, zoon van Teunis Pietersz de Jong 216 en Elisabeth van Deursen, op 14 Dec 1833 in Zwijndrecht.156 Arie werd geboren omstreeks 1808 in Zwijndrecht.217

283. Kuiniertje Bezemer werd geboren op 30 Sep 1815 in Zwijndrecht.86

284. Jacob Bezemer werd geboren op 24 Okt 1816 in Zwijndrecht.86

285. Jan Bezemer 158 werd geboren omstreeks 1837 in Hendrik Ido Ambacht158 en is overleden na 21 Sep 1858.95

Jan trouwde met Pieternella Cornelia Karsdorp,158 dochter van Arie Karsdorp en Maayke van der Rest, op 3 Aug 1855 in Zwijndrecht.158 Pieternella werd geboren omstreeks 1837 in Dordrecht.139

Kind uit dit huwelijk:

+ 367 M    i. Adrianus Bezemer 218 werd geboren omstreeks 1868 in Zwijndrecht.158

Adrianus trouwde met Adriana Helena de Witt 218 (g. Omstr 1868) op 8 Aug 1889 in Zwijndrecht.158

286. Martinus den Bezemer werd geboren op 19 Nov 1792 in Dordrecht.

Martinus trouwde met Maria Martina Nootenboom. Maria werd geboren op 1 Mrt 1791 in Vlissingen en is overleden op 17 Okt 1849 in Norg219 op 58-jarige leeftijd.

Kind uit dit huwelijk:

+ 368 M    i. Jan den Bezemer werd geboren op 28 Nov 1813 in Vlissingen en is overleden op 12 Jan 1874 in Delfshaven op 60-jarige leeftijd.

Jan trouwde met Neeltje Leijnse (g. 23 Sep 1811, o. 3 Nov 1900) op 25 Jul 1838 in Vlissingen.

287. Klement den Bezemer werd geboren vr 22 Feb 178879 en is overleden op 12 Dec 1835 in Leiden.159

Klement trouwde met Maria Lamberta van Oosten, dochter van Andries van Oosten 36 en Maria van Schoonderwoerd,36 op 4 Feb 1809 in Leiden.36 Maria werd geboren vr 26 Dec 1787 in Leiden46 en is overleden op 27 Mei 1848 in Leiden.220

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 369 M    i. Clement Pleun den Bezemer 36 werd geboren op 20 Aug 1808 in Leiden.36

Clement trouwde met Johanna Elisabeth van Beemen (g. 29 Jan 1811, o. 4 Okt 1864) op 13 Apr 1837 in Leiden.36

+ 370 M    ii. Andries den Bezemer 36 werd geboren op 4 Jun 1810 in Leiden36 en is overleden op 27 Mrt 1856 in Leiden36 op 45-jarige leeftijd.

Andries trouwde met Jannetje Dool (g. 1 Feb 1809, o. Na 27 Mrt 1856) op 16 Jul 1840 in Leiden.36

+ 371 V    iii. Maaike Lamberta den Bezemer 36 werd geboren op 3 Apr 1813 in Leiden36 en is overleden op 22 Mei 1819 in Leiden36 op 6-jarige leeftijd.

+ 372 M    iv. Reinier van Schoonderwoerd den Bezemer 36 werd geboren op 9 Jul 1815 in Leiden36 en is overleden op 1 Feb 1866 in Leiden36 op 50-jarige leeftijd.

Reinier trouwde met Maria Elisabeth Dool (g. 3 Feb 1803, o. 22 Nov 1859) op 26 Sep 1833 in Leiden.36

+ 373 V    v. Maaike Helena den Bezemer 36 werd geboren op 21 Aug 1819 in Leiden.36

+ 374 V    vi. NN den Bezemer 36 werd geboren omstreeks 1823.221

+ 375 M    vii. Clement Johannes Martinus den Bezemer 36 werd geboren op 20 Aug 1825 in Leiden36 en is overleden op 17 Jan 1877 in Leiden36 op 51-jarige leeftijd.

Clement trouwde met Hendrica Cecilia van Beek (g. 27 Jun 1827, o. 6 Jan 1865) op 2 Jan 1850 in Leiden.36

Clement trouwde vervolgens met Susanne Vreke (g. 1815, o. 16 Apr 1889) op 9 Mei 1866 in Leiden.36

288. Adriana Besemer werd geboren vr 8 Dec 1765.85

289. Dirk Besemer werd geboren vr 5 Apr 1767.85

290. Basthiaan Besemer werd geboren vr 10 Jan 1770.85

291. David Besemer werd geboren vr 29 Dec 1771.85

292. Jilles Mattheus de Klerk werd geboren op 18 Jul 1790 in Zwijndrecht160 en is overleden op 14 Nov 1859 in Zwijndrecht131 op 69-jarige leeftijd.

Jilles trouwde met Barbera van Deursen, dochter van Arie van Deursen en Neeltje de Jong, op 20 Nov 1812 in Zwijndrecht.161 Barbera werd geboren op 18 Mei 1782 in Hendrik Ido Ambacht222 en is overleden op 16 Okt 1865 in Zwijndrecht222 op 83-jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 376 V    i. Maaike de Klerk werd geboren op 22 Feb 1813 in Zwijndrecht.160

Maaike trouwde met Cornelis Euser (g. 14 Mei 1812, o. 23 Dec 1897) op 10 Mrt 1832 in Zwijndrecht.125

+ 377 M    ii. Leendert de Klerk werd geboren op 28 Sep 1814 in Zwijndrecht131 en is overleden op 2 Mrt 1836131 op 21-jarige leeftijd.

+ 378 M    iii. Mattheus de Klerk werd geboren op 28 Mei 1817 in Zwijndrecht.131

+ 379 V    iv. Neeltje de Klerk werd geboren op 7 Jun 1819 in Zwijndrecht.131

Neeltje trouwde met Jan de Waard (g. 1820) op 23 Mei 1855 in Zwijndrecht.131

+ 380 M    v. Arie de Klerk werd geboren op 16 Sep 1823 in Zwijndrecht131 en is overleden op 10 Dec 1824131 op 1-jarige leeftijd.

+ 381 V    vi. Barbara de Klerk werd geboren op 6 Aug 1825 in Zwijndrecht.131

+ 382 V    vii. Jozina de Klerk werd geboren op 8 Sep 1821 in Zwijndrecht.131

Jozina trouwde met Frederik Lodewijk Klingeman (g. 1816) op 1 Jun 1842 in Zwijndrecht.223

293. Pieter de Klerk werd geboren op 14 Aug 1791 in Zwijndrecht131 en is overleden op 5 Apr 1835131 op 43-jarige leeftijd.

Pieter trouwde met Geertje Vogel, dochter van Jan Vogel 131 en Goverina Valk,131 op 10 Apr 1813 in Zwijndrecht.131 Geertje werd geboren op 14 Feb 1791 in Papendrecht131 en is overleden op 5 Nov 1857131 op 66-jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 383 V    i. Maaike de Klerk werd geboren op 17 Jul 1813 in Zwijndrecht131 en is overleden op 6 Mei 1911131 op 97-jarige leeftijd.

+ 384 M    ii. Jan de Klerk werd geboren op 8 Aug 1815 in Zwijndrecht.131

+ 385 M    iii. Mattheus de Klerk werd geboren op 22 Feb 1817 in Zwijndrecht131 en is overleden op 9 Okt 1817.131

294. Barbara de Klerk werd geboren op 24 Jun 1792 in Zwijndrecht131 en is overleden op 7 Apr 1798 in Zwijndrecht131 op 5-jarige leeftijd.

295. Maria de Klerk werd geboren op 11 Okt 1793 in Zwijndrecht131 en is overleden op 6 Okt 1795 in Zwijndrecht131 op 1-jarige leeftijd.

296. Maria de Klerk werd geboren op 23 Aug 1795 in Zwijndrecht131 en is overleden op 24 Jan 1798 in Zwijndrecht131 op 2-jarige leeftijd.

297. Maria de Klerk werd geboren op 18 Nov 1796 in Zwijndrecht.131

298. Jozina de Klerk werd geboren op 6 Dec 1797 in Zwijndrecht.131

299. Willem de Klerk werd geboren op 17 Aug 1799 in Zwijndrecht131 en is overleden op 4 Okt 1799 in Zwijndrecht.131

300. Barbera de Klerk werd geboren op 4 Aug 1802 in Zwijndrecht131 en is overleden in 1866131 op 64-jarige leeftijd.

301. Cornelis de Klerk werd geboren op 4 Dec 1802 in Zwijndrecht.131

302. Janna de Klerk werd geboren op 24 Sep 1806 in Zwijndrecht131 en is overleden op 27 Sep 1807 in Zwijndrecht131 op 1-jarige leeftijd.

303. Willem Noordzij werd geboren vr 26 Feb 1775 in Charlois.165

Willem trouwde met Jannitje Joostdr den Haan op 3 Mei 1802 in Charlois.166 Jannitje werd geboren omstreeks 1780 in Heerjansdam.224

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 386 V    i. Maijke Noordzij werd geboren op 21 Dec 1802 in Charlois.166

+ 387 M    ii. Joost Noordzij werd geboren op 28 Mrt 1805 in Charlois.166

+ 388 V    iii. Geertruij Noordzij werd geboren op 21 Sep 1806 in Charlois.166

+ 389 M    iv. Jacob Noordzij werd geboren op 18 Nov 1808 in Charlois,166 is overleden omstreeks 8 Mei 1809 in Charlois166 en werd begraven op 9 Mei 1809 in Charlois.166

+ 390 V    v. Neeltje Noordzij werd geboren op 8 Apr 1810 in Charlois166 en is overleden vr 1860.166

Neeltje trouwde met NN.

304. Ariaantje Noordzij werd geboren op 27 Sep 1776 in Charlois.134

Ariaantje trouwde met Pleunis Willemsz Struijk op 18 Dec 1797 in Charlois.167 Pleunis werd geboren omstreeks 1775 in Rhoon.225

305. Jan Noordzij werd geboren op 18 Aug 1778 in Charlois.168

306. Lourens Noordzij werd geboren op 7 Jan 1781 in Charlois.167

307. Jacob Noordzij werd geboren op 2 Okt 1783 in Charlois134 en is overleden op 31 Mei 1817 in Charlois169 op 33-jarige leeftijd.

Jacob trouwde met Ariaantje Blijdorp op 8 Mei 1813 in Barendrecht.170 Ariaantje werd geboren op 28 Nov 1793 in Barendrecht170 en is overleden op 12 Apr 1863 in Charlois170 op 69-jarige leeftijd.

Kind uit dit huwelijk:

+ 391 M    i. Jacob Noordzij werd geboren op 28 Mrt 1817 in Charlois.226

Jacob trouwde met Cornelia Barendregt. (g. Omstr 1821)

Jacob trouwde vervolgens met Annigje Jansdr van der Wel, dochter van Jan Bastiaanse van der Wel 166 en Aagje Janse Schilperoort,166 op 13 Jan 1811 in Charlois.170 Annigje werd geboren vr 6 Jun 1762 in Charlois227 en is overleden op 12 Okt 1812 in Charlois.170

308. Neeltje Noordzij werd geboren op 18 Aug 1788 in Charlois.134

Neeltje trouwde met Krijn Arijsz Niemandsverdriet op 28 Jan 1803 in Charlois.171 Krijn werd geboren omstreeks 1780 in Katendrecht.228

309. Maria Noordzij werd geboren op 10 Mrt 1792 in Charlois134 en is overleden na 14 Aug 1857.172

Maria trouwde met Jan Arinszn Groen, zoon van Arie Janszn Groen en Cornelia Schuyer, op 24 Okt 1822 in Charlois. Jan werd geboren omstreeks 28 Jun 1795 in Charlois229 en is overleden op 24 Sep 1854 in Charlois230 ongeveer 59 jaar oud.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 392 M    i. Jacob Groen werd geboren op 26 Jan 1823 in Katendrecht231 en is overleden op 3 Jan 1877 in Charlois op 53-jarige leeftijd.

Jacob trouwde met Cornelia Brugman (g. 20 Dec 1823) op 16 Mei 1849 in Charlois.232

+ 393 M    ii. Arie Groen werd geboren op 25 Mrt 1827 in Katendrecht en is overleden op 1 Mrt 1887233 op 59-jarige leeftijd.

+ 394 M    iii. Pieter Groen werd geboren op 28 Feb 1830 in Katendrecht en is overleden op 22 Mei 1872 in Rotterdam234 op 42-jarige leeftijd.

Pieter trouwde met Annigje Zevenbergen (g. 23 Okt 1828, o. 16 Mei 1892) op 14 Aug 1857 in Charlois.235

+ 395 M    iv. Cornelis Groen werd geboren op 19 Feb 1836 in Charlois en is overleden op 20 Feb 1836 in Charlois.

310. Pieter Noordzij werd geboren op 7 Jan 1795 in Charlois.134

311. Cornelis Noordzij werd geboren op 3 Jun 1796 in Charlois134 en is overleden in 1855173 op 59-jarige leeftijd.

Cornelis trouwde met iemand.

Zijn kind was:

+ 396 M    i. Jacob Noordzij werd geboren in 1821173 en is overleden vr 1882.173

Jacob trouwde met iemand.

312. Adriana Bakker 146 werd geboren op 18 Jul 1793 in Meerdervoort174 en is overleden op 29 Jul 1838 in Zwijndrecht175 op 45-jarige leeftijd.

Adriana trouwde met Clement Jacobs Bezemer,146 zoon van Jakob Bezemer en Anna van Wingerden, op 25 Nov 1815 in Zwijndrecht.149 Clement werd geboren op 7 Okt 1793 in Zwijndrecht147 en is overleden op 18 Nov 1853 in Zwijndrecht148 op 60-jarige leeftijd.

(Dubbele vermelding. Zie Persoon 279)

313. Adrianus Jansz Bakker werd geboren op 7 Jan 1801 in Zwijndrecht60 en is overleden op 27 Okt 1882 in Zwijndrecht60 op 81-jarige leeftijd.

Adrianus trouwde met Leentje Zevenbergen, dochter van Steven Gerritsz Zevenbergen 60 en Jannetje van den Burg,60 op 2 Jun 1836 in Zwijndrecht.176 Leentje werd geboren op 17 Sep 1807 in Rhoon.176

Kind uit dit huwelijk:

+ 397 M    i. Jan Bakker werd geboren op 12 Dec 1839 in Zwijndrecht.60

Jan trouwde met Maartje Bakker (g. 1 Dec 1842) op 24 Aug 1864 in Zwijndrecht.176

314. Jan Jansz Bakker 60 werd geboren op 15 Jan 1804177 en is overleden op 30 Sep 1859177 op 55-jarige leeftijd.

Jan trouwde met Aaltje Scheurwater 60 op 8 Dec 1835.177 Aaltje werd geboren op 17 Aug 1815177 en is overleden op 28 Dec 1882177 op 67-jarige leeftijd.

Kind uit dit huwelijk:

+ 398 V    i. Maartje Bakker werd geboren op 1 Dec 1842 in Zwijndrecht.60

Maartje trouwde met Jan Bakker (g. 12 Dec 1839) op 24 Aug 1864 in Zwijndrecht.176

(Dubbele vermelding. Zie Persoon 397)

17de Generatie (Achterkleinkinderen 0o16n)


315. Neeltje Bos werd geboren op 25 Apr 1800 in Kleine Lindt179 en is overleden op 20 Apr 1870 in Charlois179 op 69-jarige leeftijd.

Neeltje trouwde met Jan Punt, zoon van Frans Punt en Maria Jansse Dorsman, op 25 Okt 1828 in Kleine Lindt.180 Jan werd geboren op 21 Apr 1802 in IJsselmonde179 en is overleden op 12 Feb 1877 in Charlois179 op 74-jarige leeftijd.

Kind uit dit huwelijk:

+ 399 M    i. Frans Punt werd geboren op 18 Feb 1827 in Kleine Lindt.236

316. Pietertjen Bos 181 werd geboren op 9 Jul 1810 in Kleine Lindt182 en is overleden op 11 Jan 1853 in Charlois183 op 42-jarige leeftijd.

Pietertjen trouwde met Adrianus Punt,181 zoon van Frans Punt en Maria Jansse Dorsman, op 14 Mei 1836 in Oost Barendrecht.184 Adrianus werd geboren op 20 Mrt 1804 in IJsselmonde237 en is overleden op 30 Apr 1876 in Rotterdam184 op 72-jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 400 V    i. Maria Punt werd geboren op 10 Feb 1837 in Charlois238 en is overleden op 26 Mei 1906 in Rotterdam184 op 69-jarige leeftijd.

Maria trouwde met Jacob Bezemer (g. 14 Okt 1819, o. 27 Aug 1884) op 25 Nov 1859 in Charlois.195

(Dubbele vermelding. Zie Persoon 339)

+ 401 M    ii. Cornelis Punt werd geboren op 17 Mrt 1838 in Charlois239 en is overleden op 3 Aug 1838 in Charlois.240

+ 402 V    iii. Fransina Cornelia Punt werd geboren op 30 Sep 1839 in Charlois240 en is overleden op 20 Jan 1840 in Charlois.241

+ 403 V    iv. Geertrui Punt werd geboren op 30 Sep 1839 in Charlois240 en is overleden op 12 Jan 1840 in Charlois.240

+ 404 M    v. Cornelis Punt werd geboren op 12 Feb 1842 in Charlois242 en is overleden op 8 Apr 1843 in Charlois243 op 1-jarige leeftijd.

+ 405 V    vi. Geertrui Punt werd geboren op 24 Mei 1844 in Charlois240 en is overleden op 25 Jan 1845 in Charlois.240

+ 406 M    vii. Cornelis Bos Punt werd geboren op 26 Dec 1846 in Charlois240 en is overleden op 17 Mrt 1847 in Charlois.240

317. Hendrik Bos is overleden op 30 Mrt 1818 in Kleine Lindt.185

318. Leendert Bezemer werd geboren op 19 Sep 1825 in Hendrik Ido Ambacht86 en is overleden op 14 Okt 1825 in Hendrik Ido Ambacht.86

319. Adriana Bezemer werd geboren op 9 Feb 1834 in Zwijndrecht86 en is overleden op 21 Nov 1920 in Schiedam86 op 86-jarige leeftijd.

Adriana trouwde met Leendert Bijkerk, zoon van Pieter Leendertz Bijkerk 86 en Pietertje Jansdr Blom,86 op 28 Aug 1869 in Zwijndrecht.86 Leendert werd geboren op 30 Nov 1830 in Hendrik Ido Ambacht86 en is overleden op 12 Mrt 1883 in Schiedam244 op 52-jarige leeftijd.

Kind uit dit huwelijk:

+ 407 M    i. Jacob Bijkerk werd geboren omstreeks 1873.244

320. Arie Bezemer werd geboren omstreeks 1841 in Zwijndrecht.139

Arie trouwde met Johanna Scheurwater, dochter van Arie Scheurwater 139 en Pietje van der Vet,139 in 1864 in Zwijndrecht.139 Johanna werd geboren omstreeks 1836 in Zwijndrecht.139

321. Leendert Bezemer .

Leendert trouwde met NN in 1851 in Zwijndrecht.186

322. Jacob Bezemer werd geboren omstreeks Jul 184695 en is overleden op 5 Sep 1846 in Zwijndrecht.95

323. Teunis Bezemer werd geboren op 21 Aug 1847 in Zwijndrecht187 en is overleden in 1918 in Dordrecht188 op 71-jarige leeftijd.

Teunis trouwde met Mijnsje van Nugteren,94 dochter van Simon Cornelis van Nugteren 150 en Lucretia Boon,150 op 19 Mei 1875 in Zwijndrecht.150 Mijnsje werd geboren op 9 Jul 1851 in Zwijndrecht.150

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 408 V    i. Hilligje Bezemer 245 werd geboren op 12 Jan 1876 in Zwijndrecht150 en is overleden op 24 Jun 1936 in Rotterdam246 op 60-jarige leeftijd.

Hilligje trouwde met Jan Baan (g. 7 Sep 1876) op 17 Mrt 1898 in Zwijndrecht.246

+ 409 M    ii. Simon Cornelis Bezemer werd geboren op 20 Feb 1878188 en is overleden op 8 Mrt 1962 in Chicago, Illinois, USA188 op 84-jarige leeftijd.

Simon trouwde met Maria Anthonia Bijkerk (g. Omstr 1880) op 14 Apr 1898.247

+ 410 M    iii. Teunis Bezemer werd geboren op 28 Mrt 1880 in Zwijndrecht248 en is overleden op 13 Apr 1948 in Dordrecht247 op 68-jarige leeftijd.

Teunis trouwde met Johanna Schenkel (g. 4 Mrt 1880, o. 29 Okt 1939) op 21 Jun 1906 in Zwijndrecht.247

+ 411 M    iv. Rijk Bezemer werd geboren op 5 Jan 1882188 en is overleden op 4 Aug 1965188 op 83-jarige leeftijd.

Rijk trouwde met Sijgje Rijken (g. 27 Aug 1883, o. 6 Jan 1943) op 6 Apr 1905.188

+ 412 V    v. Lucretia Bezemer werd geboren op 28 Apr 1884.188

Lucretia trouwde met Piet Euser 188 (g. Omstr 1874) op 20 Aug 1903 in Zwijndrecht.249

+ 413 M    vi. Pieter Bezemer 36 werd geboren op 11 Mei 1886 in Zwijndrecht250 en is overleden in 1972188 op 86-jarige leeftijd.

Pieter trouwde met Elisabeth van Breugel 36 (g. 25 Dec 1890, o. 1919) op 16 Jul 1908 in Zwijndrecht.150

+ 414 V    vii. Mijnsje Bezemer werd geboren op 17 Jan 1891.188

Mijnsje trouwde met NN Hilligers.188

324. Pieter Bezemer werd geboren op 30 Sep 1849 in Zwijndrecht117 en is overleden op 26 Feb 1935 in Zwijndrecht117 op 85-jarige leeftijd.

Pieter trouwde met Aagje Bezemer, dochter van Jan Bezemer en Goverina Vogel, op 26 Apr 1877 in Zwijndrecht.117 Aagje werd geboren op 6 Nov 1852 in Zwijndrecht117 en is overleden op 3 Jun 1924 in Zwijndrecht117 op 71-jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 415 M    i. Adrianus Bezemer werd geboren op 13 Jan 1878 in Zwijndrecht174 en is overleden op 27 Nov 1927 in Zwijndrecht251 op 49-jarige leeftijd.

Adrianus trouwde met Elisabeth Hester Wezenaar (g. 1880, o. 16 Okt 1948) op 31 Mrt 1904 in Zwijndrecht.174

+ 416 V    ii. Hillegonda Goverina Bezemer 252 werd geboren op 21 Jan 1879 in Zwijndrecht174 en is overleden op 24 Mrt 1962253 op 83-jarige leeftijd.

Hillegonda trouwde met Clement Bezemer (g. 13 Jan 1874, o. 29 Apr 1966) op 30 Mei 1918 in Zwijndrecht.254

+ 417 M    iii. Jan Bezemer werd geboren op 13 Sep 1880 in Zwijndrecht117 en is overleden op 5 Dec 1930 in Dordrecht117 op 50-jarige leeftijd.

Jan trouwde met Lena van der Ven (g. 12 Okt 1881, o. 17 Jan 1946) op 23 Mrt 1905 in Zwijndrecht.117

+ 418 V    iv. Goverina Bezemer werd geboren op 4 Apr 1884 in Zwijndrecht,174 is overleden op 19 Mrt 1943 in Zwijndrecht255 op 58-jarige leeftijd en werd begraven in Zwijndrecht.256

Goverina trouwde met Hendrik Gerrit Ruitenberg 251 (g. Omstr 1902, o. 14 Jun 1934) op 25 Nov 1915 in Zwijndrecht.257

325. Jacob Bezemer werd geboren omstreeks 1854 in Zwijndrecht.189

Jacob trouwde met Frederika Klingeman, dochter van Frederik Lodewijk Klingeman en Jozina de Klerk, op 1 Mrt 1876 in Zwijndrecht.190 Frederika werd geboren omstreeks 1854 in Zwijndrecht.258

326. Leendert Bezemer werd geboren in 1853.

327. Aaltje Bezemer werd geboren in 1855.188

328. Jacomijntje Bezemer werd geboren op 12 Feb 1844.191

329. Jacob Bezemer werd geboren op 15 Sep 1845.191

330. Hendrik Bezemer werd geboren op 3 Feb 1848 in Zwijndrecht.191

Hendrik trouwde met Johanna Klingeman, dochter van Frederik Lodewijk Klingeman en Jozina de Klerk, op 29 Okt 1874 in Zwijndrecht.192 Johanna werd geboren omstreeks 1843 in Zwijndrecht.259

331. Adrianus Bezemer werd geboren op 12 Sep 1850 in Zwijndrecht12 en is overleden omstreeks 190712 ongeveer 57 jaar oud.

Adrianus trouwde met Cornelia Klingeman, dochter van Frederik Lodewijk Klingeman en Jozina de Klerk, op 20 Feb 1873 in Zwijndrecht.12 Cornelia werd geboren op 6 Jan 1849 in Zwijndrecht12 en is overleden omstreeks 190612 ongeveer 57 jaar oud.

Kind uit dit huwelijk:

+ 419 M    i. Adrianus Bezemer werd geboren op 26 Nov 1885 in Krimpen aan de Lek12 en is overleden op 13 Feb 1974 in Dordrecht12 op 88-jarige leeftijd.

Adrianus trouwde met Setske Adriana Nieuwenhuizen (g. 5 Mei 1905, o. 12 Dec 1981) op 14 Feb 1924 in Almkerk.12

332. Anna Bezemer werd geboren op 23 Aug 1814 in Zwijndrecht.86

333. Daniel Bezemer werd geboren op 20 Jul 1818 in Zwijndrecht.86

334. Pieter Bezemer werd geboren op 20 Nov 1820 in Zwijndrecht.86

335. Levina Bezemer werd geboren op 22 Apr 1822 in Zwijndrecht.86

Levina trouwde met iemand.

Haar kind was:

+ 420 V    i. Maria Bezemer werd geboren op 9 Mrt 1843 in Charlois.139

336. Anna Bezemer werd geboren op 10 Feb 1816 in Zwijndrecht174 en is overleden op 21 Feb 1898 in Zwijndrecht174 op 82-jarige leeftijd.

Anna trouwde met Thomas Scheurwater, zoon van Cornelis Scheurwater 174 en Maartja Thomasdr de Bondt,174 op 11 Mei 1838 in Zwijndrecht.174 Thomas werd geboren op 31 Mrt 1818 in Hendrik Ido Ambacht174 en is overleden vr 14 Mrt 1849.174

Anna trouwde vervolgens met Pieter van Houwelingen, zoon van Machiel Jansz van Houwelingen 174 en Maria Pietersdr van Nugteren,174 op 14 Mrt 1849 in Zwijndrecht.174 Pieter werd geboren op 4 Sep 1826 in Heer Oudelandsambacht174 en is overleden na 1876.174

337. Adriana Bezemer werd geboren op 6 Apr 1817 in Zwijndrecht.174

338. Jannigje Bezemer werd geboren op 27 Mei 1818 in Zwijndrecht.174

339. Jacob Bezemer werd geboren op 14 Okt 1819 in Zwijndrecht193 en is overleden op 27 Aug 1884 in Charlois194 op 64-jarige leeftijd.

Jacob trouwde met Maria Punt, dochter van Adrianus Punt 181 en Pietertjen Bos,181 op 25 Nov 1859 in Charlois.195 Maria werd geboren op 10 Feb 1837 in Charlois238 en is overleden op 26 Mei 1906 in Rotterdam184 op 69-jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 421 V    i. Pietertje Bezemer werd geboren op 11 Nov 1861 in Charlois260 en is overleden op 30 Jun 1926 in Rotterdam261 op 64-jarige leeftijd.

Pietertje trouwde met Willem van Son (g. 11 Apr 1861, o. 30 Sep 1923) op 18 Jul 1900 in Rotterdam.261

+ 422 V    ii. Anna Bezemer werd geboren op 20 Dec 1864 in Charlois262 en is overleden op 28 Mrt 1943 in Rotterdam op 78-jarige leeftijd.

Anna trouwde met Jacob Groen (g. 13 Apr 1864, o. 1 Mei 1941) op 3 Mei 1899 in Rotterdam.263

+ 423 M    iii. Adrianus Bezemer werd geboren op 21 Jan 1867 in Charlois264 en is overleden in 1951265 op 84-jarige leeftijd.

Adrianus trouwde met Lijntje Annigje van Drongelen (g. 2 Jul 1871, o. 1951) op 23 Okt 1890 in Charlois.134

+ 424 M    iv. Clement Bezemer werd geboren op 1 Mei 1869 in Charlois266 en is overleden op 8 Mei 1871 in Charlois267 op 2-jarige leeftijd.

+ 425 V    v. Jannigje Bezemer werd geboren op 4 Aug 1870 in Charlois.268

+ 426 V    vi. Jannetje Bezemer werd geboren op 24 Jul 1871 in Charlois269 en is overleden op 16 Sep 1953 in Rotterdam270 op 82-jarige leeftijd.

Jannetje trouwde met Gijsbertus van Kooten (g. 20 Mrt 1875, o. 16 Okt 1949) op 12 Jul 1899 in Rotterdam.271

+ 427 M    vii. Clement Bezemer werd geboren op 29 Sep 1874 in Charlois272 en is overleden op 18 Mei 1942 in Rotterdam273 op 67-jarige leeftijd.

Clement trouwde met Pietertje van der Tholen (g. 28 Dec 1872, o. Na 1939) op 7 Jun 1899 in Rotterdam.274

+ 428 V    viii. tante Bet Elizabeth Bezemer werd geboren op 3 Apr 1877 in Charlois275 en is overleden op 13 Feb 1949 in Rotterdam275 op 71-jarige leeftijd.

Elizabeth trouwde met Arie Vink 276 (g. 21 Mei 1878, o. 27 Nov 1938) op 17 Okt 1906 in Charlois.277

+ 429 V    ix. Jacoba Bezemer werd geboren op 10 Jun 1882 in Charlois278 en is overleden op 29 Okt 1965 in Rotterdam270 op 83-jarige leeftijd.

Jacob trouwde vervolgens met Maria de Klerk, dochter van Jilles Pieterszoon de Klerk en Johanna Valk, op 14 Sep 1848 in Zwijndrecht.196 Maria werd geboren op 26 Okt 1823 in Zwijndrecht279 en is overleden op 14 Jun 1859 in Charlois280 op 35-jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 430 V    i. Adriana Bezemer werd geboren op 11 Mrt 1849 in Zwijndrecht281 en is overleden op 13 Sep 1911282 op 62-jarige leeftijd.

Adriana trouwde met Jacob Euser (g. 28 Okt 1845, o. 18 Aug 1905) op 6 Mrt 1872 in Charlois.283

+ 431 M    ii. Jilles Bezemer werd geboren op 19 Sep 1852 in Ridderkerk284 en is overleden op 11 Jan 1859 in Rotterdam285 op 6-jarige leeftijd.

+ 432 V    iii. Johanna Bezemer werd geboren op 17 Nov 1856 in Ridderkerk286 en is overleden op 23 Feb 1919 in Rotterdam287 op 62-jarige leeftijd.

Johanna trouwde met Anthonie Jacob Provoost (g. 23 Aug 1853, o. 16 Feb 1923) op 5 Sep 1878 in Charlois.288

340. Adrianus Bezemer werd geboren op 3 Mei 1821 in Zwijndrecht.197

Adrianus trouwde met Adriana Bezemer, dochter van Adrianus Adrianuszoon Bezemer en Willemina van der Veer, op 20 Mei 1853 in Zwijndrecht.198 Adriana werd geboren op 24 Feb 1815 in Hendrik Ido Ambacht.199

Kind uit dit huwelijk:

+ 433 V    i. Adriana Willemina Bezemer werd geboren op 6 Apr 1854 in Zwijndrecht.174

341. Pietertje Bezemer werd geboren op 27 Jun 1822 in Zwijndrecht.174

342. Elisabeth Bezemer werd geboren op 4 Sep 1823 in Zwijndrecht174 en is overleden op 15 Apr 1905 in Hendrik Ido Ambacht174 op 81-jarige leeftijd.

Elisabeth trouwde met Arnoldus van der Ven, zoon van Laurens van der Ven 174 en Elizabeth de Keyzer,174 op 28 Mei 1847 in Zwijndrecht.174 Arnoldus werd geboren op 25 Mrt 1822 in Sandelingen-Ambacht174 en is overleden vr 28 Aug 1862.174

Elisabeth trouwde vervolgens met NN op 28 Aug 1862 in Hendrik Ido Ambacht.174

343. Adriana Bezemer werd geboren op 24 Jun 1825 in Zwijndrecht.174

344. Jan Bezemer werd geboren op 23 Aug 1826 in Zwijndrecht174 en is overleden vr 18 Mrt 1838 in Zwijndrecht.174

345. Pieter Bezemer werd geboren op 3 Mrt 1828 in Zwijndrecht.147

346. Arie Bezemer werd geboren op 23 Jan 1831 in Zwijndrecht199 en is overleden vr 1889 in Zwijndrecht.174

Arie trouwde met Aaltje Stolk, dochter van Jacob Stolk en Jannetje de Bondt, op 24 Feb 1854 in Zwijndrecht.200 Aaltje werd geboren op 25 Aug 1836 in Zwijndrecht199 en is overleden vr 1889 in Zwijndrecht.174

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 434 M    i. Clement Bezemer werd geboren op 9 Sep 1860 in Zwijndrecht.174

Clement trouwde met Dingena de Jong (g. 1862) op 25 Apr 1889 in Zwijndrecht.174

+ 435 M    ii. Jacob Bezemer werd geboren op 17 Dec 1864 in Zwijndrecht.174

347. Jan Bezemer werd geboren op 18 Mrt 1838 in Zwijndrecht199 en is overleden op 12 Jan 1915201 op 76-jarige leeftijd.

Jan trouwde met Jacomijntje van Noort, dochter van Leendert Hendrikszoon van Noort en Aaltje de Bondt, op 4 Feb 1859 in Zwijndrecht.202 Jacomijntje werd geboren op 15 Jun 1839 in Zwijndrecht199 en is overleden op 9 Nov 1920 in Zwijndrecht174 op 81-jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 436 M    i. Clement Bezemer werd geboren op 23 Jul 1859 in Zwijndrecht174 en is overleden vr 29 Feb 1868.174

+ 437 V    ii. Aaltje Bezemer werd geboren op 20 Jan 1862 in Zwijndrecht.174

Aaltje trouwde met Teunis Groenenberg (o. Vr 29 Mrt 1888) op 13 Aug 1879 in Dordrecht.174

Aaltje trouwde vervolgens met Willem Scheurwater (g. 1 Jan 1857) op 29 Mrt 1888 in Zwijndrecht.174

+ 438 V    iii. Adriana Bezemer werd geboren op 17 Okt 1864 in Zwijndrecht.174

+ 439 M    iv. Leendert Bezemer werd geboren op 14 Nov 1866 in Zwijndrecht174 en is overleden op 8 Jun 1936 in Zwijndrecht174 op 69-jarige leeftijd.

Leendert trouwde met Dingena Wilhelmina Schouten (g. 25 Okt 1867, o. 26 Aug 1920) op 26 Mrt 1891 in Zwijndrecht.174

Leendert trouwde vervolgens met Maria Vogel op 16 Mrt 1922 in Zwijndrecht.174

+ 440 M    v. Clement Bezemer werd geboren op 29 Feb 1868 in Zwijndrecht174 en is overleden vr 13 Jan 1874.174

+ 441 M    vi. Clement Bezemer werd geboren op 13 Jan 1874 in Zwijndrecht174 en is overleden op 29 Apr 1966 in Dordrecht289 op 92-jarige leeftijd.

Clement trouwde met Hillegonda Goverina Bezemer 252 (g. 21 Jan 1879, o. 24 Mrt 1962) op 30 Mei 1918 in Zwijndrecht.254

(Dubbele vermelding. Zie Persoon 416)

Clement trouwde vervolgens met Hester Wilhelmina Schouten (g. 19 Jan 1878, o. 9 Jan 1918) op 10 Jun 1897 in Zwijndrecht.174

348. Klaas Bezemer werd geboren op 23 Jun 1834 in Zwijndrecht199 en is overleden vr 1858 in Marion County, Iowa, USA.203

Klaas trouwde met Barbera Baan, dochter van Jordaan Jansz Baan 290 en Jannigje Pleunsdochter Vogel, op 12 Aug 1858 in Zwijndrecht.204 Barbera werd geboren op 16 Mei 1821 in Zwijndrecht.291

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 442 V    i. Adriana Bezemer werd geboren op 3 Feb 1858 in Zwijndrecht.174

+ 443 M    ii. Jordaan Bezemer werd geboren op 8 Jan 1862 in Zwijndrecht.174

349. Jacob Bezemer werd geboren op 17 Jul 1827 in Hendrik Ido Ambacht.150

350. Margrieta Bezemer werd geboren op 25 Dec 1828 in Hendrik Ido Ambacht.150

351. Anna Bezemer werd geboren op 5 Mrt 1830 in Hendrik Ido Ambacht150 en is overleden op 14 Mrt 1830 in Hendrik Ido Ambacht.150

352. Anna Bezemer werd geboren op 12 Feb 1831 in Zwijndrecht150 en is overleden op 30 Jan 1892 in Zwijndrecht36 op 60-jarige leeftijd.

Anna trouwde met Cornelis Tempelaar, zoon van Willem Tempelaar 245 en Yda Zolekamp,292 op 10 Nov 1853 in Hendrik Ido Ambacht.36 Cornelis werd geboren op 22 Jan 1831 in Sandelingen-Ambacht150 en is overleden op 19 Jan 1912 in Zwijndrecht36 op 80-jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 444 M    i. Arie Tempelaar werd geboren op 10 Okt 1856 in Zwijndrecht293 en is overleden op 4 Mei 1940 in Zwijndrecht293 op 83-jarige leeftijd.

Arie trouwde met Maaike Tromp (g. 24 Mrt 1864, o. 4 Jul 1941) op 19 Apr 1883 in Zwijndrecht.293

+ 445 V    ii. Helene Tempelaar werd geboren op 17 Jul 1860294 en is overleden op 21 Jan 1864294 op 3-jarige leeftijd.

+ 446 M    iii. Leendert Pieter Tempelaar werd geboren op 4 Mei 1872 in Zwijndrecht293 en is overleden op 21 Okt 1958293 op 86-jarige leeftijd.

Leendert trouwde met Adriana de Horn (g. 26 Dec 1874, o. 5 Feb 1961) op 3 Feb 1892 in Zwijndrecht.293

353. Hendrik Bezemer werd geboren op 24 Jun 1832 in Hendrik Ido Ambacht150 en is overleden op 20 Nov 1832 in Hendrik Ido Ambacht.150

354. Pietertje Bezemer werd geboren op 2 Sep 1833 in Zwijndrecht.150

355. Gerrit Bezemer werd geboren op 16 Okt 1835 in Zwijndrecht.150

356. Lena Bezemer werd geboren op 30 Apr 1837 in Zwijndrecht150 en is overleden op 2 Jan 1838 in Zwijndrecht.150

357. Maria Bezemer werd geboren op 12 Aug 1838 in Zwijndrecht.150

Maria trouwde met NN op 31 Okt 1867 in Hendrik Ido Ambacht.150

358. Lena Bezemer werd geboren op 27 Jul 1840 in Zwijndrecht150 en is overleden vr 18 Sep 1841.150

359. Lena Bezemer werd geboren op 18 Sep 1841 in Zwijndrecht.150

360. Maaike Bezemer werd geboren op 10 Jul 1845 in Zwijndrecht.150

361. Jan Bezemer werd geboren op 16 Apr 1848 in Zwijndrecht.150

362. Arie van Deursen werd geboren op 24 Jul 1826 in Zwijndrecht206 en is overleden op 30 Dec 1826 in Zwijndrecht.207

363. Jacob van Deursen werd geboren op 6 Mrt 1828 in Zwijndrecht208 en is overleden op 5 Apr 1873 in IJsselmonde209 op 45-jarige leeftijd.

Jacob trouwde met Severijna Johanna Piek op 15 Mrt 1855 in Charlois.210 Severijna is overleden vr 1888.210

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 447 V    i. Jacoba van Deursen werd geboren omstreeks 1858.210

Jacoba trouwde met Pieter de Waard (g. Omstr 1853) op 21 Dec 1876 in IJsselmonde.210

+ 448 M    ii. Klaas van Deursen werd geboren omstreeks 1858.210

+ 449 V    iii. Pietertje van Deursen werd geboren omstreeks 1859 in Charlois.210

Pietertje trouwde met Johannes de Waard (g. Omstr 1857) op 3 Feb 1881 in IJsselmonde.210

+ 450 V    iv. Gerritje van Deursen werd geboren omstreeks 1862 in Charlois.210

Gerritje trouwde met Adrianus de Waard (g. Omstr 1860) op 1 Mrt 1883 in IJsselmonde.210

+ 451 V    v. Anna van Deursen werd geboren op 6 Aug 1863 in Charlois.210

+ 452 V    vi. Leentje van Deursen werd geboren omstreeks 1869.210

Leentje trouwde met Jan de Waard (g. Omstr 1866) op 22 Mrt 1888 in IJsselmonde.210

+ 453 M    vii. Jacob van Deursen werd geboren in Feb 1872 in IJsselmonde210 en is overleden op 1 Okt 1872 in IJsselmonde.210

364. Neeltje van Deursen werd geboren op 6 Jul 1829 in Meerdervoort211 en is overleden op 29 Dec 1829 in Charlois.212

365. Anna van Deursen werd geboren op 11 Jun 1830 in Charlois213 en is overleden op 10 Mrt 1832 in Charlois214 op 1-jarige leeftijd.

366. Anna van Deursen werd geboren op 17 Sep 1832.215

367. Adrianus Bezemer 218 werd geboren omstreeks 1868 in Zwijndrecht.158

Adrianus trouwde met Adriana Helena de Witt,218 dochter van Jacobus de Wit 158 en Helena van Ammelrooij,158 op 8 Aug 1889 in Zwijndrecht.158 Adriana werd geboren omstreeks 1868 in Zwijndrecht.295

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 454 V    i. Pieternella Cornelia Bezemer werd geboren omstreeks 1894 in Zwijndrecht.218

Pieternella trouwde met Arie Dirk Rietveld (g. Omstr 1894, o. Vr 2008) op 3 Sep 1919 in Rotterdam.218

+ 455 M    ii. Lukas Johannes Bezemer werd geboren omstreeks 1898 in Zwijndrecht.218

Lukas trouwde met Heiltje Rietveld (g. Omstr 1897) op 28 Feb 1923 in Rotterdam.218

368. Jan den Bezemer werd geboren op 28 Nov 1813 in Vlissingen en is overleden op 12 Jan 1874 in Delfshaven op 60-jarige leeftijd.

Jan trouwde met Neeltje Leijnse, dochter van Cornelis Leijnse en Neeltje Heijnemans, op 25 Jul 1838 in Vlissingen. Neeltje werd geboren op 23 Sep 1811 in Vlissingen en is overleden op 3 Nov 1900 in Rotterdam op 89-jarige leeftijd.

369. Clement Pleun den Bezemer 36 werd geboren op 20 Aug 1808 in Leiden.36

Clement trouwde met Johanna Elisabeth van Beemen, dochter van Philippus Johannes van Beemen 36 en Johanna van den Brandt,36 op 13 Apr 1837 in Leiden.36 Johanna werd geboren op 29 Jan 1811 in Leiden36 en is overleden op 4 Okt 1864 in Leiden296 op 53-jarige leeftijd.

Kind uit dit huwelijk:

+ 456 M    i. Hendrik Pleun den Bezemer .36

370. Andries den Bezemer 36 werd geboren op 4 Jun 1810 in Leiden36 en is overleden op 27 Mrt 1856 in Leiden36 op 45-jarige leeftijd.

Andries trouwde met Jannetje Dool, dochter van Jacob Dool 36 en Maria Keereweer,36 op 16 Jul 1840 in Leiden.36 Jannetje werd geboren op 1 Feb 1809 in Leiden36 en is overleden na 27 Mrt 1856.36

Kind uit dit huwelijk:

+ 457 M    i. Andries den Bezemer .36

371. Maaike Lamberta den Bezemer 36 werd geboren op 3 Apr 1813 in Leiden36 en is overleden op 22 Mei 1819 in Leiden36 op 6-jarige leeftijd.

372. Reinier van Schoonderwoerd den Bezemer 36 werd geboren op 9 Jul 1815 in Leiden36 en is overleden op 1 Feb 1866 in Leiden36 op 50-jarige leeftijd.

Reinier trouwde met Maria Elisabeth Dool, dochter van Jacob Dool 36 en Maria Keereweer,36 op 26 Sep 1833 in Leiden.36 Maria werd geboren op 3 Feb 1803 in Leiden36 en is overleden op 22 Nov 1859 in Leiden36 op 56-jarige leeftijd.

373. Maaike Helena den Bezemer 36 werd geboren op 21 Aug 1819 in Leiden.36

374. NN den Bezemer 36 werd geboren omstreeks 1823.221

375. Clement Johannes Martinus den Bezemer 36 werd geboren op 20 Aug 1825 in Leiden36 en is overleden op 17 Jan 1877 in Leiden36 op 51-jarige leeftijd.

Clement trouwde met Hendrica Cecilia van Beek, dochter van Hendrik van Beek 36 en Cecilia van Knotsenburg,36 op 2 Jan 1850 in Leiden.36 Hendrica werd geboren op 27 Jun 1827 in Leiden36 en is overleden op 6 Jan 1865 in Leiden36 op 37-jarige leeftijd.

Clement trouwde vervolgens met Susanne Vreke, dochter van Willem Willemse Vreke 36 en Pietronella Barthelse Christiaanse,36 op 9 Mei 1866 in Leiden.36 Susanne werd geboren in 1815 in Domburg36 en is overleden op 16 Apr 1889 in Leiden36 op 74-jarige leeftijd.

376. Maaike de Klerk werd geboren op 22 Feb 1813 in Zwijndrecht.160

Maaike trouwde met Cornelis Euser, zoon van Willem Euser en Heiltje Baars, op 10 Mrt 1832 in Zwijndrecht.125 Cornelis werd geboren op 14 Mei 1812 in Zwijndrecht125 en is overleden op 23 Dec 1897 in Charlois125 op 85-jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 458 M    i. Willem Euser werd geboren op 29 Sep 1832 in Zwijndrecht.125

+ 459 V    ii. Barbara Euser werd geboren op 3 Nov 1834 in Zwijndrecht.125

+ 460 M    iii. Leendert Euser werd geboren op 4 Mrt 1836 in Zwijndrecht.125

+ 461 V    iv. Barbara Euser werd geboren op 22 Feb 1839 in Zwijndrecht.125

+ 462 M    v. Jillis Euser werd geboren op 18 Apr 1840 in Zwijndrecht125 en is overleden vr 2 Apr 1845.125

+ 463 V    vi. Heiltje Euser werd geboren op 6 Okt 1842 in Zwijndrecht.125

+ 464 V    vii. Maartje Euser werd geboren op 30 Okt 1843 in Zwijndrecht.125

+ 465 M    viii. Jillis Euser werd geboren op 2 Apr 1845 in Zwijndrecht125 en is overleden op 6 Nov 1919 in Rotterdam297 op 74-jarige leeftijd.

Jillis trouwde met Maaike Verschoor (g. 17 Nov 1844, o. 17 Aug 1914) op 5 Nov 1864 in Pernis.125

+ 466 V    ix. Wilhelmina Euser werd geboren omstreeks 1850 in Charlois.125

Wilhelmina trouwde met Jacob Prins (g. Omstr 1848) op 24 Nov 1871 in Charlois.125

377. Leendert de Klerk werd geboren op 28 Sep 1814 in Zwijndrecht131 en is overleden op 2 Mrt 1836131 op 21-jarige leeftijd.

378. Mattheus de Klerk werd geboren op 28 Mei 1817 in Zwijndrecht.131

379. Neeltje de Klerk werd geboren op 7 Jun 1819 in Zwijndrecht.131

Neeltje trouwde met Jan de Waard op 23 Mei 1855 in Zwijndrecht.131 Jan werd geboren in 1820 in Zwijndrecht.131

380. Arie de Klerk werd geboren op 16 Sep 1823 in Zwijndrecht131 en is overleden op 10 Dec 1824131 op 1-jarige leeftijd.

381. Barbara de Klerk werd geboren op 6 Aug 1825 in Zwijndrecht.131

382. Jozina de Klerk werd geboren op 8 Sep 1821 in Zwijndrecht.131

Jozina trouwde met Frederik Lodewijk Klingeman op 1 Jun 1842 in Zwijndrecht.223 Frederik werd geboren in 1816 in Hendrik Ido Ambacht.223

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 467 V    i. Johanna Klingeman werd geboren omstreeks 1843 in Zwijndrecht.259

Johanna trouwde met Hendrik Bezemer (g. 3 Feb 1848) op 29 Okt 1874 in Zwijndrecht.192

(Dubbele vermelding. Zie Persoon 330)

+ 468 V    ii. Cornelia Klingeman werd geboren op 6 Jan 1849 in Zwijndrecht12 en is overleden omstreeks 190612 ongeveer 57 jaar oud.

Cornelia trouwde met Adrianus Bezemer (g. 12 Sep 1850, o. Omstr 1907) op 20 Feb 1873 in Zwijndrecht.12

(Dubbele vermelding. Zie Persoon 331)

+ 469 V    iii. Frederika Klingeman werd geboren omstreeks 1854 in Zwijndrecht.258

Frederika trouwde met Jacob Bezemer (g. Omstr 1854) op 1 Mrt 1876 in Zwijndrecht.190

(Dubbele vermelding. Zie Persoon 325)

383. Maaike de Klerk werd geboren op 17 Jul 1813 in Zwijndrecht131 en is overleden op 6 Mei 1911131 op 97-jarige leeftijd.

384. Jan de Klerk werd geboren op 8 Aug 1815 in Zwijndrecht.131

385. Mattheus de Klerk werd geboren op 22 Feb 1817 in Zwijndrecht131 en is overleden op 9 Okt 1817.131

386. Maijke Noordzij werd geboren op 21 Dec 1802 in Charlois.166

387. Joost Noordzij werd geboren op 28 Mrt 1805 in Charlois.166

388. Geertruij Noordzij werd geboren op 21 Sep 1806 in Charlois.166

389. Jacob Noordzij werd geboren op 18 Nov 1808 in Charlois,166 is overleden omstreeks 8 Mei 1809 in Charlois166 en werd begraven op 9 Mei 1809 in Charlois.166

390. Neeltje Noordzij werd geboren op 8 Apr 1810 in Charlois166 en is overleden vr 1860.166

Neeltje trouwde met NN.

Kind uit dit huwelijk:

+ 470 V    i. Neeltje Noordzij werd geboren op 16 Jan 1838 in Charlois166 en is overleden in 1915 in Rotterdam166 op 77-jarige leeftijd.

Neeltje trouwde met Pieter Hoornweg (g. 31 Mei 1836, o. 9 Sep 1899) op 4 Okt 1860 in Charlois.166

391. Jacob Noordzij werd geboren op 28 Mrt 1817 in Charlois.226

Jacob trouwde met Cornelia Barendregt. Cornelia werd geboren omstreeks 1821.298

Kind uit dit huwelijk:

+ 471 V    i. Stijntje Noordzij werd geboren op 28 Dec 1848298 en is overleden op 9 Mei 1918298 op 69-jarige leeftijd.

Stijntje trouwde met Arie Vaandrager. (g. 2 Sep 1847, o. 2 Mrt 1912)

392. Jacob Groen werd geboren op 26 Jan 1823 in Katendrecht231 en is overleden op 3 Jan 1877 in Charlois op 53-jarige leeftijd.

Jacob trouwde met Cornelia Brugman, dochter van Arie Brugman en Lijntje van der Spoel, op 16 Mei 1849 in Charlois.232 Cornelia werd geboren op 20 Dec 1823 in Charlois.299

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 472 M    i. Jan Groen werd geboren op 10 Mrt 1851 in Charlois300 en is overleden op 19 Jul 1854 in Rotterdam300 op 3-jarige leeftijd.

+ 473 V    ii. Lijntje Groen werd geboren op 5 Nov 1853 in Charlois.

Lijntje trouwde met Leendert Jan van der Burg (g. 27 Nov 1849) op 12 Mei 1875 in Charlois.

+ 474 V    iii. Maria Groen werd geboren op 21 Mrt 1856 in Charlois301 en is overleden op 28 Mrt 1938 in Rotterdam302 op 82-jarige leeftijd.

Maria trouwde met Kleis Kleijnjan (g. 19 Okt 1851, o. 9 Mrt 1905) op 9 Mei 1878 in Charlois.

+ 475 M    iv. Jan Groen werd geboren op 12 Sep 1857 in Charlois299 en is overleden op 10 Jul 1875 in Rotterdam303 op 17-jarige leeftijd.

+ 476 M    v. Jacob Groen werd geboren op 16 Feb 1859 in Charlois304 en is overleden op 17 Apr 1859 in Rotterdam.304

+ 477 M    vi. Arie Groen werd geboren op 11 Jun 1860 in Charlois305 en is overleden op 5 Apr 1873 in Rotterdam306 op 12-jarige leeftijd.

+ 478 M    vii. Cornelis Groen werd geboren op 18 Sep 1872 in Charlois.

393. Arie Groen werd geboren op 25 Mrt 1827 in Katendrecht en is overleden op 1 Mrt 1887233 op 59-jarige leeftijd.

394. Pieter Groen werd geboren op 28 Feb 1830 in Katendrecht en is overleden op 22 Mei 1872 in Rotterdam234 op 42-jarige leeftijd.

Pieter trouwde met Annigje Zevenbergen, dochter van Arij Zevenbergen en Pleuntje Lems, op 14 Aug 1857 in Charlois.235 Annigje werd geboren op 23 Okt 1828 in Charlois307 en is overleden op 16 Mei 1892 in Rotterdam308 op 63-jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 479 V    i. Maria Groen werd geboren op 19 Nov 1857 in Charlois309 en is overleden op 1 Dec 1857 in Charlois.

+ 480 M    ii. Jan Groen werd geboren op 14 Apr 1859 in Charlois309 en is overleden op 22 Sep 1901 in Rotterdam310 op 42-jarige leeftijd.

+ 481 M    iii. Arie Groen werd geboren op 19 Sep 1860 in Charlois311 en is overleden op 5 Apr 1926 in Rotterdam312 op 65-jarige leeftijd.

Arie trouwde met Maartje Jongejan (g. 8 Jan 1863, o. 7 Aug 1924) op 23 Mei 1883 in Charlois.313

+ 482 M    iv. Jacob Groen werd geboren op 13 Apr 1864 in Katendrecht309 en is overleden op 1 Mei 1941 in Rotterdam op 77-jarige leeftijd.

Jacob trouwde met Anna Bezemer (g. 20 Dec 1864, o. 28 Mrt 1943) op 3 Mei 1899 in Rotterdam.263

(Dubbele vermelding. Zie Persoon 422)

Jacob trouwde vervolgens met Geertruy Sparreboom (g. 12 Aug 1868, o. 16 Nov 1898) op 23 Mei 1889 in Charlois.314

+ 483 V    v. Pleuntje Maria Groen werd geboren op 8 Okt 1866 in Charlois311 en is overleden op 15 Okt 1918 in Rotterdam36 op 52-jarige leeftijd.

Pleuntje trouwde met Aart Kruidenier (g. 28 Nov 1865, o. 21 Jun 1896) op 21 Aug 1890 in Charlois.315

Pleuntje trouwde vervolgens met Arie Cornelis Prins (g. 1 Jan 1871, o. 22 Dec 1941) op 20 Dec 1899 in Rotterdam.316

+ 484 V    vi. Maria Groen werd geboren op 28 Feb 1872 in Charlois317 en is overleden op 26 Sep 1956 in Rotterdam270 op 84-jarige leeftijd.

Maria trouwde met Jacob Euser (g. 6 Jun 1869, o. 14 Sep 1948) op 8 Okt 1891 in Charlois.318

+ 485 V    vii. Neeltje Groen werd geboren op 28 Feb 1872 in Charlois319 en is overleden op 25 Jul 1887 in Charlois319 op 15-jarige leeftijd.

395. Cornelis Groen werd geboren op 19 Feb 1836 in Charlois en is overleden op 20 Feb 1836 in Charlois.

396. Jacob Noordzij werd geboren in 1821173 en is overleden vr 1882.173

Jacob trouwde met iemand.

Zijn kind was:

+ 486 M    i. Pieter Noordzij werd geboren in 1849173 en is overleden in 1929173 op 80-jarige leeftijd.

Pieter trouwde met Adriaantje Salij. (g. 6 Feb 1852)

397. Jan Bakker werd geboren op 12 Dec 1839 in Zwijndrecht.60

Jan trouwde met Maartje Bakker, dochter van Jan Jansz Bakker 60 en Aaltje Scheurwater,60 op 24 Aug 1864 in Zwijndrecht.176 Maartje werd geboren op 1 Dec 1842 in Zwijndrecht.60

Kind uit dit huwelijk:

+ 487 M    i. Adrianus Bakker werd geboren op 8 Aug 1870 in Zwijndrecht60 en is overleden omstreeks 194960 ongeveer 79 jaar oud.

Adrianus trouwde met Neeltje van Ekelenburg (g. 4 Sep 1869, o. Omstr 1937) op 2 Mei 1895 in Zwijndrecht.320

398. Maartje Bakker werd geboren op 1 Dec 1842 in Zwijndrecht.60

Maartje trouwde met Jan Bakker, zoon van Adrianus Jansz Bakker en Leentje Zevenbergen, op 24 Aug 1864 in Zwijndrecht.176 Jan werd geboren op 12 Dec 1839 in Zwijndrecht.60

(Dubbele vermelding. Zie Persoon 397)

18de Generatie (Achterkleinkinderen 0o17n)


399. Frans Punt werd geboren op 18 Feb 1827 in Kleine Lindt.236

400. Maria Punt werd geboren op 10 Feb 1837 in Charlois238 en is overleden op 26 Mei 1906 in Rotterdam184 op 69-jarige leeftijd.

Maria trouwde met Jacob Bezemer, zoon van Clement Jacobs Bezemer 146 en Adriana Bakker,146 op 25 Nov 1859 in Charlois.195 Jacob werd geboren op 14 Okt 1819 in Zwijndrecht193 en is overleden op 27 Aug 1884 in Charlois194 op 64-jarige leeftijd.

(Dubbele vermelding. Zie Persoon 339)

401. Cornelis Punt werd geboren op 17 Mrt 1838 in Charlois239 en is overleden op 3 Aug 1838 in Charlois.240

402. Fransina Cornelia Punt werd geboren op 30 Sep 1839 in Charlois240 en is overleden op 20 Jan 1840 in Charlois.241

403. Geertrui Punt werd geboren op 30 Sep 1839 in Charlois240 en is overleden op 12 Jan 1840 in Charlois.240

404. Cornelis Punt werd geboren op 12 Feb 1842 in Charlois242 en is overleden op 8 Apr 1843 in Charlois243 op 1-jarige leeftijd.

405. Geertrui Punt werd geboren op 24 Mei 1844 in Charlois240 en is overleden op 25 Jan 1845 in Charlois.240

406. Cornelis Bos Punt werd geboren op 26 Dec 1846 in Charlois240 en is overleden op 17 Mrt 1847 in Charlois.240

407. Jacob Bijkerk werd geboren omstreeks 1873.244

408. Hilligje Bezemer 245 werd geboren op 12 Jan 1876 in Zwijndrecht150 en is overleden op 24 Jun 1936 in Rotterdam246 op 60-jarige leeftijd.

Hilligje trouwde met Jan Baan op 17 Mrt 1898 in Zwijndrecht.246 Jan werd geboren op 7 Sep 1876 in Zwijndrecht.246

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 488 V    i. Neeltje Baan werd geboren op 11 Mei 1899 in Rotterdam.246

+ 489 M    ii. Teunis Baan werd geboren op 5 Mei 1900 in Rotterdam246 en is overleden op 25 Okt 1908 in Rotterdam246 op 8-jarige leeftijd.

+ 490 V    iii. Mijnsje Baan werd geboren op 7 Dec 1901 in Rotterdam.246

+ 491 M    iv. Jordaan Baan werd geboren op 1 Mrt 1903 in Rotterdam246 en is overleden op 25 Nov 1931 in Rotterdam246 op 28-jarige leeftijd.

+ 492 V    v. Hilligje Baan werd geboren op 10 Mei 1904 in Rotterdam.246

+ 493 V    vi. Jannetje Baan werd geboren op 25 Sep 1905 in Rotterdam.246

Jannetje trouwde met Johannes Smit op 26 Okt 1927 in Onbekend.246

+ 494 M    vii. Jan Baan werd geboren op 24 Nov 1906 in Rotterdam.246

Jan trouwde met NN op 9 Okt 1929 in Rotterdam.246

+ 495 M    viii. Simon Cornelis Baan werd geboren op 29 Dec 1907 in Rotterdam.246

+ 496 M    ix. Teunis Baan werd geboren op 22 Apr 1909 in Rotterdam246 en is overleden op 1 Sep 1923 in Rotterdam246 op 14-jarige leeftijd.

+ 497 V    x. Lucretia Baan werd geboren op 15 Dec 1910 in Rotterdam.246

+ 498 V    xi. Johanna Baan werd geboren op 26 Dec 1912 in Rotterdam.246

+ 499 M    xii. Rijk Baan werd geboren op 23 Mrt 1915 in Rotterdam246 en is overleden op 9 Mei 1917 in Rotterdam246 op 2-jarige leeftijd.

+ 500 M    xiii. Rijk Baan werd geboren op 14 Okt 1917 in Rotterdam.246

409. Simon Cornelis Bezemer werd geboren op 20 Feb 1878188 en is overleden op 8 Mrt 1962 in Chicago, Illinois, USA188 op 84-jarige leeftijd.

Simon trouwde met Maria Anthonia Bijkerk, dochter van Jacob Cornelis Bijkerk en Maaike van Wensveen, op 14 Apr 1898.247 Maria werd geboren omstreeks 1880 in Zwijndrecht.321

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 501 M    i. Teunis Bezemer werd geboren in 1898.

+ 502 V    ii. Mijnsje Bezemer werd geboren in 1901.188

Mijnsje trouwde met Karel NN.

+ 503 V    iii. Margaret Bessemer werd geboren op 30 Nov 1904.188

+ 504 V    iv. Helen Bessemer werd geboren in 1906,188 is overleden in 1970 in Del Mar, California, USA188 op 64-jarige leeftijd en werd begraven in Worth, Illinois, USA.188

Helen trouwde met John Overeem. (g. 1902, o. 1971)

+ 505 M    v. Sam Bessemer werd geboren in 1912.188

410. Teunis Bezemer werd geboren op 28 Mrt 1880 in Zwijndrecht248 en is overleden op 13 Apr 1948 in Dordrecht247 op 68-jarige leeftijd.

Teunis trouwde met Johanna Schenkel, dochter van Barend Schenkel en Johanna Roodbol, op 21 Jun 1906 in Zwijndrecht.247 Johanna werd geboren op 4 Mrt 1880 in Zwijndrecht247 en is overleden op 29 Okt 1939 in Dordrecht247 op 59-jarige leeftijd.

Kind uit dit huwelijk:

+ 506 M    i. Barend Bezemer werd geboren op 25 Okt 1907 in Zwijndrecht247 en is overleden op 27 Mrt 1986 in Papendrecht247 op 78-jarige leeftijd.

Barend trouwde met Flora Adriana Geertruida Schouten (g. 28 Nov 1910, o. 17 Sep 2006) op 16 Jun 1937 in Zwijndrecht.247

411. Rijk Bezemer werd geboren op 5 Jan 1882188 en is overleden op 4 Aug 1965188 op 83-jarige leeftijd.

Rijk trouwde met Sijgje Rijken, dochter van Andries Rijken en Hendrika de Bont,188 op 6 Apr 1905.188 Sijgje werd geboren op 27 Aug 1883188 en is overleden op 6 Jan 1943188 op 59-jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 507 M    i. Teunis Bezemer werd geboren op 25 Jan 1906 in Zwijndrecht188 en is overleden op 22 Jun 1975 in Amsterdam188 op 69-jarige leeftijd.

Teunis trouwde met Agatha Cornelia van der Meulen (g. 20 Nov 1907, o. 6 Sep 1973) op 29 Nov 1928 in Dordrecht.188

+ 508 M    ii. Andries Bezemer werd geboren op 25 Jul 1907188 en is overleden op 6 Aug 1984188 op 77-jarige leeftijd.

Andries trouwde met Annigje Bastiaantje Huisman. (g. 28 Dec 1907, o. 4 Aug 2000)

+ 509 M    iii. Arie Bezemer werd geboren op 25 Nov 1908 in Dubbeldam188 en is overleden op 24 Jan 1984188 op 75-jarige leeftijd.

Arie trouwde met Lena van der Linden (g. 17 Jul 1909, o. 7 Sep 1980) op 21 Nov 1929.188

+ 510 V    iv. Mijnsje Bezemer werd geboren op 30 Jun 1910188 en is overleden op 12 Dec 1999188 op 89-jarige leeftijd.

Mijnsje trouwde met Johannes Casper Beumer. (o. Nov 1994)

+ 511 V    v. Hendrieka Bezemer werd geboren op 11 Mrt 1912188 en is overleden in Jan 2001188 op 88-jarige leeftijd.

Hendrieka trouwde met Jelle Grolleman 188 (g. 2 Feb 1908, o. 2 Jul 1982) op 30 Mrt 1933.322

+ 512 V    vi. Hilligje Bezemer werd geboren op 12 Apr 1914188 en is overleden op 26 Jul 1988188 op 74-jarige leeftijd.

Hilligje trouwde met Teun Bakker.188

+ 513 V    vii. Jozina Bezemer werd geboren op 13 Feb 1916188 en is overleden op 8 Sep 1981188 op 65-jarige leeftijd.

Jozina trouwde met Max Roos.188

+ 514 M    viii. Rijk Bezemer werd geboren op 14 Mei 1918 en is overleden op 19 Dec 2003323 op 85-jarige leeftijd.

Rijk trouwde met Geertrui Anneke van Andel.188 (g. 14 Mrt 1921, o. 7 Jul 2003)

+ 515 V    ix. living .

living trouwde met Cees de Vroomen.188

+ 516 M    x. Pieter Bezemer werd geboren op 12 Mei 1922188 en is overleden in 1968188 op 46-jarige leeftijd.

Pieter trouwde met Annigje den Haan.188

+ 517 V    xi. living .

living trouwde met living.

+ 518 V    xii. living .

living trouwde met Toon de Vroomen.188

412. Lucretia Bezemer werd geboren op 28 Apr 1884.188

Lucretia trouwde met Piet Euser,188 zoon van Pieter Euser en Janneke Groenendijk, op 20 Aug 1903 in Zwijndrecht.249 Piet werd geboren omstreeks 1874 in Zwijndrecht.324

413. Pieter Bezemer 36 werd geboren op 11 Mei 1886 in Zwijndrecht250 en is overleden in 1972188 op 86-jarige leeftijd.

Pieter trouwde met Elisabeth van Breugel,36 dochter van Simon van Breugel 150 en Teuntje de Waard,150 op 16 Jul 1908 in Zwijndrecht.150 Elisabeth werd geboren op 25 Dec 1890188 en is overleden in 1919188 op 29-jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 519 M    i. Teunis Bezemer werd geboren op 6 Mei 191294 en is overleden tussen 1990 en 2004 in Tasmanie.325

Teunis trouwde met Jacoba van der Ploeg.94 (g. 24 Mei 1917)

+ 520 V    ii. Hilletje Bezemer werd geboren op 8 Jun 1918 in Zwijndrecht36 en is overleden op 13 Sep 1962 in Dubbeldam36 op 44-jarige leeftijd.

Hilletje trouwde met Willem Tempelaar (g. 4 Dec 1917, o. 15 Nov 2000) op 24 Jun 1938 in Zwijndrecht.36

+ 521 M    iii. Rijk Bezemer werd geboren op 3 Sep 1915 in Zwijndrecht,323 is overleden op 28 Sep 1988 in Zwijndrecht323 op 73-jarige leeftijd en werd begraven omstreeks 3 Okt 1988 in Alblasserdam.323

Rijk trouwde met iemand.

+ 522 V    iv. living .

+ 523 M    v. Paulus Bezemer werd geboren in 1910.188

Paulus trouwde met Pietje NN.188

+ 524 M    vi. Siem Bezemer werd geboren in 1916.188

Siem trouwde met Lena NN.188

+ 525 V    vii. Mijnsje Bezemer werd geboren in Zwijndrecht.150

414. Mijnsje Bezemer werd geboren op 17 Jan 1891.188

Mijnsje trouwde met NN Hilligers.188

415. Adrianus Bezemer werd geboren op 13 Jan 1878 in Zwijndrecht174 en is overleden op 27 Nov 1927 in Zwijndrecht251 op 49-jarige leeftijd.

Adrianus trouwde met Elisabeth Hester Wezenaar, dochter van Dirk Cornelis Wezenaar en Cornelia Mol,174 op 31 Mrt 1904 in Zwijndrecht.174 Elisabeth werd geboren in 1880 in Zwijndrecht174 en is overleden op 16 Okt 1948 in Zwijndrecht251 op 68-jarige leeftijd.

416. Hillegonda Goverina Bezemer 252 werd geboren op 21 Jan 1879 in Zwijndrecht174 en is overleden op 24 Mrt 1962253 op 83-jarige leeftijd.

Hillegonda trouwde met Clement Bezemer, zoon van Jan Bezemer en Jacomijntje van Noort, op 30 Mei 1918 in Zwijndrecht.254 Clement werd geboren op 13 Jan 1874 in Zwijndrecht174 en is overleden op 29 Apr 1966 in Dordrecht289 op 92-jarige leeftijd.

417. Jan Bezemer werd geboren op 13 Sep 1880 in Zwijndrecht117 en is overleden op 5 Dec 1930 in Dordrecht117 op 50-jarige leeftijd.

Jan trouwde met Lena van der Ven, dochter van Laurens van de Ven 174 en Hester Baan,174 op 23 Mrt 1905 in Zwijndrecht.117 Lena werd geboren op 12 Okt 1881 in Zwijndrecht117 en is overleden op 17 Jan 1946 in Zwijndrecht117 op 64-jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 526 V    i. Aagje Bezemer werd geboren op 6 Feb 1906 in Zwijndrecht174 en is overleden op 23 Jun 1927 in Zwijndrecht174 op 21-jarige leeftijd.

+ 527 M    ii. Laurens Bezemer werd geboren op 26 Apr 1907 in Zwijndrecht174 en is overleden op 23 Mrt 1953 in Barendrecht174 op 45-jarige leeftijd.

+ 528 V    iii. Hester Bezemer werd geboren op 18 Jan 1909 in Zwijndrecht174 en is overleden op 5 Sep 1946 in Zwijndrecht174 op 37-jarige leeftijd.

+ 529 V    iv. Hilligje Goverina Bezemer werd geboren op 29 Mrt 1910 in Zwijndrecht174 en is overleden in Aug 1999174 op 89-jarige leeftijd.

+ 530 M    v. Pieter Bezemer werd geboren op 22 Apr 1911 in Zwijndrecht174 en is overleden op 27 Jan 1924 in Zwijndrecht174 op 12-jarige leeftijd.

+ 531 M    vi. Bastiaan Bezemer 94 werd geboren op 7 Jun 1912 in Zwijndrecht,326 is overleden op 1 Mei 1979 in Dordrecht326 op 66-jarige leeftijd en werd begraven in Zwijndrecht.174

Bastiaan trouwde met Trijntje van der Ven. (g. 5 Okt 1921, o. 18 Aug 1994)

+ 532 M    vii. Adrianus Bezemer werd geboren op 28 Sep 1913 in Zwijndrecht327 en is overleden op 4 Mei 1985 in Barendrecht323 op 71-jarige leeftijd.

Adrianus trouwde met Neeltje Klazina Koedood. (g. 9 Jun 1915, o. 6 Mei 2006)

+ 533 M    viii. Jan Bezemer werd geboren op 30 Okt 1915 in Zwijndrecht117 en is overleden op 22 Mei 1992 in Bilthoven328 op 76-jarige leeftijd.

Jan trouwde met Pietertje Adriana Stehouwer (g. 30 Aug 1918, o. 4 Jan 2006) op 1 Sep 1943 in Delft.329

+ 534 V    ix. Maria Bezemer werd geboren op 25 Jun 1917 in Zwijndrecht327 en is overleden op 2 Apr 2006 in Zwijndrecht323 op 88-jarige leeftijd.

Maria trouwde met Gerrit Vogelaar. (g. 24 Okt 1913, o. 5 Aug 1999)

+ 535 M    x. Gerrit Bezemer werd geboren op 2 Feb 1919 in Zwijndrecht327 en is overleden op 3 Nov 2006 in Dordrecht323 op 87-jarige leeftijd.

+ 536 V    xi. Goverina Hillegonda Bezemer werd geboren op 28 Mei 1924 in Zwijndrecht174 en is overleden op 12 Mei 1967 in Goes174 op 42-jarige leeftijd.

418. Goverina Bezemer werd geboren op 4 Apr 1884 in Zwijndrecht,174 is overleden op 19 Mrt 1943 in Zwijndrecht255 op 58-jarige leeftijd en werd begraven in Zwijndrecht.256

Goverina trouwde met Hendrik Gerrit Ruitenberg,251 zoon van Arie Ruitenberg en Anna Staat, op 25 Nov 1915 in Zwijndrecht.257 Hendrik werd geboren omstreeks 1902 in Zwijndrecht330 en is overleden op 14 Jun 1934331 ongeveer 32 jaar oud.

Kind uit dit huwelijk:

+ 537 M    i. Adrianus Ruitenberg werd geboren in 1919 en is overleden op 12 Okt 1919.332

419. Adrianus Bezemer werd geboren op 26 Nov 1885 in Krimpen aan de Lek12 en is overleden op 13 Feb 1974 in Dordrecht12 op 88-jarige leeftijd.

Adrianus trouwde met Setske Adriana Nieuwenhuizen op 14 Feb 1924 in Almkerk.12 Setske werd geboren op 5 Mei 1905 in Almkerk12 en is overleden op 12 Dec 1981 in Nieuw Lekkerland12 op 76-jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 538 M    i. Johannes Bezemer werd geboren op 18 Jun 1937 in Zwijndrecht12 en is overleden op 23 Aug 1990 in Amsterdam12 op 53-jarige leeftijd.

Johannes trouwde met living.

+ 539 V    ii. Jozina Adriana Bezemer werd geboren in 1941333 en is overleden in 2010333 op 69-jarige leeftijd.

420. Maria Bezemer werd geboren op 9 Mrt 1843 in Charlois.139

421. Pietertje Bezemer werd geboren op 11 Nov 1861 in Charlois260 en is overleden op 30 Jun 1926 in Rotterdam261 op 64-jarige leeftijd.

Pietertje trouwde met Willem van Son, zoon van Jan van Son 334 en Willemina Dekkers,334 op 18 Jul 1900 in Rotterdam.261 Willem werd geboren op 11 Apr 1861 in Heerewaarden261 en is overleden op 30 Sep 1923 in Rotterdam261 op 62-jarige leeftijd.

422. Anna Bezemer werd geboren op 20 Dec 1864 in Charlois262 en is overleden op 28 Mrt 1943 in Rotterdam op 78-jarige leeftijd.

Anna trouwde met Jacob Groen, zoon van Pieter Groen en Annigje Zevenbergen, op 3 Mei 1899 in Rotterdam.263 Jacob werd geboren op 13 Apr 1864 in Katendrecht309 en is overleden op 1 Mei 1941 in Rotterdam op 77-jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 540 M    i. Pieter Groen werd geboren op 23 Aug 1902 in Rotterdam335 en is overleden op 6 Aug 1970 in Rotterdam335 op 67-jarige leeftijd.

Pieter trouwde met Katharina Theresia Hner (g. 21 Feb 1901, o. 23 Nov 1982) op 22 Nov 1928 in Rotterdam.336

+ 541 M    ii. Maria Anna Groen werd geboren op 11 Jul 1904 in Rotterdam337 en is overleden op 6 Feb 1916 in Rotterdam338 op 11-jarige leeftijd.

+ 542 M    iii. Jakob Groen werd geboren op 28 Jul 1906 in Rotterdam, is overleden op 7 Mrt 1968 in Groningen op 61-jarige leeftijd en werd begraven in Groningen.

Jakob trouwde met Nieske Vis (g. 23 Dec 1908, o. 4 Dec 1994) op 9 Mei 1934 in Haamstede.

423. Adrianus Bezemer werd geboren op 21 Jan 1867 in Charlois264 en is overleden in 1951265 op 84-jarige leeftijd.

Adrianus trouwde met Lijntje Annigje van Drongelen op 23 Okt 1890 in Charlois.134 Lijntje werd geboren op 2 Jul 1871 in Oost en West Barendrecht310 en is overleden in 1951265 op 80-jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 543 M    i. Jacob Bezemer werd geboren op 21 Jun 1891 in Charlois.310

Jacob trouwde met Carolina Zwijgers (g. 8 Mrt 1890) op 9 Jul 1915 in Klaaswaal.339

+ 544 V    ii. Wouterina Bezemer werd geboren op 25 Mrt 1893 in Charlois.310

Wouterina trouwde met Hendrik Grandia (g. 24 Nov 1882) op 14 Aug 1919 in IJsselmonde.339

+ 545 V    iii. Maria Bezemer werd geboren op 19 Dec 1894 in Charlois.310

Maria trouwde met Jan Hoogwerf (g. 5 Jan 1896) op 21 Jan 1920 in Rotterdam.310

+ 546 V    iv. Pietje Bezemer werd geboren op 11 Aug 1896 in Rotterdam.310

Pietje trouwde met Johannes Kurk (g. 7 Okt 1896) op 19 Jan 1921 in Rotterdam.340

+ 547 V    v. Adriana Bezemer werd geboren op 4 Jun 1898 in Rotterdam.310

Adriana trouwde met Hendrik le Mahieu (g. 30 Okt 1899, o. 25 Sep 1971) op 12 Apr 1922 in Rotterdam.310

+ 548 V    vi. Johanna Bezemer werd geboren op 5 Jun 1900 in Rotterdam310 en is overleden op 27 Jul 1901 in Rotterdam310 op 1-jarige leeftijd.

+ 549 V    vii. Anna Bezemer werd geboren op 24 Mei 1902 in Rotterdam310 en is overleden op 30 Jul 1924 in Rotterdam310 op 22-jarige leeftijd.

+ 550 M    viii. Adrianus Bezemer werd geboren op 25 Jun 1904 in Rotterdam,310 is overleden op 24 Dec 1970 in Rotterdam341 op 66-jarige leeftijd en werd begraven op 29 Dec 1970 in Rotterdam.342

Adrianus trouwde met Hendrina Adriana Westendorp (g. 22 Jun 1908, o. 8 Mei 2000) op 21 Aug 1929 in Rotterdam.339

+ 551 M    ix. Clement Bezemer werd geboren op 6 Sep 1906 in Rotterdam.310

Clement trouwde met Maria Pieternella de Lange (g. 21 Apr 1905) op 2 Mei 1928.310

+ 552 V    x. Klazina Bezemer werd geboren op 23 Feb 1908 in Rotterdam310 en is overleden op 18 Nov 1908 in Rotterdam.310

+ 553 M    xi. Klaas Bezemer werd geboren op 27 Nov 1910 in Rotterdam.310

Klaas trouwde met Anna Louwerina Reharst (g. 28 Feb 1915) op 23 Nov 1932.310

424. Clement Bezemer werd geboren op 1 Mei 1869 in Charlois266 en is overleden op 8 Mei 1871 in Charlois267 op 2-jarige leeftijd.

425. Jannigje Bezemer werd geboren op 4 Aug 1870 in Charlois.268

426. Jannetje Bezemer werd geboren op 24 Jul 1871 in Charlois269 en is overleden op 16 Sep 1953 in Rotterdam270 op 82-jarige leeftijd.

Jannetje trouwde met Gijsbertus van Kooten, zoon van Arie van Kooten en Jannetje Breedveld, op 12 Jul 1899 in Rotterdam.271 Gijsbertus werd geboren op 20 Mrt 1875 in Ridderkerk343 en is overleden op 16 Okt 1949 in Rotterdam270 op 74-jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 554 V    i. Jannetje van Kooten werd geboren op 13 Nov 1899 in Rotterdam.344

+ 555 M    ii. Jacob van Kooten werd geboren op 2 Mrt 1902 in Rotterdam.344

Jacob trouwde met Teuntje de Groot. (g. Omstr 1902)

Jacob trouwde vervolgens met Mathilde Schneider.345

+ 556 M    iii. Arie van Kooten werd geboren op 1 Feb 1904 in Rotterdam344 en is overleden na 24 Aug 1952.346

Arie trouwde met Grietje van Mazijk 345 (o. Na 24 Aug 1952) op 24 Aug 1927.344

+ 557 V    iv. Marie van Kooten werd geboren op 25 Jan 1906 in Rotterdam344 en is overleden op 28 Feb 1999 in Rotterdam270 op 93-jarige leeftijd.

+ 558 M    v. Fop van Kooten werd geboren op 24 Jun 1907 in Rotterdam344 en is overleden na 1 Sep 1956.347

Fop trouwde met Adriana C. Bot 348 (o. Na 1 Sep 1956) op 2 Sep 1931.344

+ 559 V    vi. Pietertje van Kooten werd geboren op 5 Sep 1909 in Rotterdam344 en is overleden op 24 Aug 1976 in Rotterdam270 op 66-jarige leeftijd.

Pietertje trouwde met Cornelis Vos (o. Vr 24 Aug 1976) op 14 Nov 1934.344

427. Clement Bezemer werd geboren op 29 Sep 1874 in Charlois272 en is overleden op 18 Mei 1942 in Rotterdam273 op 67-jarige leeftijd.

Clement trouwde met Pietertje van der Tholen, dochter van Jan van der Tholen en Annigje van der Stoel, op 7 Jun 1899 in Rotterdam.274 Pietertje werd geboren op 28 Dec 1872 in Charlois349 en is overleden na 1939.341

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 560 M    i. Jacob Bezemer werd geboren op 18 Feb 1906 in Rotterdam310 en is overleden op 8 Jul 1967 in Rotterdam341 op 61-jarige leeftijd.

Jacob trouwde met Pieternella van der Schee (g. 12 Jan 1907) op 4 Jun 1930.310

+ 561 M    ii. Jan Bezemer werd geboren op 12 Aug 1910 in Rotterdam.310

+ 562 M    iii. Adrianus Bezemer werd geboren op 18 Aug 1912 in Rotterdam.310

+ 563 M    iv. Dirk Hendrik Bezemer werd geboren op 24 Jul 1915 in Rotterdam.310

428. tante Bet Elizabeth Bezemer werd geboren op 3 Apr 1877 in Charlois275 en is overleden op 13 Feb 1949 in Rotterdam275 op 71-jarige leeftijd.

Elizabeth trouwde met Arie Vink,276 zoon van Gerrit Vink en Maria den Broeder, op 17 Okt 1906 in Charlois.277 Arie werd geboren op 21 Mei 1878 in Heinenoord350 en is overleden op 27 Nov 1938 in Rotterdam351 op 60-jarige leeftijd.

429. Jacoba Bezemer werd geboren op 10 Jun 1882 in Charlois278 en is overleden op 29 Okt 1965 in Rotterdam270 op 83-jarige leeftijd.

430. Adriana Bezemer werd geboren op 11 Mrt 1849 in Zwijndrecht281 en is overleden op 13 Sep 1911282 op 62-jarige leeftijd.

Adriana trouwde met Jacob Euser, zoon van Andries Euser en Jannigje Euser, op 6 Mrt 1872 in Charlois.283 Jacob werd geboren op 28 Okt 1845 in Charlois352 en is overleden op 18 Aug 1905282 op 59-jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 564 M    i. Andries Euser werd geboren op 10 Jan 1880 in Charlois353 en is overleden na 1930.354

Andries trouwde met Pietertje Hordijk (g. 3 Nov 1879, o. Na 1930) op 3 Mei 1905 in Rotterdam.355

+ 565 M    ii. Jacob Euser werd geboren op 18 Nov 1882 in Charlois.353

Jacob trouwde met Neeltje Verboom (g. 3 Feb 1888, o. 17 Mei 1929) op 25 Okt 1911 in Rotterdam.355

+ 566 V    iii. Jannetje Euser werd geboren op 11 Apr 1886 in Charlois.353

Jannetje trouwde met Cornelis Luijten (g. 9 Nov 1885) op 20 Apr 1910 in Rotterdam.355

+ 567 M    iv. Jacobus Euser werd geboren op 5 Sep 1889 in Charlois353 en is overleden op 3 Nov 1944356 op 55-jarige leeftijd.

Jacobus trouwde met Janna Brandwijk (g. 1 Jan 1890, o. Na 1939) op 21 Jan 1914 in Rotterdam.355

431. Jilles Bezemer werd geboren op 19 Sep 1852 in Ridderkerk284 en is overleden op 11 Jan 1859 in Rotterdam285 op 6-jarige leeftijd.

432. Johanna Bezemer werd geboren op 17 Nov 1856 in Ridderkerk286 en is overleden op 23 Feb 1919 in Rotterdam287 op 62-jarige leeftijd.

Johanna trouwde met Anthonie Jacob Provoost, zoon van Anthony Jacob Provoost en Pieternella Adriana du Val, op 5 Sep 1878 in Charlois.288 Anthonie werd geboren op 23 Aug 1853 in Hoofdplaat357 en is overleden op 16 Feb 1923 in Rotterdam358 op 69-jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 568 M    i. Jacob Anthonie Provoost werd geboren op 19 Feb 1879 in Charlois359 en is overleden op 14 Okt 1879 in Charlois.360

+ 569 M    ii. Jacob Provoost werd geboren op 13 Aug 1880 in Charlois360 en is overleden op 8 Apr 1921 in Rotterdam361 op 40-jarige leeftijd.

Jacob trouwde met Geertruida Apon (g. 25 Aug 1883, o. 30 Dec 1969) op 22 Jun 1904 in Rotterdam.362

+ 570 V    iii. Pieternella Adriana Provoost werd geboren op 5 Apr 1884 in Charlois360 en is overleden op 13 Mrt 1942 in Rotterdam361 op 57-jarige leeftijd.

Pieternella trouwde met Kornelis de Geus (g. 26 Aug 1884, o. 8 Apr 1968) op 15 Mei 1907 in Rotterdam.363

+ 571 V    iv. Maria Provoost werd geboren op 19 Feb 1887 in Charlois360 en is overleden op 28 Aug 1969 in Rotterdam361 op 82-jarige leeftijd.

Maria trouwde met Cornelis van Schaik (g. 10 Sep 1887, o. 17 Jul 1956) op 5 Jul 1911 in Rotterdam.363

+ 572 V    v. Adriana Provoost werd geboren op 27 Mei 1895 in Rotterdam361 en is overleden op 15 Mrt 1941 in Rotterdam361 op 45-jarige leeftijd.

Adriana trouwde met Willem Hendrik Bastiaan van Ameijde (g. 24 Jan 1893, o. 8 Okt 1957) op 12 Jun 1918 in Rotterdam.362

433. Adriana Willemina Bezemer werd geboren op 6 Apr 1854 in Zwijndrecht.174

434. Clement Bezemer werd geboren op 9 Sep 1860 in Zwijndrecht.174

Clement trouwde met Dingena de Jong, dochter van Bastiaan de Jong en Jannigje Baan,174 op 25 Apr 1889 in Zwijndrecht.174 Dingena werd geboren in 1862 in Ridderkerk.174

435. Jacob Bezemer werd geboren op 17 Dec 1864 in Zwijndrecht.174

436. Clement Bezemer werd geboren op 23 Jul 1859 in Zwijndrecht174 en is overleden vr 29 Feb 1868.174

437. Aaltje Bezemer werd geboren op 20 Jan 1862 in Zwijndrecht.174

Aaltje trouwde met Teunis Groenenberg op 13 Aug 1879 in Dordrecht.174 Teunis is overleden vr 29 Mrt 1888.174

Aaltje trouwde vervolgens met Willem Scheurwater, zoon van Cornelis Scheurwater 174 en Pietertje van Wingerden,174 op 29 Mrt 1888 in Zwijndrecht.174 Willem werd geboren op 1 Jan 1857 in Zwijndrecht.174

438. Adriana Bezemer werd geboren op 17 Okt 1864 in Zwijndrecht.174

439. Leendert Bezemer werd geboren op 14 Nov 1866 in Zwijndrecht174 en is overleden op 8 Jun 1936 in Zwijndrecht174 op 69-jarige leeftijd.

Leendert trouwde met Dingena Wilhelmina Schouten, dochter van Pieter Adrianusz Schouten en Barbara Willemsdr Baan,174 op 26 Mrt 1891 in Zwijndrecht.174 Dingena werd geboren op 25 Okt 1867 in Zwijndrecht174 en is overleden op 26 Aug 1920 in Zwijndrecht174 op 52-jarige leeftijd.

Leendert trouwde vervolgens met Maria Vogel op 16 Mrt 1922 in Zwijndrecht.174

440. Clement Bezemer werd geboren op 29 Feb 1868 in Zwijndrecht174 en is overleden vr 13 Jan 1874.174

441. Clement Bezemer werd geboren op 13 Jan 1874 in Zwijndrecht174 en is overleden op 29 Apr 1966 in Dordrecht289 op 92-jarige leeftijd.

Clement trouwde met Hillegonda Goverina Bezemer,252 dochter van Pieter Bezemer en Aagje Bezemer, op 30 Mei 1918 in Zwijndrecht.254 Hillegonda werd geboren op 21 Jan 1879 in Zwijndrecht174 en is overleden op 24 Mrt 1962253 op 83-jarige leeftijd.

(Dubbele vermelding. Zie Persoon 416)

Clement trouwde vervolgens met Hester Wilhelmina Schouten, dochter van Pieter Adrianusz Schouten en Barbara Willemsdr Baan,174 op 10 Jun 1897 in Zwijndrecht.174 Hester werd geboren op 19 Jan 1878 in Zwijndrecht174 en is overleden op 9 Jan 1918 in Dordrecht174 op 39-jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 573 M    i. Pieter Bezemer werd geboren op 17 Jul 1899.364

+ 574 M    ii. Leendert Bezemer werd geboren op 27 Mrt 1902 in Zwijndrecht365 en is overleden op 23 Aug 1996 in Zwijndrecht174 op 94-jarige leeftijd.

Leendert trouwde met Neeltje van der Leer 174 (g. 19 Aug 1905) op 4 Jul 1929.364

+ 575 V    iii. Barbara Bezemer werd geboren op 11 Jul 1904,364 is overleden op 26 Apr 1996366 op 91-jarige leeftijd en werd begraven in Zwijndrecht.366

Barbara trouwde met Jan Spoelstra. (g. 5 Jul 1902, o. 28 Jan 1970)

+ 576 M    iv. Jan Bezemer werd geboren op 31 Mrt 1906.364

+ 577 V    v. Jacomijntje Bezemer werd geboren op 16 Okt 1907.364

+ 578 M    vi. Adrianus Bezemer werd geboren op 5 Dec 1908364 en is overleden op 1 Jan 1991251 op 82-jarige leeftijd.

Adrianus trouwde met Johanna van Duijn. (g. 5 Aug 1914, o. 17 Mei 1972)

+ 579 M    vii. Clement Bezemer werd geboren op 22 Mrt 1910 in Zwijndrecht367 en is overleden op 20 Feb 2002368 op 91-jarige leeftijd.

Clement trouwde met Lena Vliegenthart (g. 26 Feb 1914, o. 26 Mrt 1966) op 26 Nov 1942 in Zwijndrecht.369

Clement trouwde vervolgens met Feike Josina van der Werf. (o. 1999)

+ 580 M    viii. Willem Bezemer werd geboren op 28 Apr 1913.364

+ 581 V    ix. Maria Bezemer werd geboren op 16 Sep 1911370 en is overleden in 2001364 op 90-jarige leeftijd.

Maria trouwde met Johannes Blacquire 371 (g. 19 Apr 1911, o. 23 Jul 1965) op 9 Jul 1936.370

Maria trouwde vervolgens met Hendrikus Diedering.94 (g. 22 Apr 1903, o. 20 Feb 1985)

442. Adriana Bezemer werd geboren op 3 Feb 1858 in Zwijndrecht.174

443. Jordaan Bezemer werd geboren op 8 Jan 1862 in Zwijndrecht.174

444. Arie Tempelaar werd geboren op 10 Okt 1856 in Zwijndrecht293 en is overleden op 4 Mei 1940 in Zwijndrecht293 op 83-jarige leeftijd.

Arie trouwde met Maaike Tromp, dochter van Adrianus Tromp 293 en Cornelia Bakker,293 op 19 Apr 1883 in Zwijndrecht.293 Maaike werd geboren op 24 Mrt 1864 in Zwijndrecht293 en is overleden op 4 Jul 1941 in Zwijndrecht293 op 77-jarige leeftijd.

445. Helene Tempelaar werd geboren op 17 Jul 1860294 en is overleden op 21 Jan 1864294 op 3-jarige leeftijd.

446. Leendert Pieter Tempelaar werd geboren op 4 Mei 1872 in Zwijndrecht293 en is overleden op 21 Okt 1958293 op 86-jarige leeftijd.

Leendert trouwde met Adriana de Horn, dochter van Cornelis Horn 293 en Anna Stolk,293 op 3 Feb 1892 in Zwijndrecht.293 Adriana werd geboren op 26 Dec 1874 in Zwijndrecht293 en is overleden op 5 Feb 1961293 op 86-jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 582 M    i. Arie Tempelaar werd geboren op 6 Dec 1902 in Zwijndrecht.293

Arie trouwde met Goverina van 't Hoff (g. 28 Okt 1906) op 17 Mrt 1932 in Zwijndrecht.293

+ 583 M    ii. Willem Tempelaar werd geboren op 4 Dec 1917 in Zwijndrecht36 en is overleden op 15 Nov 2000293 op 82-jarige leeftijd.

Willem trouwde met Hilletje Bezemer (g. 8 Jun 1918, o. 13 Sep 1962) op 24 Jun 1938 in Zwijndrecht.36

(Dubbele vermelding. Zie Persoon 520)

447. Jacoba van Deursen werd geboren omstreeks 1858.210

Jacoba trouwde met Pieter de Waard, zoon van Jan de Waard en Aagje 't Hart,210 op 21 Dec 1876 in IJsselmonde.210 Pieter werd geboren omstreeks 1853.210

448. Klaas van Deursen werd geboren omstreeks 1858.210

449. Pietertje van Deursen werd geboren omstreeks 1859 in Charlois.210

Pietertje trouwde met Johannes de Waard, zoon van Jan de Waard en Aagje 't Hart,210 op 3 Feb 1881 in IJsselmonde.210 Johannes werd geboren omstreeks 1857.210

450. Gerritje van Deursen werd geboren omstreeks 1862 in Charlois.210

Gerritje trouwde met Adrianus de Waard, zoon van Jan de Waard en Aagje 't Hart,210 op 1 Mrt 1883 in IJsselmonde.210 Adrianus werd geboren omstreeks 1860.210

451. Anna van Deursen werd geboren op 6 Aug 1863 in Charlois.210

452. Leentje van Deursen werd geboren omstreeks 1869.210

Leentje trouwde met Jan de Waard, zoon van Jan de Waard en Aagje 't Hart,210 op 22 Mrt 1888 in IJsselmonde.210 Jan werd geboren omstreeks 1866.210

453. Jacob van Deursen werd geboren in Feb 1872 in IJsselmonde210 en is overleden op 1 Okt 1872 in IJsselmonde.210

454. Pieternella Cornelia Bezemer werd geboren omstreeks 1894 in Zwijndrecht.218

Pieternella trouwde met Arie Dirk Rietveld, zoon van Bastiaan Rietveld 218 en Grietje Bezemer,218 op 3 Sep 1919 in Rotterdam.218 Arie werd geboren omstreeks 1894 in Charlois218 en is overleden vr 2008.372

Kind uit dit huwelijk:

+ 584 M    i. Bastiaan Rietveld werd geboren op 24 Nov 1922 in Rotterdam373 en is overleden op 11 Jun 2000373 op 77-jarige leeftijd.

Bastiaan trouwde met Rebecca Jansen. (g. 4 Sep 1920, o. 12 Feb 2003)

455. Lukas Johannes Bezemer werd geboren omstreeks 1898 in Zwijndrecht.218

Lukas trouwde met Heiltje Rietveld, dochter van Bastiaan Rietveld 218 en Grietje Bezemer,218 op 28 Feb 1923 in Rotterdam.218 Heiltje werd geboren omstreeks 1897.218

456. Hendrik Pleun den Bezemer .36

457. Andries den Bezemer .36

458. Willem Euser werd geboren op 29 Sep 1832 in Zwijndrecht.125

459. Barbara Euser werd geboren op 3 Nov 1834 in Zwijndrecht.125

460. Leendert Euser werd geboren op 4 Mrt 1836 in Zwijndrecht.125

461. Barbara Euser werd geboren op 22 Feb 1839 in Zwijndrecht.125

462. Jillis Euser werd geboren op 18 Apr 1840 in Zwijndrecht125 en is overleden vr 2 Apr 1845.125

463. Heiltje Euser werd geboren op 6 Okt 1842 in Zwijndrecht.125

464. Maartje Euser werd geboren op 30 Okt 1843 in Zwijndrecht.125

465. Jillis Euser werd geboren op 2 Apr 1845 in Zwijndrecht125 en is overleden op 6 Nov 1919 in Rotterdam297 op 74-jarige leeftijd.

Jillis trouwde met Maaike Verschoor, dochter van Gerrit Verschoor 125 en Maartie Kraaijo,125 op 5 Nov 1864 in Pernis.125 Maaike werd geboren op 17 Nov 1844 in Pernis297 en is overleden op 17 Aug 1914 in Rotterdam297 op 69-jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 585 M    i. Cornelis Euser werd geboren op 26 Mrt 1865 in Charlois.125

+ 586 V    ii. Maartje Euser werd geboren op 27 Okt 1867 in Charlois125 en is overleden op 11 Feb 1869125 op 1-jarige leeftijd.

+ 587 M    iii. Gerrit Euser werd geboren op 14 Sep 1869 in Charlois.125

+ 588 M    iv. Willem Euser werd geboren op 8 Mrt 1872 in Charlois125 en is overleden op 16 Jul 1872.125

+ 589 V    v. Maaike Euser werd geboren op 20 Mei 1873 in Charlois125 en is overleden vr 18 Mei 1874.125

+ 590 V    vi. Maaike Euser werd geboren op 18 Mei 1874 in Charlois125 en is overleden op 21 Jun 1874.125

+ 591 V    vii. Maartje Euser werd geboren op 28 Jun 1875 in Charlois.125

+ 592 V    viii. Maaike Euser werd geboren op 3 Jun 1876 in Charlois.125

Maaike trouwde met Arie Bezemer (g. 28 Jan 1875) op 20 Nov 1895.374

+ 593 M    ix. Willem Euser werd geboren op 9 Nov 1878 in Charlois125 en is overleden op 9 Feb 1879.125

+ 594 V    x. Willemina Elizabeth Euser werd geboren op 26 Mei 1880 in Charlois125 en is overleden op 13 Aug 1880.125

+ 595 M    xi. Jillis Euser werd geboren op 30 Aug 1881 in Charlois125 en is overleden op 13 Okt 1881.125

+ 596 V    xii. Wilhelmina Elizabeth Euser werd geboren op 26 Sep 1882 in Charlois125 en is overleden op 12 Nov 1882.125

+ 597 M    xiii. Jilles Jan Euser werd geboren op 2 Nov 1884 in Charlois.297

466. Wilhelmina Euser werd geboren omstreeks 1850 in Charlois.125

Wilhelmina trouwde met Jacob Prins, zoon van Cornelis Johannes Prins 125 en Willemina Kalkman,125 op 24 Nov 1871 in Charlois.125 Jacob werd geboren omstreeks 1848.125

Kind uit dit huwelijk:

+ 598 V    i. Willemina Prins werd geboren op 20 Mei 1872 in Charlois375 en is overleden op 15 Mei 1945 in Rotterdam376 op 72-jarige leeftijd.

Willemina trouwde met Gijsbertus Kruidenier (g. 4 Okt 1870, o. 31 Jan 1940) op 14 Sep 1898 in Rotterdam.218

467. Johanna Klingeman werd geboren omstreeks 1843 in Zwijndrecht.259

Johanna trouwde met Hendrik Bezemer, zoon van Adrianus Jacobsz Bezemer en Maria van Noort, op 29 Okt 1874 in Zwijndrecht.192 Hendrik werd geboren op 3 Feb 1848 in Zwijndrecht.191

(Dubbele vermelding. Zie Persoon 330)

468. Cornelia Klingeman werd geboren op 6 Jan 1849 in Zwijndrecht12 en is overleden omstreeks 190612 ongeveer 57 jaar oud.

Cornelia trouwde met Adrianus Bezemer, zoon van Adrianus Jacobsz Bezemer en Maria van Noort, op 20 Feb 1873 in Zwijndrecht.12 Adrianus werd geboren op 12 Sep 1850 in Zwijndrecht12 en is overleden omstreeks 190712 ongeveer 57 jaar oud.

(Dubbele vermelding. Zie Persoon 331)

469. Frederika Klingeman werd geboren omstreeks 1854 in Zwijndrecht.258

Frederika trouwde met Jacob Bezemer, zoon van Teunis Bezemer en Hilligje Laurens, op 1 Mrt 1876 in Zwijndrecht.190 Jacob werd geboren omstreeks 1854 in Zwijndrecht.189

(Dubbele vermelding. Zie Persoon 325)

470. Neeltje Noordzij werd geboren op 16 Jan 1838 in Charlois166 en is overleden in 1915 in Rotterdam166 op 77-jarige leeftijd.

Neeltje trouwde met Pieter Hoornweg, zoon van Cornelis Gerritsz Hoornweg 166 en Maartje Stok,166 op 4 Okt 1860 in Charlois.166 Pieter werd geboren op 31 Mei 1836 in Rotterdam166 en is overleden op 9 Sep 1899 in Rotterdam166 op 63-jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 599 V    i. Neeltje Pieternella Hoornweg werd geboren op 19 Nov 1860 in Katendrecht166 en is overleden op 20 Dec 1860 in Katendrecht.166

+ 600 M    ii. Cornelis Hoornweg werd geboren op 25 Nov 1861 in Katendrecht166 en is overleden op 19 Feb 1945 in Rotterdam166 op 83-jarige leeftijd.

Cornelis trouwde met Agatha Hoogendijk (g. 21 Dec 1860) op 19 Jul 1883 in Charlois.166

Cornelis trouwde vervolgens met Hubregta Cornelia John (g. 29 Dec 1860, o. 17 Jun 1920) op 2 Feb 1898 in Rotterdam.166

Cornelis trouwde vervolgens met Aaltje Riedeman (g. Omstr 1896) op 23 Feb 1921 in Rotterdam.166

+ 601 M    iii. Maarten Hoornweg werd geboren in 1863166 en is overleden in 1863.166

+ 602 M    iv. Maarten Hoornweg werd geboren in 1864166 en is overleden in 1865166 op 1-jarige leeftijd.

+ 603 M    v. Maarten Hoornweg werd geboren in 1865166 en is overleden in 1866166 op 1-jarige leeftijd.

+ 604 M    vi. Maarten Hoornweg werd geboren op 8 Mei 1870 in Charlois166 en is overleden op 18 Mei 1960 in Rotterdam166 op 90-jarige leeftijd.

Maarten trouwde met Jannetje Elisabeth van Zuuren (g. 29 Apr 1875, o. 25 Jul 1949) op 31 Okt 1894 in Rotterdam.166

+ 605 M    vii. Gerrit Hoornweg werd geboren op 2 Apr 1874 in Charlois.166

+ 606 M    viii. Jan Hoornweg werd geboren op 9 Nov 1876 in Charlois166 en is overleden op 7 Okt 1970 in Rotterdam166 op 93-jarige leeftijd.

Jan trouwde met Maria van Ooijen (g. 2 Nov 1882, o. 21 Nov 1916) op 18 Feb 1903 in Rotterdam.166

Jan trouwde vervolgens met Heiltje Oprel (g. 12 Dec 1890) op 28 Mrt 1917 in Rotterdam.166

+ 607 V    ix. Maartje Hoornweg werd geboren op 29 Jul 1880 in Charlois166 en is overleden op 16 Jan 1967 in Rotterdam166 op 86-jarige leeftijd.

Maartje trouwde met Klaas Kunst (g. 9 Feb 1877, o. 20 Jan 1951) op 4 Sep 1901 in Rotterdam.166

Maartje trouwde vervolgens met Johannes Jacobus Groenewegen. (g. Omstr 1908, o. 1 Feb 1962)

471. Stijntje Noordzij werd geboren op 28 Dec 1848298 en is overleden op 9 Mei 1918298 op 69-jarige leeftijd.

Stijntje trouwde met Arie Vaandrager. Arie werd geboren op 2 Sep 1847298 en is overleden op 2 Mrt 1912298 op 64-jarige leeftijd.

472. Jan Groen werd geboren op 10 Mrt 1851 in Charlois300 en is overleden op 19 Jul 1854 in Rotterdam300 op 3-jarige leeftijd.

473. Lijntje Groen werd geboren op 5 Nov 1853 in Charlois.

Lijntje trouwde met Leendert Jan van der Burg, zoon van Cornelis van der Berg en Maartje van der Sluis, op 12 Mei 1875 in Charlois. Leendert werd geboren op 27 Nov 1849 in Barendrecht.377

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 608 V    i. Maartje van der Burg werd geboren op 29 Okt 1875 in Charlois.377

Maartje trouwde met Johannes Blok (g. Omstr 1875) op 2 Jun 1897 in Rotterdam.378

+ 609 V    ii. Cornelia Jacoba van der Burg werd geboren op 2 Jan 1880 in Charlois.377

Cornelia trouwde met Arie van der Wel (g. Omstr 1879) op 18 Mei 1904 in Rotterdam.378

+ 610 V    iii. Maria van der Burg werd geboren op 2 Okt 1881 in Charlois.377

Maria trouwde met Willem van Hilten (g. Omstr 1879) op 4 Feb 1903 in Rotterdam.378

+ 611 V    iv. Johanna Jacoba van der Burg werd geboren op 25 Dec 1884 in Charlois.

Johanna trouwde met Teunis Anton Barendregt (g. 12 Apr 1884) op 20 Apr 1910 in Rotterdam.378

474. Maria Groen werd geboren op 21 Mrt 1856 in Charlois301 en is overleden op 28 Mrt 1938 in Rotterdam302 op 82-jarige leeftijd.

Maria trouwde met Kleis Kleijnjan, zoon van Pieter Kleijnjan en Adriaantje Slavenburg, op 9 Mei 1878 in Charlois. Kleis werd geboren op 19 Okt 1851 in Barendrecht301 en is overleden op 9 Mrt 1905 in Charlois379 op 53-jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 612 M    i. Jacob Jan Kleijnjan werd geboren op 1 Feb 1879 in Charlois301 en is overleden op 9 Dec 1957 in Rotterdam379 op 78-jarige leeftijd.

Jacob trouwde met Elisabeth van Ooyen (o. Na 28 Mrt 1938) in 1906 in Charlois.379

+ 613 M    ii. Pieter Adrianus Kleijnjan werd geboren op 17 Feb 1880 in Charlois301 en is overleden op 19 Aug 1951 in Rotterdam op 71-jarige leeftijd.

Pieter trouwde met Arina van Vliet (g. 20 Feb 1884, o. 26 Apr 1961) op 20 Sep 1905 in Rotterdam.379

+ 614 M    iii. Jan Jacob Kleijnjan werd geboren op 7 Mrt 1881 in Rotterdam301 en is overleden op 9 Aug 1881 in Rotterdam.301

+ 615 V    iv. Cornelia Adriana Kleijnjan werd geboren op 28 Jun 1882 in Rotterdam301 en is overleden op 20 Jan 1883 in Rotterdam.301

+ 616 M    v. Cornelia Adriaantje Kleijnjan werd geboren op 3 Sep 1883301 en is overleden op 9 Okt 1968 in Rotterdam379 op 85-jarige leeftijd.

Cornelia trouwde met Albertus van Ooijen (g. Omstr 1882, o. Vr 28 Mrt 1938) op 7 Jul 1915 in Rotterdam.380

+ 617 M    vi. Jan Jacob Kleijnjan werd geboren op 14 Jan 1886 in Charlois301 en is overleden in 1964 in Rotterdam379 op 78-jarige leeftijd.

+ 618 V    vii. Adriaantje Cornelia Kleijnjan werd geboren op 23 Okt 1891 in Charlois381 en is overleden op 5 Jul 1930 in Rotterdam379 op 38-jarige leeftijd.

+ 619 M    viii. Arie Gerrit Kleijnjan werd geboren op 5 Jun 1893 in Charlois381 en is overleden op 23 Okt 1893 in Charlois.381

+ 620 V    ix. Lijntje Pieternella Kleijnjan werd geboren op 6 Sep 1894 in Charlois381 en is overleden op 8 Feb 1973 in Rotterdam379 op 78-jarige leeftijd.

Lijntje trouwde met Gerrit Westerveld. (o. Na 28 Mrt 1938)

+ 621 M    x. Gerrit Kleijnjan werd geboren op 1 Jul 1896 in Charlois379 en is overleden op 7 Mrt 1981 in Rotterdam379 op 84-jarige leeftijd.

Gerrit trouwde met Marie van Gelder. (o. Na 28 Mrt 1938)

475. Jan Groen werd geboren op 12 Sep 1857 in Charlois299 en is overleden op 10 Jul 1875 in Rotterdam303 op 17-jarige leeftijd.

476. Jacob Groen werd geboren op 16 Feb 1859 in Charlois304 en is overleden op 17 Apr 1859 in Rotterdam.304

477. Arie Groen werd geboren op 11 Jun 1860 in Charlois305 en is overleden op 5 Apr 1873 in Rotterdam306 op 12-jarige leeftijd.

478. Cornelis Groen werd geboren op 18 Sep 1872 in Charlois.

479. Maria Groen werd geboren op 19 Nov 1857 in Charlois309 en is overleden op 1 Dec 1857 in Charlois.

480. Jan Groen werd geboren op 14 Apr 1859 in Charlois309 en is overleden op 22 Sep 1901 in Rotterdam310 op 42-jarige leeftijd.

481. Arie Groen werd geboren op 19 Sep 1860 in Charlois311 en is overleden op 5 Apr 1926 in Rotterdam312 op 65-jarige leeftijd.

Arie trouwde met Maartje Jongejan, dochter van Gerrit Jongejan en Elizabeth Huijsken, op 23 Mei 1883 in Charlois.313 Maartje werd geboren op 8 Jan 1863 in Barendrecht382 en is overleden op 7 Aug 1924 in Rotterdam383 op 61-jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 622 V    i. Annigje Groen werd geboren op 14 Apr 1884 in Charlois.382

Annigje trouwde met Gerardus Christiaan Jirris (g. 30 Okt 1880) op 5 Dec 1907 in Rotterdam.384

+ 623 M    ii. Gerrit Groen werd geboren op 27 Sep 1885 in Charlois382 en is overleden op 8 Mei 1903 in Charlois385 op 17-jarige leeftijd.

+ 624 V    iii. Neeltje Elizabeth Groen werd geboren op 2 Okt 1887 in Charlois,382 is overleden in Nov 1963 in Rotterdam386 op 76-jarige leeftijd en werd begraven in Nov 1963 in Rotterdam-Zuid.386

Neeltje trouwde met August Olsen (g. 5 Feb 1885, o. 9 Sep 1978) op 6 Apr 1910 in Rotterdam.384

+ 625 V    iv. Elizabeth Groen werd geboren op 20 Apr 1889 in Charlois.382

Elizabeth trouwde met Abraham Johannes Lucas (g. Omstr 1889) op 25 Jan 1911 in Rotterdam.384

+ 626 V    v. Alida Groen werd geboren op 17 Mei 1890 in Charlois382 en is overleden op 8 Apr 1926 in Charlois385 op 35-jarige leeftijd.

+ 627 V    vi. Pieternella Groen werd geboren op 10 Apr 1891 in Charlois.382

Pieternella trouwde met Jakob Izaak Wuijckhuise (g. 2 Jun 1888, o. Omstr 1960) op 31 Mei 1917 in Rotterdam.384

482. Jacob Groen werd geboren op 13 Apr 1864 in Katendrecht309 en is overleden op 1 Mei 1941 in Rotterdam op 77-jarige leeftijd.

Jacob trouwde met Anna Bezemer, dochter van Jacob Bezemer en Maria Punt, op 3 Mei 1899 in Rotterdam.263 Anna werd geboren op 20 Dec 1864 in Charlois262 en is overleden op 28 Mrt 1943 in Rotterdam op 78-jarige leeftijd.

(Dubbele vermelding. Zie Persoon 422)

Jacob trouwde vervolgens met Geertruy Sparreboom, dochter van Klaas Sparreboom en Cornelia van der Graaf, op 23 Mei 1889 in Charlois.314 Geertruy werd geboren op 12 Aug 1868 in Charlois387 en is overleden op 16 Nov 1898 in Rotterdam388 op 30-jarige leeftijd.

483. Pleuntje Maria Groen werd geboren op 8 Okt 1866 in Charlois311 en is overleden op 15 Okt 1918 in Rotterdam36 op 52-jarige leeftijd.

Pleuntje trouwde met Aart Kruidenier, zoon van Pleun Kruidenier en Jannetje Snijders, op 21 Aug 1890 in Charlois.315 Aart werd geboren op 28 Nov 1865 in Charlois389 en is overleden op 21 Jun 1896 in Rotterdam390 op 30-jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 628 M    i. Pieter Kruidenier werd geboren op 19 Apr 1888 in Charlois391 en is overleden op 8 Mrt 1962 in Vlaardingen379 op 73-jarige leeftijd.

Pieter trouwde met Neeltje Rietveld (g. 5 Okt 1888, o. 25 Sep 1967) op 22 Jun 1910 in Rotterdam.218

+ 629 V    ii. Jannetje Kruidenier werd geboren op 1 Jan 1891 in Charlois.389

+ 630 V    iii. Jannetje Kruidenier werd geboren op 1 Jan 1893 in Charlois392 en is overleden op 21 Jun 1974 in Rotterdam379 op 81-jarige leeftijd.

Jannetje trouwde met Pieter van Bokkum (g. 8 Nov 1889, o. 16 Jul 1974) op 30 Jul 1913 in Rotterdam.218

Pleuntje trouwde vervolgens met Arie Cornelis Prins, zoon van Willem Prins en Maria Hendrika Keller, op 20 Dec 1899 in Rotterdam.316 Arie werd geboren op 1 Jan 1871 in Rotterdam393 en is overleden op 22 Dec 1941 in Rotterdam394 op 70-jarige leeftijd.

Kind uit dit huwelijk:

+ 631 V    i. Annigje Prins werd geboren omstreeks 1901.218

Annigje trouwde met Wouter Pieter Maaskant (g. Omstr 1899) op 6 Apr 1921 in Rotterdam.218

484. Maria Groen werd geboren op 28 Feb 1872 in Charlois317 en is overleden op 26 Sep 1956 in Rotterdam270 op 84-jarige leeftijd.

Maria trouwde met Jacob Euser, zoon van Andries Euser en Pleuntje de Deugd, op 8 Okt 1891 in Charlois.318 Jacob werd geboren op 6 Jun 1869 in Charlois317 en is overleden op 14 Sep 1948 in Rotterdam395 op 79-jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 632 M    i. Pieter Euser werd geboren op 1 Mrt 1892 in Charlois396 en is overleden op 30 Mrt 1924 in Rotterdam310 op 32-jarige leeftijd.

Pieter trouwde met Maaike Blanken (g. 17 Dec 1895) op 16 Dec 1914 in Rotterdam.355

+ 633 M    ii. Andries Euser werd geboren op 12 Mrt 1895 in Charlois396 en is overleden na 26 Sep 1956.397

Andries trouwde met Cornelia van 't Hof (g. 3 Mei 1896, o. Na 26 Sep 1956) op 20 Nov 1918 in Rotterdam.355

+ 634 M    iii. Jan Euser werd geboren op 21 Jun 1896 in Rotterdam398 en is overleden na 26 Sep 1956.397

Jan trouwde met Stijntje Ouwens (g. 2 Dec 1897, o. Na 26 Sep 1956) op 26 Mei 1920 in Rotterdam.399

+ 635 M    iv. Hendrik Euser werd geboren op 22 Dec 1898 in Rotterdam400 en is overleden op 4 Jan 1994 in Rotterdam354 op 95-jarige leeftijd.

Hendrik trouwde met Simonette Johanna Romein (g. 22 Apr 1899, o. Na 26 Sep 1956) op 28 Nov 1923 in Rotterdam.355

Hendrik trouwde vervolgens met Jacomina de Kok. (g. 10 Jun 1917)

+ 636 M    v. Arie Euser werd geboren op 30 Sep 1901 in Rotterdam282 en is overleden op 11 Apr 1903282 op 1-jarige leeftijd.

+ 637 M    vi. Arie Euser werd geboren op 2 Jun 1904 in Rotterdam125 en is overleden op 26 Jul 1985 in Rotterdam125 op 81-jarige leeftijd.

Arie trouwde met Anna van der Poel (g. 17 Mrt 1906, o. Na 26 Sep 1956) op 25 Jul 1928 in Rotterdam.125

+ 638 M    vii. Jacob Euser werd geboren op 16 Sep 1906 in Rotterdam282 en is overleden op 3 Dec 1977 in Rotterdam401 op 71-jarige leeftijd.

Jacob trouwde met Wendrina Hendrika Schuurman 354 (g. 27 Apr 1910, o. 10 Dec 1979) op 17 Okt 1928 in Rotterdam.282

+ 639 V    viii. Annigje Apolonia Euser werd geboren op 6 Dec 1908 in Rotterdam282 en is overleden vr 2004.402

Annigje trouwde met Hendrik Snijders 282 (g. 4 Apr 1909, o. 25 Feb 1981) op 24 Feb 1932.282

485. Neeltje Groen werd geboren op 28 Feb 1872 in Charlois319 en is overleden op 25 Jul 1887 in Charlois319 op 15-jarige leeftijd.

486. Pieter Noordzij werd geboren in 1849173 en is overleden in 1929173 op 80-jarige leeftijd.

Pieter trouwde met Adriaantje Salij, dochter van Aart Salie en Neeltje Hordijk. Adriaantje werd geboren op 6 Feb 1852.403

Kind uit dit huwelijk:

+ 640 M    i. Aart Leendert Noordzij werd geboren in 1878173 en is overleden in 1945173 op 67-jarige leeftijd.

Aart trouwde met iemand.

487. Adrianus Bakker werd geboren op 8 Aug 1870 in Zwijndrecht60 en is overleden omstreeks 194960 ongeveer 79 jaar oud.

Adrianus trouwde met Neeltje van Ekelenburg, dochter van Adriaantje van Ekelenburg, op 2 Mei 1895 in Zwijndrecht.320 Neeltje werd geboren op 4 Sep 1869 in Cillaarshoek320 en is overleden omstreeks 193760 ongeveer 68 jaar oud.

Kind uit dit huwelijk:

+ 641 M    i. Jan Bakker werd geboren op 18 Nov 1895 in Zwijndrecht60 en is overleden op 19 Feb 1961 in Zwijndrecht60 op 65-jarige leeftijd.

Jan trouwde met Lena de Deugd (g. 5 Apr 1890, o. 19 Dec 1973) op 13 Okt 1921 in Zwijndrecht.320

19de Generatie (Achterkleinkinderen 0o18n)


488. Neeltje Baan werd geboren op 11 Mei 1899 in Rotterdam.246

489. Teunis Baan werd geboren op 5 Mei 1900 in Rotterdam246 en is overleden op 25 Okt 1908 in Rotterdam246 op 8-jarige leeftijd.

490. Mijnsje Baan werd geboren op 7 Dec 1901 in Rotterdam.246

491. Jordaan Baan werd geboren op 1 Mrt 1903 in Rotterdam246 en is overleden op 25 Nov 1931 in Rotterdam246 op 28-jarige leeftijd.

492. Hilligje Baan werd geboren op 10 Mei 1904 in Rotterdam.246

493. Jannetje Baan werd geboren op 25 Sep 1905 in Rotterdam.246

Jannetje trouwde met Johannes Smit op 26 Okt 1927 in Onbekend.246

494. Jan Baan werd geboren op 24 Nov 1906 in Rotterdam.246

Jan trouwde met NN op 9 Okt 1929 in Rotterdam.246

495. Simon Cornelis Baan werd geboren op 29 Dec 1907 in Rotterdam.246

496. Teunis Baan werd geboren op 22 Apr 1909 in Rotterdam246 en is overleden op 1 Sep 1923 in Rotterdam246 op 14-jarige leeftijd.

497. Lucretia Baan werd geboren op 15 Dec 1910 in Rotterdam.246

498. Johanna Baan werd geboren op 26 Dec 1912 in Rotterdam.246

499. Rijk Baan werd geboren op 23 Mrt 1915 in Rotterdam246 en is overleden op 9 Mei 1917 in Rotterdam246 op 2-jarige leeftijd.

500. Rijk Baan werd geboren op 14 Okt 1917 in Rotterdam.246

501. Teunis Bezemer werd geboren in 1898.

502. Mijnsje Bezemer werd geboren in 1901.188

Mijnsje trouwde met Karel NN.

503. Margaret Bessemer werd geboren op 30 Nov 1904.188

504. Helen Bessemer werd geboren in 1906,188 is overleden in 1970 in Del Mar, California, USA188 op 64-jarige leeftijd en werd begraven in Worth, Illinois, USA.188

Helen trouwde met John Overeem. John werd geboren in 1902,188 is overleden in 1971 in Del Mar, California, USA188 op 69-jarige leeftijd en werd begraven in Worth, Illinois, USA.188

505. Sam Bessemer werd geboren in 1912.188

506. Barend Bezemer werd geboren op 25 Okt 1907 in Zwijndrecht247 en is overleden op 27 Mrt 1986 in Papendrecht247 op 78-jarige leeftijd.

Barend trouwde met Flora Adriana Geertruida Schouten op 16 Jun 1937 in Zwijndrecht.247 Flora werd geboren op 28 Nov 1910 in Zwijndrecht,247 is overleden op 17 Sep 2006247 op 95-jarige leeftijd en werd begraven in Zwijndrecht.366

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 642 V    i. living .

+ 643 V    ii. living .

+ 644 V    iii. living .

living trouwde met living.

+ 645 M    iv. living .

living trouwde met living.247

507. Teunis Bezemer werd geboren op 25 Jan 1906 in Zwijndrecht188 en is overleden op 22 Jun 1975 in Amsterdam188 op 69-jarige leeftijd.

Teunis trouwde met Agatha Cornelia van der Meulen, dochter van Karst van der Meulen 188 en Margaretha Menage,188 op 29 Nov 1928 in Dordrecht.188 Agatha werd geboren op 20 Nov 1907 in Dordrecht188 en is overleden op 6 Sep 1973 in Dordrecht188 op 65-jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 646 M    i. living .

living trouwde met living.

+ 647 M    ii. Karst Bezemer werd geboren op 27 Sep 1931 in Eindhoven188 en is overleden op 5 Jun 1967 in Bonn, Duitsland188 op 35-jarige leeftijd.

Karst trouwde met Jeanne Zonneville.188

508. Andries Bezemer werd geboren op 25 Jul 1907188 en is overleden op 6 Aug 1984188 op 77-jarige leeftijd.

Andries trouwde met Annigje Bastiaantje Huisman. Annigje werd geboren op 28 Dec 1907188 en is overleden op 4 Aug 2000188 op 92-jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 648 V    i. Niza Bezemer 404 werd geboren op 15 Okt 1940 in Dordrecht405 en is overleden op 17 Apr 2003 in Vlissingen405 op 62-jarige leeftijd.

Niza trouwde met Alphons Johannis van Olm.405 (g. 4 Aug 1933, o. 7 Okt 2000)

+ 649 V    ii. living .

living trouwde met Adriaan Krielaart.404 (g. 24 Okt 1921, o. 13 Jan 1987)

+ 650 M    iii. living .

living trouwde met living.

+ 651 V    iv. living .

living trouwde met living.

509. Arie Bezemer werd geboren op 25 Nov 1908 in Dubbeldam188 en is overleden op 24 Jan 1984188 op 75-jarige leeftijd.

Arie trouwde met Lena van der Linden op 21 Nov 1929.188 Lena werd geboren op 17 Jul 1909 in Dubbeldam188 en is overleden op 7 Sep 1980188 op 71-jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 652 M    i. Rijk Bezemer werd geboren op 8 Mrt 1930 in Dubbeldam188 en is overleden op 14 Aug 1999188 op 69-jarige leeftijd.

Rijk trouwde met living.

+ 653 V    ii. Jannie Bezemer werd geboren op 20 Aug 1931 in Dubbeldam188 en is overleden op 18 Aug 1992188 op 60-jarige leeftijd.

Jannie trouwde met Teun Bos. (g. 4 Aug 1927, o. 11 Jun 1985)

+ 654 M    iii. living .

living trouwde met living.

+ 655 V    iv. living .

living trouwde met living.

510. Mijnsje Bezemer werd geboren op 30 Jun 1910188 en is overleden op 12 Dec 1999188 op 89-jarige leeftijd.

Mijnsje trouwde met Johannes Casper Beumer. Johannes is overleden in Nov 1994.188

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 656 M    i. Casper Beumer .188

+ 657 V    ii. Sija Beumer 188 is overleden op 28 Dec 1991.188

Sija trouwde met Leen van der Sluis.188

511. Hendrieka Bezemer werd geboren op 11 Mrt 1912188 en is overleden in Jan 2001188 op 88-jarige leeftijd.

Hendrieka trouwde met Jelle Grolleman 188 op 30 Mrt 1933.322 Jelle werd geboren op 2 Feb 1908 in Zwolle322 en is overleden op 2 Jul 1982 in Dordrecht322 op 74-jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 658 V    i. living .188

+ 659 M    ii. Hendrikus Grolleman 188 werd geboren op 9 Jul 1934 in Zwolle322 en is overleden op 18 Sep 1996 in Barneveld322 op 62-jarige leeftijd.

Hendrikus trouwde met living.

+ 660 M    iii. living .188

+ 661 M    iv. Jelle Grolleman 188 werd geboren op 31 Aug 1946322 en is overleden op 13 Okt 1962 in Dubbeldam322 op 16-jarige leeftijd.

512. Hilligje Bezemer werd geboren op 12 Apr 1914188 en is overleden op 26 Jul 1988188 op 74-jarige leeftijd.

Hilligje trouwde met Teun Bakker.188

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 662 M    i. Rijk Bakker .188

+ 663 M    ii. Piet Bakker .188

513. Jozina Bezemer werd geboren op 13 Feb 1916188 en is overleden op 8 Sep 1981188 op 65-jarige leeftijd.

Jozina trouwde met Max Roos.188

514. Rijk Bezemer werd geboren op 14 Mei 1918 en is overleden op 19 Dec 2003323 op 85-jarige leeftijd.

Rijk trouwde met Geertrui Anneke van Andel.188 Geertrui werd geboren op 14 Mrt 1921323 en is overleden op 7 Jul 2003323 op 82-jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 664 M    i. living .188

living trouwde met living.188

+ 665 M    ii. living .

+ 666 M    iii. Teunis Andries Bezemer 188 werd geboren op 15 Jan 1951406 en is overleden op 18 Jan 2004406 op 53-jarige leeftijd.

Teunis trouwde met living.407

+ 667 V    iv. living .188

living trouwde met living.188

living trouwde vervolgens met living.

+ 668 V    v. living .188

515. living .

living trouwde met Cees de Vroomen.188

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 669 V    i. Tiny de Vroomen .188

+ 670 M    ii. Cees de Vroomen .188

516. Pieter Bezemer werd geboren op 12 Mei 1922188 en is overleden in 1968188 op 46-jarige leeftijd.

Pieter trouwde met Annigje den Haan.188

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 671 V    i. Sija Bezemer .188

Sija trouwde met Dik Flach.188

+ 672 M    ii. Addie Bezemer .

Addie trouwde met NN.

517. living .

living trouwde met living.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 673 M    i. Kees Suusmond .188

+ 674 V    ii. Sija Suusmond .188

518. living .

living trouwde met Toon de Vroomen.188

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 675 V    i. Sija de Vroomen .188

+ 676 M    ii. Ton de Vroomen .188

519. Teunis Bezemer werd geboren op 6 Mei 191294 en is overleden tussen 1990 en 2004 in Tasmanie.325

Teunis trouwde met Jacoba van der Ploeg.94 Jacoba werd geboren op 24 Mei 1917.188

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 677 M    i. living .

living trouwde met living.

living trouwde vervolgens met NN.

+ 678 M    ii. living .

+ 679 V    iii. Mien Bezemer werd geboren op 15 Mrt 1945188 en is overleden op 8 Jun 1986188 op 41-jarige leeftijd.

Mien trouwde met Michael Davey.188

+ 680 V    iv. living .

living trouwde met Jurgen Lawrene.188

+ 681 M    v. living .

+ 682 V    vi. living .

520. Hilletje Bezemer werd geboren op 8 Jun 1918 in Zwijndrecht36 en is overleden op 13 Sep 1962 in Dubbeldam36 op 44-jarige leeftijd.

Hilletje trouwde met Willem Tempelaar, zoon van Leendert Pieter Tempelaar en Adriana de Horn, op 24 Jun 1938 in Zwijndrecht.36 Willem werd geboren op 4 Dec 1917 in Zwijndrecht36 en is overleden op 15 Nov 2000293 op 82-jarige leeftijd.

Kind uit dit huwelijk:

+ 683 M    i. living .

521. Rijk Bezemer werd geboren op 3 Sep 1915 in Zwijndrecht,323 is overleden op 28 Sep 1988 in Zwijndrecht323 op 73-jarige leeftijd en werd begraven omstreeks 3 Okt 1988 in Alblasserdam.323

Rijk trouwde met iemand.

Zijn kinderen waren:

+ 684 V    i. Bets Bezemer .188

+ 685 V    ii. Gerta Bezemer .188

522. living .

523. Paulus Bezemer werd geboren in 1910.188

Paulus trouwde met Pietje NN.188

524. Siem Bezemer werd geboren in 1916.188

Siem trouwde met Lena NN.188

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 686 M    i. Arie Bezemer .188

+ 687 M    ii. Piet Bezemer .188

525. Mijnsje Bezemer werd geboren in Zwijndrecht.150

526. Aagje Bezemer werd geboren op 6 Feb 1906 in Zwijndrecht174 en is overleden op 23 Jun 1927 in Zwijndrecht174 op 21-jarige leeftijd.

527. Laurens Bezemer werd geboren op 26 Apr 1907 in Zwijndrecht174 en is overleden op 23 Mrt 1953 in Barendrecht174 op 45-jarige leeftijd.

528. Hester Bezemer werd geboren op 18 Jan 1909 in Zwijndrecht174 en is overleden op 5 Sep 1946 in Zwijndrecht174 op 37-jarige leeftijd.

529. Hilligje Goverina Bezemer werd geboren op 29 Mrt 1910 in Zwijndrecht174 en is overleden in Aug 1999174 op 89-jarige leeftijd.

530. Pieter Bezemer werd geboren op 22 Apr 1911 in Zwijndrecht174 en is overleden op 27 Jan 1924 in Zwijndrecht174 op 12-jarige leeftijd.

531. Bastiaan Bezemer 94 werd geboren op 7 Jun 1912 in Zwijndrecht,326 is overleden op 1 Mei 1979 in Dordrecht326 op 66-jarige leeftijd en werd begraven in Zwijndrecht.174

Bastiaan trouwde met Trijntje van der Ven, dochter van Cornelis van der Ven 174 en Tona Catharina den Boer,.174 Trijntje werd geboren op 5 Okt 1921 in Hendrik Ido Ambacht174 en is overleden op 18 Aug 1994 in Zwijndrecht408 op 72-jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 688 M    i. living .

living trouwde met living.

+ 689 M    ii. living .

living trouwde met living.174

+ 690 V    iii. living .

living trouwde met living.

+ 691 M    iv. living .94

living trouwde met living.

532. Adrianus Bezemer werd geboren op 28 Sep 1913 in Zwijndrecht327 en is overleden op 4 Mei 1985 in Barendrecht323 op 71-jarige leeftijd.

Adrianus trouwde met Neeltje Klazina Koedood. Neeltje werd geboren op 9 Jun 1915,251 is overleden op 6 Mei 2006251 op 90-jarige leeftijd en werd begraven na 6 Mei 2006 in Barendrecht.

533. Jan Bezemer werd geboren op 30 Okt 1915 in Zwijndrecht117 en is overleden op 22 Mei 1992 in Bilthoven328 op 76-jarige leeftijd.

Jan trouwde met Pietertje Adriana Stehouwer op 1 Sep 1943 in Delft.329 Pietertje werd geboren op 30 Aug 1918 in Hendrik Ido Ambacht117 en is overleden op 4 Jan 2006 in Bilthoven409 op 87-jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 692 V    i. living .

living trouwde met living.

+ 693 V    ii. living .

living trouwde met living.

+ 694 M    iii. living .

living trouwde met living.

+ 695 M    iv. living .

living trouwde met living.

+ 696 M    v. living .

living trouwde met living.

+ 697 M    vi. living .

living trouwde met living.

534. Maria Bezemer werd geboren op 25 Jun 1917 in Zwijndrecht327 en is overleden op 2 Apr 2006 in Zwijndrecht323 op 88-jarige leeftijd.

Maria trouwde met Gerrit Vogelaar. Gerrit werd geboren op 24 Okt 1913410 en is overleden op 5 Aug 1999 in Zwijndrecht ?410 op 85-jarige leeftijd.

535. Gerrit Bezemer werd geboren op 2 Feb 1919 in Zwijndrecht327 en is overleden op 3 Nov 2006 in Dordrecht323 op 87-jarige leeftijd.

536. Goverina Hillegonda Bezemer werd geboren op 28 Mei 1924 in Zwijndrecht174 en is overleden op 12 Mei 1967 in Goes174 op 42-jarige leeftijd.

537. Adrianus Ruitenberg werd geboren in 1919 en is overleden op 12 Okt 1919.332

538. Johannes Bezemer werd geboren op 18 Jun 1937 in Zwijndrecht12 en is overleden op 23 Aug 1990 in Amsterdam12 op 53-jarige leeftijd.

Johannes trouwde met living.

Kind uit dit huwelijk:

+ 698 M    i. living .

living trouwde met living.

539. Jozina Adriana Bezemer werd geboren in 1941333 en is overleden in 2010333 op 69-jarige leeftijd.

540. Pieter Groen werd geboren op 23 Aug 1902 in Rotterdam335 en is overleden op 6 Aug 1970 in Rotterdam335 op 67-jarige leeftijd.

Pieter trouwde met Katharina Theresia Hner, dochter van Mathias Hner en Helena Grones, op 22 Nov 1928 in Rotterdam.336 Katharina werd geboren op 21 Feb 1901 in Obermendig335 en is overleden op 23 Nov 1982 in Rotterdam335 op 81-jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 699 V    i. Helene Groen werd geboren op 18 Feb 1932 in Rotterdam335 en is overleden op 24 Mei 2017 in Bloemendaal411 op 85-jarige leeftijd.

Helene trouwde met Pieter Willem Tollenaar. (g. 18 Apr 1927, o. 22 Feb 2009)

+ 700 M    ii. living .

living trouwde met living.

+ 701 V    iii. living .

living trouwde met living.

+ 702 V    iv. living .

living trouwde met living.

541. Maria Anna Groen werd geboren op 11 Jul 1904 in Rotterdam337 en is overleden op 6 Feb 1916 in Rotterdam338 op 11-jarige leeftijd.

542. Jakob Groen werd geboren op 28 Jul 1906 in Rotterdam, is overleden op 7 Mrt 1968 in Groningen op 61-jarige leeftijd en werd begraven in Groningen.

Jakob trouwde met Nieske Vis, dochter van Stoffel Willem Vis en Elizabeth Koolstra, op 9 Mei 1934 in Haamstede. Nieske werd geboren op 23 Dec 1908 in Haamstede en is overleden op 4 Dec 1994 in Groningen op 85-jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 703 V    i. Anna Elisabeth Groen werd geboren op 13 Mrt 1935 in Venlo en is overleden op 3 Aug 2011 in Amsterdam op 76-jarige leeftijd.

Anna trouwde met living.

+ 704 V    ii. living .

living trouwde met living.

+ 705 V    iii. living .

living trouwde met living.

+ 706 V    iv. Regina Agatha Wilhelmina Groen werd geboren op 6 Dec 1940 in Kralingsche Veer, is overleden op 24 Dec 1940 in Kralingsche Veer en werd begraven op 28 Dec 1940 in Capelle aan den IJssel.412

+ 707 V    v. xx Groen werd geboren op 7 Feb 1942 in Kralingsche Veer, is overleden op 8 Feb 1942 in Kralingsche Veer en werd begraven op 11 Feb 1942 in Capelle aan den IJssel.412

+ 708 V    vi. living .

living trouwde met living.

+ 709 V    vii. living .

+ 710 M    viii. living .

living trouwde met living.

543. Jacob Bezemer werd geboren op 21 Jun 1891 in Charlois.310

Jacob trouwde met Carolina Zwijgers, dochter van Hendrik Zwijgers en Maria Gardenier, op 9 Jul 1915 in Klaaswaal.339 Carolina werd geboren op 8 Mrt 1890 in Oost Beijerland.339

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 711 M    i. Adrianus Bezemer werd geboren op 11 Apr 1916 in Rotterdam.339

+ 712 V    ii. living .

544. Wouterina Bezemer werd geboren op 25 Mrt 1893 in Charlois.310

Wouterina trouwde met Hendrik Grandia op 14 Aug 1919 in IJsselmonde.339 Hendrik werd geboren op 24 Nov 1882 in Charlois.339

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 713 M    i. living .

+ 714 V    ii. living .

+ 715 M    iii. living .

545. Maria Bezemer werd geboren op 19 Dec 1894 in Charlois.310

Maria trouwde met Jan Hoogwerf, zoon van Izaak Johannes Hoogwerf 340 en Aaltje Bollaard,340 op 21 Jan 1920 in Rotterdam.310 Jan werd geboren op 5 Jan 1896 in Strijen.413

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 716 V    i. living .

+ 717 M    ii. living .

+ 718 M    iii. living .

546. Pietje Bezemer werd geboren op 11 Aug 1896 in Rotterdam.310

Pietje trouwde met Johannes Kurk, zoon van Harm Kurk 340 en Albertje Lippinkhof,340 op 19 Jan 1921 in Rotterdam.340 Johannes werd geboren op 7 Okt 1896 in Meppel.414

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 719 M    i. living .

+ 720 V    ii. living .

+ 721 M    iii. Johannes Kurk werd geboren op 4 Apr 1926 in Rotterdam339 en is overleden op 7 Mei 1928 in Rotterdam339 op 2-jarige leeftijd.

+ 722 V    iv. living .

+ 723 M    v. living .

547. Adriana Bezemer werd geboren op 4 Jun 1898 in Rotterdam.310

Adriana trouwde met Hendrik le Mahieu, zoon van Marinus le Mahieu 340 en Gerridina Timmerman,340 op 12 Apr 1922 in Rotterdam.310 Hendrik werd geboren op 30 Okt 1899 in Rotterdam415 en is overleden op 25 Sep 1971 in Rotterdam341 op 71-jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 724 M    i. living .

living trouwde met P. Motz.416

+ 725 M    ii. living .

548. Johanna Bezemer werd geboren op 5 Jun 1900 in Rotterdam310 en is overleden op 27 Jul 1901 in Rotterdam310 op 1-jarige leeftijd.

549. Anna Bezemer werd geboren op 24 Mei 1902 in Rotterdam310 en is overleden op 30 Jul 1924 in Rotterdam310 op 22-jarige leeftijd.

550. Adrianus Bezemer werd geboren op 25 Jun 1904 in Rotterdam,310 is overleden op 24 Dec 1970 in Rotterdam341 op 66-jarige leeftijd en werd begraven op 29 Dec 1970 in Rotterdam.342

Adrianus trouwde met Hendrina Adriana Westendorp op 21 Aug 1929 in Rotterdam.339 Hendrina werd geboren op 22 Jun 1908 in Rotterdam,339 is overleden op 8 Mei 2000 in Zwijndrecht174 op 91-jarige leeftijd en werd begraven op 12 Mei 2000 in Zwijndrecht.416

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 726 V    i. living .

living trouwde met living.

+ 727 M    ii. Willem Bezemer werd geboren op 6 Jul 1933 in Rotterdam339 en is overleden op 15 Dec 1984417 op 51-jarige leeftijd.

Willem trouwde met M. IJsselstein.416

+ 728 V    iii. living .

living trouwde met living.416

+ 729 V    iv. Hendrina Adriana Bezemer 416 werd geboren op 26 Aug 1945265 en is overleden op 5 Dec 1986265 op 41-jarige leeftijd.

Hendrina trouwde met living.416

+ 730 V    v. living .416

living trouwde met living.416

551. Clement Bezemer werd geboren op 6 Sep 1906 in Rotterdam.310

Clement trouwde met Maria Pieternella de Lange op 2 Mei 1928.310 Maria werd geboren op 21 Apr 1905 in Rotterdam.310

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 731 M    i. living .

+ 732 M    ii. living .

+ 733 V    iii. living .

552. Klazina Bezemer werd geboren op 23 Feb 1908 in Rotterdam310 en is overleden op 18 Nov 1908 in Rotterdam.310

553. Klaas Bezemer werd geboren op 27 Nov 1910 in Rotterdam.310

Klaas trouwde met Anna Louwerina Reharst op 23 Nov 1932.310 Anna werd geboren op 28 Feb 1915 in 's Gravenhage.310

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 734 V    i. living .

+ 735 M    ii. living .

554. Jannetje van Kooten werd geboren op 13 Nov 1899 in Rotterdam.344

555. Jacob van Kooten werd geboren op 2 Mrt 1902 in Rotterdam.344

Jacob trouwde met Teuntje de Groot, dochter van Pieter de Groot 418 en Teuntje Groenendijk,.418 Teuntje werd geboren omstreeks 1902 in Leiderdorp.418

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 736 V    i. Jannie van Kooten .

+ 737 M    ii. Piet van Kooten .

Piet trouwde met NN.

Jacob trouwde vervolgens met Mathilde Schneider.345

556. Arie van Kooten werd geboren op 1 Feb 1904 in Rotterdam344 en is overleden na 24 Aug 1952.346

Arie trouwde met Grietje van Mazijk 345 op 24 Aug 1927.344 Grietje is overleden na 24 Aug 1952.346

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 738 M    i. Cor van Kooten werd geboren in 1935419 en is overleden op 14 Mei 1940 in Rotterdam419 op 5-jarige leeftijd.

+ 739 V    ii. Jannie van Kooten is overleden vr 2004.419

557. Marie van Kooten werd geboren op 25 Jan 1906 in Rotterdam344 en is overleden op 28 Feb 1999 in Rotterdam270 op 93-jarige leeftijd.

558. Fop van Kooten werd geboren op 24 Jun 1907 in Rotterdam344 en is overleden na 1 Sep 1956.347

Fop trouwde met Adriana C. Bot 348 op 2 Sep 1931.344 Adriana is overleden na 1 Sep 1956.347

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 740 M    i. Gijs van Kooten .

+ 741 M    ii. Jacobus van Kooten .420

+ 742 V    iii. Jannie van Kooten .

+ 743 V    iv. Marjan van Kooten .

+ 744 M    v. Cor van Kooten .421

559. Pietertje van Kooten werd geboren op 5 Sep 1909 in Rotterdam344 en is overleden op 24 Aug 1976 in Rotterdam270 op 66-jarige leeftijd.

Pietertje trouwde met Cornelis Vos op 14 Nov 1934.344 Cornelis is overleden vr 24 Aug 1976.422

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 745 M    i. living .

living trouwde met A.W.E. Jagers.423

+ 746 M    ii. Gijsbertus Vos .424

Gijsbertus trouwde met Jopi Wilschut.424

560. Jacob Bezemer werd geboren op 18 Feb 1906 in Rotterdam310 en is overleden op 8 Jul 1967 in Rotterdam341 op 61-jarige leeftijd.

Jacob trouwde met Pieternella van der Schee, dochter van Leendert van der Schee en Johanna Margritha Lems,310 op 4 Jun 1930.310 Pieternella werd geboren op 12 Jan 1907 in Rotterdam.310

Kind uit dit huwelijk:

+ 747 M    i. living .

561. Jan Bezemer werd geboren op 12 Aug 1910 in Rotterdam.310

562. Adrianus Bezemer werd geboren op 18 Aug 1912 in Rotterdam.310

563. Dirk Hendrik Bezemer werd geboren op 24 Jul 1915 in Rotterdam.310

564. Andries Euser werd geboren op 10 Jan 1880 in Charlois353 en is overleden na 1930.354

Andries trouwde met Pietertje Hordijk, dochter van Maarten Hordijk 355 en Cornelia van Wensveen,355 op 3 Mei 1905 in Rotterdam.355 Pietertje werd geboren op 3 Nov 1879 in Charlois425 en is overleden na 1930.354

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 748 V    i. Adriana Euser werd geboren op 20 Feb 1906 in Rotterdam.297

Adriana trouwde met Simon Harambol op 11 Nov 1931.297

+ 749 V    ii. Cornelia Euser werd geboren op 26 Mrt 1907 in Rotterdam.297

Cornelia trouwde met Cornelis Hollestein op 23 Mrt 1932.297

+ 750 V    iii. Jannigje Euser werd geboren op 3 Sep 1909 in Rotterdam.297

Jannigje trouwde met Jacob Ottink op 8 Apr 1936.297

+ 751 M    iv. Jacob Jan Euser werd geboren op 22 Nov 1912 in Rotterdam.297

+ 752 V    v. Antonia Euser werd geboren op 8 Feb 1922 in Rotterdam297 en is overleden op 24 Mei 1937 in Rotterdam297 op 15-jarige leeftijd.

565. Jacob Euser werd geboren op 18 Nov 1882 in Charlois.353

Jacob trouwde met Neeltje Verboom, dochter van Gerrit Verboom 355 en Lijsje de Graaf,355 op 25 Okt 1911 in Rotterdam.355 Neeltje werd geboren op 3 Feb 1888 in Nieuw Lekkerland426 en is overleden op 17 Mei 1929310 op 41-jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 753 M    i. Jacob Euser werd geboren op 19 Aug 1912 in Rotterdam310 en is overleden op 30 Nov 1915 in Rotterdam310 op 3-jarige leeftijd.

+ 754 M    ii. Gerrit Euser werd geboren op 8 Feb 1914 in Rotterdam.310

+ 755 V    iii. Lijsje Euser werd geboren op 27 Jul 1915 in Rotterdam.310

+ 756 V    iv. Adriana Euser werd geboren op 1 Okt 1918 in Rotterdam310 en is overleden op 21 Apr 2011 in Rotterdam251 op 92-jarige leeftijd.

Adriana trouwde met Teunis Bakker. (o. Vr 2011)

+ 757 V    v. living .

+ 758 V    vi. Neeltje Euser werd geboren op 16 Jun 1922 in Rotterdam310 en is overleden op 1 Apr 1925 in Rotterdam310 op 2-jarige leeftijd.

566. Jannetje Euser werd geboren op 11 Apr 1886 in Charlois.353

Jannetje trouwde met Cornelis Luijten, zoon van Jan Luijten 355 en Florina Suzanna Sterkman,355 op 20 Apr 1910 in Rotterdam.355 Cornelis werd geboren op 9 Nov 1885 in Ridderkerk.353

Kind uit dit huwelijk:

+ 759 V    i. Adriana Florina Luijten werd geboren op 20 Feb 1914 in Rotterdam.310

Adriana trouwde met Willem Cornelis Dubbeld (g. 20 Aug 1912) op 20 Jul 1938 in Rotterdam.310

567. Jacobus Euser werd geboren op 5 Sep 1889 in Charlois353 en is overleden op 3 Nov 1944356 op 55-jarige leeftijd.

Jacobus trouwde met Janna Brandwijk, dochter van Willem Brandwijk 355 en Willempje Vaandrager,355 op 21 Jan 1914 in Rotterdam.355 Janna werd geboren op 1 Jan 1890 in Rotterdam353 en is overleden na 1939.354

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 760 M    i. Jacob Euser werd geboren op 2 Dec 1914 in Rotterdam354 en is overleden op 18 Jan 1979 in Rotterdam354 op 64-jarige leeftijd.

+ 761 M    ii. Willem Euser werd geboren op 15 Jul 1916 in Rotterdam.354

+ 762 V    iii. Adriana Willempje Euser werd geboren op 19 Jan 1918 in Rotterdam.354

Adriana trouwde met Klaas.

+ 763 M    iv. Jacobus Euser werd geboren op 11 Okt 1919 in Rotterdam.354

Jacobus trouwde met Jannie Muiswinkel.354

+ 764 V    v. living .

568. Jacob Anthonie Provoost werd geboren op 19 Feb 1879 in Charlois359 en is overleden op 14 Okt 1879 in Charlois.360

569. Jacob Provoost werd geboren op 13 Aug 1880 in Charlois360 en is overleden op 8 Apr 1921 in Rotterdam361 op 40-jarige leeftijd.

Jacob trouwde met Geertruida Apon, dochter van Godefridus Apon 361 en Maria Geertruida Oorschot,361 op 22 Jun 1904 in Rotterdam.362 Geertruida werd geboren op 25 Aug 1883 in Roden361 en is overleden op 30 Dec 1969 in Rotterdam361 op 86-jarige leeftijd.

Kind uit dit huwelijk:

+ 765 M    i. Antonie Jacob Provoost werd geboren op 23 Aug 1904 in Rotterdam,361 is overleden op 18 Nov 1948 in Rotterdam361 op 44-jarige leeftijd en werd begraven op 22 Nov 1948 in Rotterdam Zuiderbegraafplaats.427

Antonie trouwde met Antonia Gerarda Lecker (g. 14 Mrt 1909, o. 1 Okt 1984) op 19 Jun 1925 in Rotterdam.361

Antonie trouwde vervolgens met Adriana Donk (g. 22 Dec 1913, o. 22 Sep 1994) op 3 Jan 1934 in Rotterdam.361

570. Pieternella Adriana Provoost werd geboren op 5 Apr 1884 in Charlois360 en is overleden op 13 Mrt 1942 in Rotterdam361 op 57-jarige leeftijd.

Pieternella trouwde met Kornelis de Geus, zoon van Hendrik Abraham de Geus en Geertrui Touw, op 15 Mei 1907 in Rotterdam.363 Kornelis werd geboren op 26 Aug 1884 in Numansdorp,361 is overleden op 8 Apr 1968 in Rotterdam361 op 83-jarige leeftijd en werd begraven op 11 Apr 1968 in Rotterdam-Charlois.427

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 766 M    i. Hendrik Abraham de Geus werd geboren op 14 Apr 1908 in Rotterdam.428

Hendrik trouwde met Jannetje Neeltje de Haan op 3 Sep 1936 in Rotterdam.428

+ 767 V    ii. Johanna de Geus werd geboren op 21 Mei 1910 in Rotterdam428 en is overleden op 23 Aug 1991429 op 81-jarige leeftijd.

Johanna trouwde met Izaak Willemse op 25 Jan 1933 in Rotterdam.428

+ 768 M    iii. Antonie Jacob de Geus werd geboren op 10 Aug 1912 in Rotterdam428 en is overleden op 10 Jan 2002 in Rotterdam270 op 89-jarige leeftijd.

Antonie trouwde met Johanna Sophia Duif 430 (g. Omstr 1914, o. 20 Jan 2002) op 9 Nov 1938 in Rotterdam.428

+ 769 M    iv. Laurens de Geus werd geboren op 24 Okt 1914 in Rotterdam428 en is overleden op 8 Feb 1996429 op 81-jarige leeftijd.

Laurens trouwde met Catharina Johanna Janse. (g. Omstr 1914)

+ 770 M    v. Jacob de Geus werd geboren op 10 Apr 1917 in Rotterdam428 en is overleden op 14 Mei 1984429 op 67-jarige leeftijd.

Jacob trouwde met Jannie van Hengel.429

+ 771 V    vi. Geertrui de Geus werd geboren op 29 Jun 1920 in Rotterdam428 en is overleden op 27 Jun 1993 in Rotterdam428 op 72-jarige leeftijd.

Geertrui trouwde met Lodewijk Rijsdijk.428 (o. Okt 1996)

+ 772 V    vii. Maria Adriana de Geus werd geboren op 29 Jun 1920 in Rotterdam428 en is overleden vr 2004.429

Maria trouwde met Gordon Rendall. (o. Vr 2000)

Maria trouwde vervolgens met NN Rendall.429

+ 773 M    viii. living .

living trouwde met Hennie.429

571. Maria Provoost werd geboren op 19 Feb 1887 in Charlois360 en is overleden op 28 Aug 1969 in Rotterdam361 op 82-jarige leeftijd.

Maria trouwde met Cornelis van Schaik, zoon van Cornelis van Schaik en Adriana de Vries, op 5 Jul 1911 in Rotterdam.363 Cornelis werd geboren op 10 Sep 1887 in Charlois361 en is overleden op 17 Jul 1956 in Rotterdam361 op 68-jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 774 V    i. Adriana van Schaik werd geboren op 15 Apr 1912 in Rotterdam361 en is overleden op 26 Nov 1992 in Rotterdam431 op 80-jarige leeftijd.

+ 775 M    ii. Antonie Jacob van Schaik werd geboren op 9 Apr 1916 in Rotterdam432 en is overleden op 14 Mei 1963 in Rotterdam433 op 47-jarige leeftijd.

Antonie trouwde met Levina Neeltje Wuister. (g. 23 Aug 1913, o. 6 Dec 2003)

572. Adriana Provoost werd geboren op 27 Mei 1895 in Rotterdam361 en is overleden op 15 Mrt 1941 in Rotterdam361 op 45-jarige leeftijd.

Adriana trouwde met Willem Hendrik Bastiaan van Ameijde, zoon van Hendrik van Ameijde 361 en Cornelia Gerardina Ziekenheimer,361 op 12 Jun 1918 in Rotterdam.362 Willem werd geboren op 24 Jan 1893 in Oud-Beijerland,361 is overleden op 8 Okt 1957 in Rotterdam361 op 64-jarige leeftijd en werd begraven op 12 Okt 1957 in Rotterdam-Charlois.427

573. Pieter Bezemer werd geboren op 17 Jul 1899.364

574. Leendert Bezemer werd geboren op 27 Mrt 1902 in Zwijndrecht365 en is overleden op 23 Aug 1996 in Zwijndrecht174 op 94-jarige leeftijd.

Leendert trouwde met Neeltje van der Leer 174 op 4 Jul 1929.364 Neeltje werd geboren op 19 Aug 1905.364

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 776 V    i. Hester Wilhelmina Bezemer werd geboren op 24 Okt 1931364 en is overleden in 2013251 op 82-jarige leeftijd.

Hester trouwde met living.

+ 777 V    ii. living .

575. Barbara Bezemer werd geboren op 11 Jul 1904,364 is overleden op 26 Apr 1996366 op 91-jarige leeftijd en werd begraven in Zwijndrecht.366

Barbara trouwde met Jan Spoelstra. Jan werd geboren op 5 Jul 1902,366 is overleden op 28 Jan 1970366 op 67-jarige leeftijd en werd begraven in Zwijdrecht.366

576. Jan Bezemer werd geboren op 31 Mrt 1906.364

577. Jacomijntje Bezemer werd geboren op 16 Okt 1907.364

578. Adrianus Bezemer werd geboren op 5 Dec 1908364 en is overleden op 1 Jan 1991251 op 82-jarige leeftijd.

Adrianus trouwde met Johanna van Duijn. Johanna werd geboren op 5 Aug 1914251 en is overleden op 17 Mei 1972251 op 57-jarige leeftijd.

Kind uit dit huwelijk:

+ 778 M    i. Jaap Bezemer werd geboren op 31 Mrt 1943251 en is overleden op 25 Sep 1976251 op 33-jarige leeftijd.

579. Clement Bezemer werd geboren op 22 Mrt 1910 in Zwijndrecht367 en is overleden op 20 Feb 2002368 op 91-jarige leeftijd.

Clement trouwde met Lena Vliegenthart, dochter van Willem Vliegenthart 174 en Johanna Cornelia van Noort,174 op 26 Nov 1942 in Zwijndrecht.369 Lena werd geboren op 26 Feb 1914 in Zwijndrecht174 en is overleden op 26 Mrt 1966 in Zwijndrecht365 op 52-jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 779 V    i. living .

+ 780 V    ii. living .

+ 781 V    iii. living .

living trouwde met Van Namen 368 in Onbekend.

+ 782 V    iv. Jacoba Bezemer werd geboren in Zwijndrecht.174

Clement trouwde vervolgens met Feike Josina van der Werf. Feike is overleden in 1999.368

580. Willem Bezemer werd geboren op 28 Apr 1913.364

581. Maria Bezemer werd geboren op 16 Sep 1911370 en is overleden in 2001364 op 90-jarige leeftijd.

Maria trouwde met Johannes Blacquire,371 zoon van Wouter Blacquire 434 en Antonia Degelink,434 op 9 Jul 1936.370 Johannes werd geboren op 19 Apr 1911435 en is overleden op 23 Jul 1965 in Zwijndrecht436 op 54-jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 783 V    i. living .434

living trouwde met living.

+ 784 M    ii. living .

+ 785 M    iii. living .434

Maria trouwde vervolgens met Hendrikus Diedering.94 Hendrikus werd geboren op 22 Apr 1903364 en is overleden op 20 Feb 1985364 op 81-jarige leeftijd.

582. Arie Tempelaar werd geboren op 6 Dec 1902 in Zwijndrecht.293

Arie trouwde met Goverina van 't Hoff, dochter van Wilhelm Philip van 't Hoff 293 en Pietje Bezooijen,293 op 17 Mrt 1932 in Zwijndrecht.293 Goverina werd geboren op 28 Okt 1906 in Zwijndrecht.293

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 786 M    i. Leendert Pieter Tempelaar werd geboren op 4 Dec 1933437 en is overleden op 24 Mei 2017 in Hendrik Ido Ambacht438 op 83-jarige leeftijd.

Leendert trouwde met living.

+ 787 M    ii. living .

583. Willem Tempelaar werd geboren op 4 Dec 1917 in Zwijndrecht36 en is overleden op 15 Nov 2000293 op 82-jarige leeftijd.

Willem trouwde met Hilletje Bezemer, dochter van Pieter Bezemer 36 en Elisabeth van Breugel,36 op 24 Jun 1938 in Zwijndrecht.36 Hilletje werd geboren op 8 Jun 1918 in Zwijndrecht36 en is overleden op 13 Sep 1962 in Dubbeldam36 op 44-jarige leeftijd.

(Dubbele vermelding. Zie Persoon 520)

584. Bastiaan Rietveld werd geboren op 24 Nov 1922 in Rotterdam373 en is overleden op 11 Jun 2000373 op 77-jarige leeftijd.

Bastiaan trouwde met Rebecca Jansen. Rebecca werd geboren op 4 Sep 1920 in Arnhem373 en is overleden op 12 Feb 2003373 op 82-jarige leeftijd.

585. Cornelis Euser werd geboren op 26 Mrt 1865 in Charlois.125

586. Maartje Euser werd geboren op 27 Okt 1867 in Charlois125 en is overleden op 11 Feb 1869125 op 1-jarige leeftijd.

587. Gerrit Euser werd geboren op 14 Sep 1869 in Charlois.125

588. Willem Euser werd geboren op 8 Mrt 1872 in Charlois125 en is overleden op 16 Jul 1872.125

589. Maaike Euser werd geboren op 20 Mei 1873 in Charlois125 en is overleden vr 18 Mei 1874.125

590. Maaike Euser werd geboren op 18 Mei 1874 in Charlois125 en is overleden op 21 Jun 1874.125

591. Maartje Euser werd geboren op 28 Jun 1875 in Charlois.125

592. Maaike Euser werd geboren op 3 Jun 1876 in Charlois.125

Maaike trouwde met Arie Bezemer, zoon van Arie Bezemer 374 en Willempje Holst,374 op 20 Nov 1895.374 Arie werd geboren op 28 Jan 1875 in Charlois.374

Kind uit dit huwelijk:

+ 788 M    i. Jilles Bezemer werd geboren omstreeks 1898 in Rotterdam.134

Jilles trouwde met Johanna Hendrika van de Laek (g. Omstr 1901) op 1 Sep 1920 in Rotterdam.439

593. Willem Euser werd geboren op 9 Nov 1878 in Charlois125 en is overleden op 9 Feb 1879.125

594. Willemina Elizabeth Euser werd geboren op 26 Mei 1880 in Charlois125 en is overleden op 13 Aug 1880.125

595. Jillis Euser werd geboren op 30 Aug 1881 in Charlois125 en is overleden op 13 Okt 1881.125

596. Wilhelmina Elizabeth Euser werd geboren op 26 Sep 1882 in Charlois125 en is overleden op 12 Nov 1882.125

597. Jilles Jan Euser werd geboren op 2 Nov 1884 in Charlois.297

598. Willemina Prins werd geboren op 20 Mei 1872 in Charlois375 en is overleden op 15 Mei 1945 in Rotterdam376 op 72-jarige leeftijd.

Willemina trouwde met Gijsbertus Kruidenier, zoon van Pleun Kruidenier en Jannetje Snijders, op 14 Sep 1898 in Rotterdam.218 Gijsbertus werd geboren op 4 Okt 1870 in Charlois375 en is overleden op 31 Jan 1940 in Rotterdam376 op 69-jarige leeftijd.

Kind uit dit huwelijk:

+ 789 V    i. Jannetje Willemina Kruidenier werd geboren op 13 Aug 1899 in Rotterdam.376

599. Neeltje Pieternella Hoornweg werd geboren op 19 Nov 1860 in Katendrecht166 en is overleden op 20 Dec 1860 in Katendrecht.166

600. Cornelis Hoornweg werd geboren op 25 Nov 1861 in Katendrecht166 en is overleden op 19 Feb 1945 in Rotterdam166 op 83-jarige leeftijd.

Cornelis trouwde met Agatha Hoogendijk, dochter van Rokus Hoogendijk 166 en Pietertje Luik,166 op 19 Jul 1883 in Charlois.166 Agatha werd geboren op 21 Dec 1860 in Charlois.166

Cornelis trouwde vervolgens met Hubregta Cornelia John, dochter van Johan Christoffel John 166 en Anna Wessels,166 op 2 Feb 1898 in Rotterdam.166 Hubregta werd geboren op 29 Dec 1860 in Goes166 en is overleden op 17 Jun 1920 in Rotterdam166 op 59-jarige leeftijd.

Cornelis trouwde vervolgens met Aaltje Riedeman op 23 Feb 1921 in Rotterdam.166 Aaltje werd geboren omstreeks 1896.166

601. Maarten Hoornweg werd geboren in 1863166 en is overleden in 1863.166

602. Maarten Hoornweg werd geboren in 1864166 en is overleden in 1865166 op 1-jarige leeftijd.

603. Maarten Hoornweg werd geboren in 1865166 en is overleden in 1866166 op 1-jarige leeftijd.

604. Maarten Hoornweg werd geboren op 8 Mei 1870 in Charlois166 en is overleden op 18 Mei 1960 in Rotterdam166 op 90-jarige leeftijd.

Maarten trouwde met Jannetje Elisabeth van Zuuren op 31 Okt 1894 in Rotterdam.166 Jannetje werd geboren op 29 Apr 1875 in Rotterdam166 en is overleden op 25 Jul 1949 in Rotterdam166 op 74-jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 790 M    i. Pieter Hoornweg werd geboren omstreeks 1895.166

Pieter trouwde met NN.

+ 791 M    ii. Willem Hoornweg werd geboren omstreeks 1897166 en is overleden omstreeks 1945 in Ned. Indie166 ongeveer 48 jaar oud.

Willem trouwde met NN.

+ 792 M    iii. Maarten Hoornweg .

605. Gerrit Hoornweg werd geboren op 2 Apr 1874 in Charlois.166

606. Jan Hoornweg werd geboren op 9 Nov 1876 in Charlois166 en is overleden op 7 Okt 1970 in Rotterdam166 op 93-jarige leeftijd.

Jan trouwde met Maria van Ooijen op 18 Feb 1903 in Rotterdam.166 Maria werd geboren op 2 Nov 1882 in Charlois166 en is overleden op 21 Nov 1916 in Rotterdam166 op 34-jarige leeftijd.

Kind uit dit huwelijk:

+ 793 M    i. Pieter Hoornweg werd geboren op 20 Jun 1903 in Rotterdam166 en is overleden op 2 Mrt 1988 in Rotterdam166 op 84-jarige leeftijd.

Pieter trouwde met Kornelia Noordzij. (g. 28 Nov 1904, o. 28 Apr 1997)

Jan trouwde vervolgens met Heiltje Oprel op 28 Mrt 1917 in Rotterdam.166 Heiltje werd geboren op 12 Dec 1890 in Charlois.166

607. Maartje Hoornweg werd geboren op 29 Jul 1880 in Charlois166 en is overleden op 16 Jan 1967 in Rotterdam166 op 86-jarige leeftijd.

Maartje trouwde met Klaas Kunst op 4 Sep 1901 in Rotterdam.166 Klaas werd geboren op 9 Feb 1877 in Den Helder166 en is overleden op 20 Jan 1951 in Rotterdam166 op 73-jarige leeftijd.

Maartje trouwde vervolgens met Johannes Jacobus Groenewegen. Johannes werd geboren omstreeks 1908166 en is overleden op 1 Feb 1962 in Rotterdam166 ongeveer 54 jaar oud.

608. Maartje van der Burg werd geboren op 29 Okt 1875 in Charlois.377

Maartje trouwde met Johannes Blok, zoon van Wouter Blok 378 en Neeltje Jacoba Bekker,378 op 2 Jun 1897 in Rotterdam.378 Johannes werd geboren omstreeks 1875 in Charlois.378

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 794 V    i. Neeltje Jacoba Blok werd geboren omstreeks 1898 in Rotterdam.378

Neeltje trouwde met Bastiaan Winkelhof (g. 30 Mrt 1897) op 6 Apr 1921 in Rotterdam.378

+ 795 V    ii. Lijntje Blok werd geboren op 6 Aug 1899 in Rotterdam.378

Lijntje trouwde met Jan Bezemer (g. 16 Sep 1896) op 18 Jun 1924 in Rotterdam.378

+ 796 M    iii. Wouter Blok werd geboren op 1 Mrt 1901 in Rotterdam.378

+ 797 M    iv. Leendert Blok werd geboren op 11 Mrt 1902 in Rotterdam.378

609. Cornelia Jacoba van der Burg werd geboren op 2 Jan 1880 in Charlois.377

Cornelia trouwde met Arie van der Wel, zoon van Pieter van der Wel 378 en Martijntje van der Linden,378 op 18 Mei 1904 in Rotterdam.378 Arie werd geboren omstreeks 1879 in Charlois.378

610. Maria van der Burg werd geboren op 2 Okt 1881 in Charlois.377

Maria trouwde met Willem van Hilten, zoon van Cornelis van Hilten 378 en Adriaantje Blok,378 op 4 Feb 1903 in Rotterdam.378 Willem werd geboren omstreeks 1879 in Charlois.378

611. Johanna Jacoba van der Burg werd geboren op 25 Dec 1884 in Charlois.

Johanna trouwde met Teunis Anton Barendregt, zoon van Petrus Barendregt 378 en Johanna de Regt,378 op 20 Apr 1910 in Rotterdam.378 Teunis werd geboren op 12 Apr 1884 in Barendrecht.440

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 798 V    i. Johanna Barendregt werd geboren op 23 Jan 1911 in Rotterdam.441

Johanna trouwde met Bastiaan Jacob van der Meer (g. 4 Dec 1909) op 31 Mei 1934 in Barendrecht.441

+ 799 M    ii. Petrus Barendregt werd geboren op 9 Jun 1913 in Rotterdam.441

Petrus trouwde met Pieternella Jacoba Mooijaart (g. 11 Jul 1910) op 29 Sep 1938 in Barendrecht.441

+ 800 M    iii. Leendert Jan Barendregt werd geboren op 25 Nov 1919 in Barendrecht.441

Leendert trouwde met living op 16 Jul 1942 in Barendrecht.441

+ 801 V    iv. Lijntje Barendregt werd geboren op 10 Jan 1925 in Rotterdam441 en is overleden op 7 Jun 1925 in Rotterdam.441

612. Jacob Jan Kleijnjan werd geboren op 1 Feb 1879 in Charlois301 en is overleden op 9 Dec 1957 in Rotterdam379 op 78-jarige leeftijd.

Jacob trouwde met Elisabeth van Ooyen in 1906 in Charlois.379 Elisabeth is overleden na 28 Mrt 1938.442

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 802 M    i. Kleis Hendrik Kleijnjan werd geboren na 1906 en is overleden vr 1987.379

+ 803 M    ii. Hendrik Kleis Kleijnjan werd geboren na 1907.

+ 804 M    iii. Pieter Adrianus Kleijnjan werd geboren op 21 Aug 1912379 en is overleden op 31 Mrt 1945 in Den Haag379 op 32-jarige leeftijd.

+ 805 M    iv. Anton Leendert Kleijnjan werd geboren na 1909.

+ 806 M    v. Jacob Jan Kleijnjan werd geboren na 1910.

613. Pieter Adrianus Kleijnjan werd geboren op 17 Feb 1880 in Charlois301 en is overleden op 19 Aug 1951 in Rotterdam op 71-jarige leeftijd.

Pieter trouwde met Arina van Vliet op 20 Sep 1905 in Rotterdam.379 Arina werd geboren op 20 Feb 1884 in Charlois379 en is overleden op 26 Apr 1961 in Rotterdam379 op 77-jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 807 V    i. Maria Cornelia Kleijnjan werd geboren op 21 Aug 1906 in Rotterdam.379

+ 808 V    ii. Cornelia Maria Kleijnjan werd geboren op 20 Feb 1908 in Rotterdam.379

+ 809 V    iii. Adriana Arina Kleijnjan werd geboren op 23 Feb 1910 in Rotterdam.379

+ 810 M    iv. Leendert Kleijnjan werd geboren in 1911 in Rotterdam379 en is overleden op 16 Aug 1911 in Rotterdam.379

+ 811 M    v. Kleis Kleijnjan werd geboren in 1912 in Rotterdam379 en is overleden op 9 Aug 1912 in Rotterdam.379

+ 812 V    vi. Maaike Kleijnjan werd geboren op 1 Feb 1914 in Rotterdam.379

+ 813 V    vii. Lijntje Kleijnjan werd geboren op 15 Dec 1915 in Rotterdam.379

+ 814 M    viii. Leendert Kleijnjan werd geboren op 7 Jan 1918 in Rotterdam.379

+ 815 M    ix. living .

+ 816 M    x. living .

+ 817 M    xi. Jan Kleijnjan werd geboren in Jul 1924 in Rotterdam379 en is overleden op 8 Feb 1925 in Rotterdam.379

+ 818 M    xii. living .

614. Jan Jacob Kleijnjan werd geboren op 7 Mrt 1881 in Rotterdam301 en is overleden op 9 Aug 1881 in Rotterdam.301

615. Cornelia Adriana Kleijnjan werd geboren op 28 Jun 1882 in Rotterdam301 en is overleden op 20 Jan 1883 in Rotterdam.301

616. Cornelia Adriaantje Kleijnjan werd geboren op 3 Sep 1883301 en is overleden op 9 Okt 1968 in Rotterdam379 op 85-jarige leeftijd.

Cornelia trouwde met Albertus van Ooijen, dochter van Evert van Ooijen en Maria Noordzij, op 7 Jul 1915 in Rotterdam.380 Albertus werd geboren omstreeks 1882 in Charlois380 en is overleden vr 28 Mrt 1938.443

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 819 V    i. Maria Kleijnjan werd geboren omstreeks 1906.379

+ 820 V    ii. Adriaantje Kleijnjan werd geboren omstreeks 1907.379

+ 821 V    iii. Pieternella Kleijnjan werd geboren omstreeks 1908.379

617. Jan Jacob Kleijnjan werd geboren op 14 Jan 1886 in Charlois301 en is overleden in 1964 in Rotterdam379 op 78-jarige leeftijd.

618. Adriaantje Cornelia Kleijnjan werd geboren op 23 Okt 1891 in Charlois381 en is overleden op 5 Jul 1930 in Rotterdam379 op 38-jarige leeftijd.

619. Arie Gerrit Kleijnjan werd geboren op 5 Jun 1893 in Charlois381 en is overleden op 23 Okt 1893 in Charlois.381

620. Lijntje Pieternella Kleijnjan werd geboren op 6 Sep 1894 in Charlois381 en is overleden op 8 Feb 1973 in Rotterdam379 op 78-jarige leeftijd.

Lijntje trouwde met Gerrit Westerveld. Gerrit is overleden na 28 Mrt 1938.442

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 822 M    i. Kleis Westerveld werd geboren omstreeks 1915379 en is overleden vr 1945.379

+ 823 V    ii. Jacoba Westerveld werd geboren omstreeks 1916379 en is overleden vr 1945.379

+ 824 M    iii. Barend Westerveld werd geboren omstreeks 1917.379

+ 825 V    iv. Marie Westerveld werd geboren omstreeks 1918.379

621. Gerrit Kleijnjan werd geboren op 1 Jul 1896 in Charlois379 en is overleden op 7 Mrt 1981 in Rotterdam379 op 84-jarige leeftijd.

Gerrit trouwde met Marie van Gelder. Marie is overleden na 28 Mrt 1938.442

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 826 M    i. Kleis Kleijnjan werd geboren omstreeks 1917.379

+ 827 M    ii. Bastiaan Kleijnjan werd geboren omstreeks 1918.379

+ 828 V    iii. Geertje Kleijnjan werd geboren omstreeks 1919.379

622. Annigje Groen werd geboren op 14 Apr 1884 in Charlois.382

Annigje trouwde met Gerardus Christiaan Jirris, zoon van Franciscus Jirris 218 en Johanna Koop,218 op 5 Dec 1907 in Rotterdam.384 Gerardus werd geboren op 30 Okt 1880 in Rotterdam.218

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 829 V    i. Anna Maartje Elisabeth Jirris werd geboren op 24 Aug 1909 in Rotterdam.310

+ 830 V    ii. Martina Gerarda Alida Jirris werd geboren op 17 Dec 1911 in Rotterdam.310

+ 831 M    iii. Gerard Arie Jirris werd geboren op 1 Mrt 1914 in Rotterdam.310

623. Gerrit Groen werd geboren op 27 Sep 1885 in Charlois382 en is overleden op 8 Mei 1903 in Charlois385 op 17-jarige leeftijd.

624. Neeltje Elizabeth Groen werd geboren op 2 Okt 1887 in Charlois,382 is overleden in Nov 1963 in Rotterdam386 op 76-jarige leeftijd en werd begraven in Nov 1963 in Rotterdam-Zuid.386

Neeltje trouwde met August Olsen, zoon van August Olsen 218 en Marijtje Dekker,218 op 6 Apr 1910 in Rotterdam.384 August werd geboren op 5 Feb 1885 in Rotterdam218 en is overleden op 9 Sep 1978 in Zwijndrecht386 op 93-jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 832 M    i. August Olsen werd geboren op 20 Jan 1911 in Rotterdam310 en is overleden op 30 Mei 1996 in Rotterdam386 op 85-jarige leeftijd.

August trouwde met Eke de Bck (g. 3 Mei 1919) op 24 Dec 1942 in Rotterdam.444

+ 833 M    ii. Arie Olsen werd geboren op 4 Jan 1913 in Venlo310 en is overleden op 14 Aug 1991 in Beek, Limburg386 op 78-jarige leeftijd.

Arie trouwde met Bep Vogel (g. 1914) op 11 Okt 1939 in Rotterdam.310

+ 834 V    iii. Marijtje Olsen werd geboren op 6 Nov 1914 in Venlo310 en is overleden op 29 Mei 1990 in Rijswijk445 op 75-jarige leeftijd.

Marijtje trouwde met Pieter N. Aarsbergen. (g. Omstr 1914, o. Vr 2007)

+ 835 V    iv. living .

living trouwde met Jack Visser.446 (g. Omstr 1920, o. Vr 2007)

625. Elizabeth Groen werd geboren op 20 Apr 1889 in Charlois.382

Elizabeth trouwde met Abraham Johannes Lucas, zoon van Jan Lucas 218 en Cornelia Pille,218 op 25 Jan 1911 in Rotterdam.384 Abraham werd geboren omstreeks 1889.218

626. Alida Groen werd geboren op 17 Mei 1890 in Charlois382 en is overleden op 8 Apr 1926 in Charlois385 op 35-jarige leeftijd.

627. Pieternella Groen werd geboren op 10 Apr 1891 in Charlois.382

Pieternella trouwde met Jakob Izaak Wuijckhuise, zoon van Izaak Marinus van Wuijckhuise 218 en Francina Maria Visser,218 op 31 Mei 1917 in Rotterdam.384 Jakob werd geboren op 2 Jun 1888 in Noordwijk447 en is overleden omstreeks 1960 in Rotterdam448 ongeveer 72 jaar oud.

628. Pieter Kruidenier werd geboren op 19 Apr 1888 in Charlois391 en is overleden op 8 Mrt 1962 in Vlaardingen379 op 73-jarige leeftijd.

Pieter trouwde met Neeltje Rietveld, dochter van Bastiaan Rietveld 218 en Grietje Bezemer,218 op 22 Jun 1910 in Rotterdam.218 Neeltje werd geboren op 5 Okt 1888 in Charlois392 en is overleden op 25 Sep 1967 in Vlaardingen379 op 78-jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 836 M    i. Aart Kruidenier werd geboren op 9 Sep 1910 in Rotterdam379 en is overleden op 20 Jul 1978 in Leiderdorp449 op 67-jarige leeftijd.

Aart trouwde met Pietje Nuijs (g. 4 Dec 1912, o. 20 Mei 2004) op 14 Mrt 1934 in Rotterdam.379

+ 837 M    ii. Bastiaan Kruidenier werd geboren op 8 Aug 1912 in Rotterdam379 en is overleden op 16 Jul 1926 in Rotterdam379 op 13-jarige leeftijd.

+ 838 M    iii. Pieter Kruidenier werd geboren op 5 Dec 1913 in Rotterdam379 en is overleden in Rotterdam.449

Pieter trouwde met Maria Jannetje Eerland (g. 1 Nov 1916) op 26 Apr 1939 in Rotterdam.379

+ 839 V    iv. Grietje Kruidenier werd geboren op 3 Mei 1918 in Rotterdam379 en is overleden op 23 Dec 2001 in Vlaardingen449 op 83-jarige leeftijd.

Grietje trouwde met Wilhelm Goedendorp (g. 21 Nov 1916, o. 1990) op 16 Jul 1941 in Vlaardingen.379

+ 840 V    v. Pleuntje Maria Kruidenier werd geboren op 7 Okt 1922 in Rotterdam379 en is overleden op 23 Feb 1989 in Rotterdam450 op 66-jarige leeftijd.

Pleuntje trouwde met Frank Voorburg. (g. 25 Aug 1923, o. 25 Aug 1987)

+ 841 M    vi. living .

living trouwde met living.

629. Jannetje Kruidenier werd geboren op 1 Jan 1891 in Charlois.389

630. Jannetje Kruidenier werd geboren op 1 Jan 1893 in Charlois392 en is overleden op 21 Jun 1974 in Rotterdam379 op 81-jarige leeftijd.

Jannetje trouwde met Pieter van Bokkum, zoon van Arie van Bokkum 218 en Adriaantje,218 op 30 Jul 1913 in Rotterdam.218 Pieter werd geboren op 8 Nov 1889 in Charlois392 en is overleden op 16 Jul 1974 in Rotterdam379 op 84-jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 842 M    i. NN van Bokkum werd geboren omstreeks 1914221 en is overleden vr 1 Dec 2004.451

+ 843 M    ii. NN van Bokkum werd geboren omstreeks 1915221 en is overleden vr 1 Dec 2004.451

+ 844 M    iii. Koos van Bokkum werd geboren omstreeks 1916221 en is overleden vr 1 Dec 2004.451

+ 845 M    iv. Janus van Bokkum werd geboren omstreeks 1917221 en is overleden omstreeks Feb 2007452 ongeveer 90 jaar oud.

+ 846 V    v. Sjaan van Bokkum werd geboren omstreeks 1918.221

631. Annigje Prins werd geboren omstreeks 1901.218

Annigje trouwde met Wouter Pieter Maaskant, zoon van Jan Maaskant 218 en Annigje Grens,218 op 6 Apr 1921 in Rotterdam.218 Wouter werd geboren omstreeks 1899 in Dordrecht.218

632. Pieter Euser werd geboren op 1 Mrt 1892 in Charlois396 en is overleden op 30 Mrt 1924 in Rotterdam310 op 32-jarige leeftijd.

Pieter trouwde met Maaike Blanken, dochter van Willem Blanken 355 en Neeltje Spek,355 op 16 Dec 1914 in Rotterdam.355 Maaike werd geboren op 17 Dec 1895 in Rotterdam.400

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 847 V    i. Neeltje Euser werd geboren op 4 Apr 1915 in Rotterdam453 en is overleden in 2003401 op 88-jarige leeftijd.

Neeltje trouwde met Johan Arensen.356 (g. Omstr 1915)

+ 848 V    ii. Maria Euser werd geboren op 22 Aug 1916 in Rotterdam282 en is overleden op 23 Sep 1916.282

633. Andries Euser werd geboren op 12 Mrt 1895 in Charlois396 en is overleden na 26 Sep 1956.397

Andries trouwde met Cornelia van 't Hof, dochter van Adrianus van 't Hof 355 en Johanna Katharina Booij,355 op 20 Nov 1918 in Rotterdam.355 Cornelia werd geboren op 3 Mei 1896 in Rotterdam355 en is overleden na 26 Sep 1956.397

Kind uit dit huwelijk:

+ 849 M    i. Jacob Euser werd geboren op 26 Jan 1920 in Rotterdam297 en is overleden op 31 Okt 1999 in Goes454 op 79-jarige leeftijd.

Jacob trouwde met NN.

634. Jan Euser werd geboren op 21 Jun 1896 in Rotterdam398 en is overleden na 26 Sep 1956.397

Jan trouwde met Stijntje Ouwens, dochter van Jan Klement Ouwens 455 en Stijntje Vrijhof,399 op 26 Mei 1920 in Rotterdam.399 Stijntje werd geboren op 2 Dec 1897 in Rotterdam353 en is overleden na 26 Sep 1956.397

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 850 M    i. Jan Klement Euser werd geboren op 22 Aug 1917 in Rotterdam282 en is overleden op 28 Jan 1994456 op 76-jarige leeftijd.

Jan trouwde met NN.

+ 851 V    ii. living .

+ 852 V    iii. living .

+ 853 M    iv. Jacob Euser werd geboren op 13 Jan 1925 in Rotterdam282 en is overleden op 16 Feb 1925.282

+ 854 M    v. Jacob Euser werd geboren op 12 Jun 1926 in Rotterdam282 en is overleden op 24 Nov 1926.282

+ 855 V    vi. living .

+ 856 M    vii. living .

+ 857 V    viii. living .

+ 858 V    ix. living .

+ 859 V    x. living .

+ 860 V    xi. living .

+ 861 M    xii. living .

+ 862 M    xiii. living .

635. Hendrik Euser werd geboren op 22 Dec 1898 in Rotterdam400 en is overleden op 4 Jan 1994 in Rotterdam354 op 95-jarige leeftijd.

Hendrik trouwde met Simonette Johanna Romein, dochter van Willem Romein 355 en Maaike van der Schoor,355 op 28 Nov 1923 in Rotterdam.355 Simonette werd geboren op 22 Apr 1899 in Rotterdam400 en is overleden na 26 Sep 1956.397

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 863 V    i. living .

living trouwde met Johannes Brouwer.354

+ 864 M    ii. Willem Euser werd geboren op 31 Jul 1927 in Rotterdam282 en is overleden op 24 Mei 1945 in Frensburg354 op 17-jarige leeftijd.

+ 865 V    iii. living .

living trouwde met H. de Vries.354

+ 866 M    iv. living .

living trouwde met A.M. Bruin.354

Hendrik trouwde vervolgens met Jacomina de Kok. Jacomina werd geboren op 10 Jun 1917 in Rotterdam.354

636. Arie Euser werd geboren op 30 Sep 1901 in Rotterdam282 en is overleden op 11 Apr 1903282 op 1-jarige leeftijd.

637. Arie Euser werd geboren op 2 Jun 1904 in Rotterdam125 en is overleden op 26 Jul 1985 in Rotterdam125 op 81-jarige leeftijd.

Arie trouwde met Anna van der Poel, dochter van Rokus van der Poel en Jannigje van Pelt, op 25 Jul 1928 in Rotterdam.125 Anna werd geboren op 17 Mrt 1906 in Rotterdam125 en is overleden na 26 Sep 1956.397

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 867 M    i. living .125

living trouwde met living.401

+ 868 V    ii. living .125

living trouwde met living.401

638. Jacob Euser werd geboren op 16 Sep 1906 in Rotterdam282 en is overleden op 3 Dec 1977 in Rotterdam401 op 71-jarige leeftijd.

Jacob trouwde met Wendrina Hendrika Schuurman 354 op 17 Okt 1928 in Rotterdam.282 Wendrina werd geboren op 27 Apr 1910 in Rotterdam297 en is overleden op 10 Dec 1979 in Rotterdam401 op 69-jarige leeftijd.

Kind uit dit huwelijk:

+ 869 M    i. living .

living trouwde met living.

639. Annigje Apolonia Euser werd geboren op 6 Dec 1908 in Rotterdam282 en is overleden vr 2004.402

Annigje trouwde met Hendrik Snijders 282 op 24 Feb 1932.282 Hendrik werd geboren op 4 Apr 1909 in Rotterdam457 en is overleden op 25 Feb 1981 in Rotterdam458 op 71-jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 870 V    i. living .402

living trouwde met living.

+ 871 V    ii. living .402

living trouwde met living.402

+ 872 M    iii. living .402

640. Aart Leendert Noordzij werd geboren in 1878173 en is overleden in 1945173 op 67-jarige leeftijd.

Aart trouwde met iemand.

Zijn kind was:

+ 873 M    i. Aart Leendert Noordzij werd geboren op 13 Mrt 1911403 en is overleden in 2003173 op 92-jarige leeftijd.

Aart trouwde met iemand.

641. Jan Bakker werd geboren op 18 Nov 1895 in Zwijndrecht60 en is overleden op 19 Feb 1961 in Zwijndrecht60 op 65-jarige leeftijd.

Jan trouwde met Lena de Deugd, dochter van Nicolaas Hendrik de Deugd 60 en Pietertje van der Wildt,60 op 13 Okt 1921 in Zwijndrecht.320 Lena werd geboren op 5 Apr 1890 in Zwijndrecht60 en is overleden op 19 Dec 197360 op 83-jarige leeftijd.

Kind uit dit huwelijk:

+ 874 M    i. living .

living trouwde met living.

20ste Generatie (Achterkleinkinderen 0o19n)


642. living .

643. living .

644. living .

living trouwde met living.

Kinderen uit dit huwelijk:

   875 V    i. living .

   876 M    ii. living .

645. living .

living trouwde met living.247

Kinderen uit dit huwelijk:

   877 V    i. living .247

   878 M    ii. living .247

646. living .

living trouwde met living.

Kinderen uit dit huwelijk:

   879 M    i. living .

   880 V    ii. living .

living trouwde met living.

647. Karst Bezemer werd geboren op 27 Sep 1931 in Eindhoven188 en is overleden op 5 Jun 1967 in Bonn, Duitsland188 op 35-jarige leeftijd.

Karst trouwde met Jeanne Zonneville.188

Kind uit dit huwelijk:

   881 M    i. Adrian Bezemer .188

648. Niza Bezemer 404 werd geboren op 15 Okt 1940 in Dordrecht405 en is overleden op 17 Apr 2003 in Vlissingen405 op 62-jarige leeftijd.

Niza trouwde met Alphons Johannis van Olm.405 Alphons werd geboren op 4 Aug 1933 in Vlissingen404 en is overleden op 7 Okt 2000 in Vlissingen405 op 67-jarige leeftijd.

649. living .

living trouwde met Adriaan Krielaart.404 Adriaan werd geboren op 24 Okt 1921 in Rotterdam405 en is overleden op 13 Jan 1987 in Dordrecht405 op 65-jarige leeftijd.

650. living .

living trouwde met living.

Kind uit dit huwelijk:

   882 V    i. living .188

living trouwde met living.,404 zoon van living en living.

651. living .

living trouwde met living.

Kinderen uit dit huwelijk:

   883 M    i. living .

living trouwde met living.

   884 M    ii. living .

living trouwde met Irma Wassink.

652. Rijk Bezemer werd geboren op 8 Mrt 1930 in Dubbeldam188 en is overleden op 14 Aug 1999188 op 69-jarige leeftijd.

Rijk trouwde met living.

Kinderen uit dit huwelijk:

   885 V    i. living .

living trouwde met living.

   886 V    ii. living .

living trouwde met living.

   887 M    iii. living .

   888 V    iv. living .

   889 M    v. living .

653. Jannie Bezemer werd geboren op 20 Aug 1931 in Dubbeldam188 en is overleden op 18 Aug 1992188 op 60-jarige leeftijd.

Jannie trouwde met Teun Bos. Teun werd geboren op 4 Aug 1927 in Dubbeldam188 en is overleden op 11 Jun 1985188 op 57-jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

   890 M    i. living .

   891 V    ii. living .

living trouwde met living.

   892 M    iii. living .

living trouwde met living.

654. living .

living trouwde met living.

Kinderen uit dit huwelijk:

   893 V    i. living .

living trouwde met living.

   894 M    ii. living .

living trouwde met living.

655. living .

living trouwde met living.

Kinderen uit dit huwelijk:

   895 M    i. living .

   896 M    ii. Timothy Dennis Groenenboom werd geboren op 30 Apr 1976188 en is overleden op 1 Mei 1976.188

   897 M    iii. Dennis Timothy Groenenboom werd geboren op 30 Apr 1976188 en is overleden op 1 Mei 1976.188

   898 M    iv. living .

   899 M    v. living .

656. Casper Beumer .188

657. Sija Beumer 188 is overleden op 28 Dec 1991.188

Sija trouwde met Leen van der Sluis.188

658. living .188

659. Hendrikus Grolleman 188 werd geboren op 9 Jul 1934 in Zwolle322 en is overleden op 18 Sep 1996 in Barneveld322 op 62-jarige leeftijd.

Hendrikus trouwde met living.

660. living .188

661. Jelle Grolleman 188 werd geboren op 31 Aug 1946322 en is overleden op 13 Okt 1962 in Dubbeldam322 op 16-jarige leeftijd.

662. Rijk Bakker .188

663. Piet Bakker .188

664. living .188

living trouwde met living.188

Kinderen uit dit huwelijk:

   900 M    i. living .188

   901 M    ii. living .188

   902 V    iii. living .188

665. living .

666. Teunis Andries Bezemer 188 werd geboren op 15 Jan 1951406 en is overleden op 18 Jan 2004406 op 53-jarige leeftijd.

Teunis trouwde met living.407

667. living .188

living trouwde met living.188

living trouwde vervolgens met living.

668. living .188

669. Tiny de Vroomen .188

670. Cees de Vroomen .188

671. Sija Bezemer .188

Sija trouwde met Dik Flach.188

Kind uit dit huwelijk:

   903 V    i. Jacoline Flach .188

672. Addie Bezemer .

Addie trouwde met NN.

Kind uit dit huwelijk:

   904 M    i. Pieter Bezemer .188

673. Kees Suusmond .188

674. Sija Suusmond .188

675. Sija de Vroomen .188

676. Ton de Vroomen .188

677. living .

living trouwde met living.

Kinderen uit dit huwelijk:

   905 M    i. living .

living trouwde met Prudence Walker.188

   906 M    ii. living .

   907 M    iii. living .

living trouwde met Julie Loyd.188

   908 M    iv. Richard Bezemer .188

   909 M    v. Mark Bezemer .188

   910 M    vi. Andrew Bezemer .188

living trouwde vervolgens met NN.

678. living .

679. Mien Bezemer werd geboren op 15 Mrt 1945188 en is overleden op 8 Jun 1986188 op 41-jarige leeftijd.

Mien trouwde met Michael Davey.188

680. living .

living trouwde met Jurgen Lawrene.188

Kinderen uit dit huwelijk:

   911 V    i. Carola Lawrene .188

   912 V    ii. Sabine Lawrene .188

Sabine trouwde met NN.

   913 V    iii. Nathalie Lawrene .188

681. living .

682. living .

683. living .

684. Bets Bezemer .188

685. Gerta Bezemer .188

686. Arie Bezemer .188

687. Piet Bezemer .188

688. living .

living trouwde met living, dochter van Hendrik Goren 408 en Frouwkje van Zanten,.408

Kinderen uit dit huwelijk:

   914 M    i. living .

living trouwde met living.

   915 V    ii. living .

living trouwde met living, zoon van living 408 en living,.408

   916 M    iii. living .

living trouwde met living.

689. living .

living trouwde met living.174

Kinderen uit dit huwelijk:

   917 V    i. living .174

   918 M    ii. living .174

   919 M    iii. living .174

   920 M    iv. living .

   921 M    v. living .

   922 M    vi. living .

   923 M    vii. living .

   924 V    viii. living .

690. living .

living trouwde met living, zoon van Reinder Beert Lont 408 en Grietje Tamminga,.408

Kinderen uit dit huwelijk:

   925 M    i. living .

   926 M    ii. living .

   927 M    iii. living .

   928 M    iv. living .

691. living .94

living trouwde met living, dochter van Helmut Roth 408 en Hendrika Johanna Veltman,.408

Kinderen uit dit huwelijk:

   929 M    i. living .

   930 V    ii. living .

   931 V    iii. living .

692. living .

living trouwde met living.

Kinderen uit dit huwelijk:

   932 V    i. living .328

   933 V    ii. living .328

   934 V    iii. living .328

693. living .

living trouwde met living.

Kinderen uit dit huwelijk:

   935 M    i. living .328

   936 V    ii. living .328

   937 V    iii. living .328

694. living .

living trouwde met living.

Kinderen uit dit huwelijk:

   938 M    i. living .

   939 M    ii. living .

living trouwde met living.

   940 M    iii. living .

   941 V    iv. living .

   942 V    v. living .

695. living .

living trouwde met living.

Kinderen uit dit huwelijk:

   943 M    i. living .

   944 V    ii. living .

   945 M    iii. living .

696. living .

living trouwde met living.

Kinderen uit dit huwelijk:

   946 M    i. living .

   947 M    ii. living .

   948 M    iii. living .

   949 V    iv. living .

   950 V    v. living .

   951 V    vi. living .

697. living .

living trouwde met living.

Kinderen uit dit huwelijk:

   952 V    i. living .

   953 M    ii. living .

   954 M    iii. living .

   955 M    iv. living .

698. living .

living trouwde met living.

699. Helene Groen werd geboren op 18 Feb 1932 in Rotterdam335 en is overleden op 24 Mei 2017 in Bloemendaal411 op 85-jarige leeftijd.

Helene trouwde met Pieter Willem Tollenaar. Pieter werd geboren op 18 Apr 1927 in Pernis335 en is overleden op 22 Feb 2009 in Haarlem270 op 81-jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

   956 V    i. living .

living trouwde met living.

   957 M    ii. living .

   958 V    iii. living .

living trouwde met living.

   959 V    iv. living .

700. living .

living trouwde met living.

Kinderen uit dit huwelijk:

   960 M    i. living .

living trouwde met living.

   961 M    ii. living .

living trouwde met living.

   962 M    iii. living .

living trouwde met Jitske Hoekstra. Jitske werd geboren op 7 Apr 1970 in Oudwoude, Kollumerland459 en is overleden op 26 Nov 2016 in Roden460 op 46-jarige leeftijd.

   963 V    iv. living .

living trouwde met living.

   964 M    v. living .

living trouwde met living, dochter van living en living.

701. living .

living trouwde met living, zoon van Jacobus Gerrit van Oord en Apollonia Adriana Visser.

Kinderen uit dit huwelijk:

   965 M    i. living .

   966 M    ii. living .

   967 V    iii. living .

   968 M    iv. living .

   969 V    v. living .

   970 M    vi. living .

   971 M    vii. living .

   972 M    viii. living .

702. living .

living trouwde met living.

703. Anna Elisabeth Groen werd geboren op 13 Mrt 1935 in Venlo en is overleden op 3 Aug 2011 in Amsterdam op 76-jarige leeftijd.

Anna trouwde met living.

Kind uit dit huwelijk:

   973 V    i. living .

living trouwde met Guus van der Weijden. Guus werd geboren op 16 Okt 1961,270 is overleden op 4 Jun 2005 in Amsterdam461 op 43-jarige leeftijd en werd begraven op 8 Jun 2005 in Amsterdam.462

living trouwde vervolgens met living.

living trouwde vervolgens met living.

living trouwde vervolgens met living.

704. living .

living trouwde met living, zoon van Jan Jakob Groenendijk en Christina Wilhelmina Koedood.

Kinderen uit dit huwelijk:

   974 V    i. living .

living trouwde met living.

   975 V    ii. living .

living trouwde met living.

   976 M    iii. living .

living trouwde met living.

   977 M    iv. living .

living trouwde met living.

   978 M    v. living .

living trouwde met living.

   979 M    vi. living .

living trouwde met living.

   980 V    vii. living .

living trouwde met living.

   981 M    viii. living .

living trouwde met living.

705. living .

living trouwde met living, zoon van Teunis Dekker en Grietje Valk.

Kinderen uit dit huwelijk:

   982 M    i. living .

living trouwde met living.

living trouwde vervolgens met living.

   983 M    ii. living .

living trouwde met living.

   984 M    iii. living .

living trouwde met living.

   985 V    iv. living .

living trouwde met living.

   986 M    v. living .

living trouwde met living.

   987 V    vi. living .

living trouwde met living.

   988 M    vii. living .

living trouwde met living.

living trouwde vervolgens met Bea.

706. Regina Agatha Wilhelmina Groen werd geboren op 6 Dec 1940 in Kralingsche Veer, is overleden op 24 Dec 1940 in Kralingsche Veer en werd begraven op 28 Dec 1940 in Capelle aan den IJssel.412

707. xx Groen werd geboren op 7 Feb 1942 in Kralingsche Veer, is overleden op 8 Feb 1942 in Kralingsche Veer en werd begraven op 11 Feb 1942 in Capelle aan den IJssel.412

708. living .

living trouwde met living, zoon van Wolbert Meijer en Berendien Schuiling.

Kinderen uit dit huwelijk:

   989 M    i. living .

living trouwde met living.

   990 M    ii. living .

living trouwde met living.

   991 M    iii. living .

living trouwde met living.

   992 V    iv. living .

living trouwde met living.

   993 V    v. living .

living trouwde met living.

   994 M    vi. living .

living trouwde met living.

   995 V    vii. living .

   996 V    viii. living .

living trouwde met living, zoon van Bernhard van Hulst en living.

709. living .

710. living .

living trouwde met living, dochter van Gerrit Jan Breukelman en Aaltje Schuurhuis.

Kinderen uit dit huwelijk:

   997 M    i. living .

living trouwde met living, dochter van living en living.

   998 M    ii. living .

living trouwde met living, dochter van Egbert Julle Bloem en living.

   999 M    iii. living .

living trouwde met living, dochter van living en living.

   1000 V    iv. living .

living trouwde met living, zoon van living en living.

   1001 V    v. living .

living trouwde met living, zoon van living en living.

   1002 V    vi. living .

living trouwde met living, zoon van living en living.

711. Adrianus Bezemer werd geboren op 11 Apr 1916 in Rotterdam.339

712. living .

713. living .

714. living .

715. living .

716. living .

717. living .

718. living .

719. living .

720. living .

721. Johannes Kurk werd geboren op 4 Apr 1926 in Rotterdam339 en is overleden op 7 Mei 1928 in Rotterdam339 op 2-jarige leeftijd.

722. living .

723. living .

724. living .

living trouwde met P. Motz.416

Kinderen uit dit huwelijk:

   1003 V    i. Remi le Mahieu .416

   1004 M    ii. Eric le Mahieu .416

725. living .

726. living .

living trouwde met living.

Kinderen uit dit huwelijk:

   1005 V    i. living .

living trouwde met living.

   1006 M    ii. living .

living trouwde met living.

   1007 M    iii. living .

727. Willem Bezemer werd geboren op 6 Jul 1933 in Rotterdam339 en is overleden op 15 Dec 1984417 op 51-jarige leeftijd.

Willem trouwde met M. IJsselstein.416

728. living .

living trouwde met living.416

Kinderen uit dit huwelijk:

   1008 M    i. living .

living trouwde met living.

   1009 M    ii. living .

living trouwde met living.

729. Hendrina Adriana Bezemer 416 werd geboren op 26 Aug 1945265 en is overleden op 5 Dec 1986265 op 41-jarige leeftijd.

Hendrina trouwde met living.416

730. living .416

living trouwde met living.416

Kinderen uit dit huwelijk:

   1010 M    i. living .

living trouwde met living.

   1011 M    ii. living .

living trouwde met living.

731. living .

732. living .

733. living .

734. living .

735. living .

736. Jannie van Kooten .

737. Piet van Kooten .

Piet trouwde met NN.

Kind uit dit huwelijk:

   1012 V    i. Jannie van Kooten .

Jannie trouwde met NN Vliegenthart.

738. Cor van Kooten werd geboren in 1935419 en is overleden op 14 Mei 1940 in Rotterdam419 op 5-jarige leeftijd.

739. Jannie van Kooten is overleden vr 2004.419

740. Gijs van Kooten .

741. Jacobus van Kooten .420

742. Jannie van Kooten .

743. Marjan van Kooten .

744. Cor van Kooten .421

745. living .

living trouwde met A.W.E. Jagers.423

746. Gijsbertus Vos .424

Gijsbertus trouwde met Jopi Wilschut.424

747. living .

748. Adriana Euser werd geboren op 20 Feb 1906 in Rotterdam.297

Adriana trouwde met Simon Harambol op 11 Nov 1931.297

749. Cornelia Euser werd geboren op 26 Mrt 1907 in Rotterdam.297

Cornelia trouwde met Cornelis Hollestein op 23 Mrt 1932.297

750. Jannigje Euser werd geboren op 3 Sep 1909 in Rotterdam.297

Jannigje trouwde met Jacob Ottink op 8 Apr 1936.297

751. Jacob Jan Euser werd geboren op 22 Nov 1912 in Rotterdam.297

752. Antonia Euser werd geboren op 8 Feb 1922 in Rotterdam297 en is overleden op 24 Mei 1937 in Rotterdam297 op 15-jarige leeftijd.

753. Jacob Euser werd geboren op 19 Aug 1912 in Rotterdam310 en is overleden op 30 Nov 1915 in Rotterdam310 op 3-jarige leeftijd.

754. Gerrit Euser werd geboren op 8 Feb 1914 in Rotterdam.310

755. Lijsje Euser werd geboren op 27 Jul 1915 in Rotterdam.310

756. Adriana Euser werd geboren op 1 Okt 1918 in Rotterdam310 en is overleden op 21 Apr 2011 in Rotterdam251 op 92-jarige leeftijd.

Adriana trouwde met Teunis Bakker. Teunis is overleden vr 2011.366

757. living .

758. Neeltje Euser werd geboren op 16 Jun 1922 in Rotterdam310 en is overleden op 1 Apr 1925 in Rotterdam310 op 2-jarige leeftijd.

759. Adriana Florina Luijten werd geboren op 20 Feb 1914 in Rotterdam.310

Adriana trouwde met Willem Cornelis Dubbeld op 20 Jul 1938 in Rotterdam.310 Willem werd geboren op 20 Aug 1912 in Rotterdam.310

760. Jacob Euser werd geboren op 2 Dec 1914 in Rotterdam354 en is overleden op 18 Jan 1979 in Rotterdam354 op 64-jarige leeftijd.

761. Willem Euser werd geboren op 15 Jul 1916 in Rotterdam.354

762. Adriana Willempje Euser werd geboren op 19 Jan 1918 in Rotterdam.354

Adriana trouwde met Klaas.

763. Jacobus Euser werd geboren op 11 Okt 1919 in Rotterdam.354

Jacobus trouwde met Jannie Muiswinkel.354

764. living .

765. Antonie Jacob Provoost werd geboren op 23 Aug 1904 in Rotterdam,361 is overleden op 18 Nov 1948 in Rotterdam361 op 44-jarige leeftijd en werd begraven op 22 Nov 1948 in Rotterdam Zuiderbegraafplaats.427

Antonie trouwde met Antonia Gerarda Lecker, dochter van Coenradus Lecker en Anna Willemina Zoutendijk, op 19 Jun 1925 in Rotterdam.361 Antonia werd geboren op 14 Mrt 1909 in Rotterdam361 en is overleden op 1 Okt 1984 in Rotterdam361 op 75-jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

   1013 M    i. Jacob Provoost werd geboren op 13 Jun 1926 in Rotterdam361 en is overleden op 5 Apr 1989 in Dordrecht361 op 62-jarige leeftijd.

Jacob trouwde met Johanna Berendina Loep. Johanna werd geboren op 24 Dec 1931 in Rotterdam361 en is overleden op 4 Mrt 2010 in Rotterdam463 op 78-jarige leeftijd.

   1014 M    ii. Antonie Jacob Provoost werd geboren omstreeks Jun 1927 in Rotterdam464 en is overleden op 6 Feb 1928 in Rotterdam.331

   1015 M    iii. living .

living trouwde met living.

Antonie trouwde vervolgens met Adriana Donk op 3 Jan 1934 in Rotterdam.361 Adriana werd geboren op 22 Dec 1913 in Rotterdam361 en is overleden op 22 Sep 1994 in Rotterdam361 op 80-jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

   1016 M    i. Antonie Jacob Provoost werd geboren op 10 Feb 1934 in Rotterdam361 en is overleden vr 2017 in Dordrecht.465

Antonie trouwde met living.

   1017 V    ii. Martje Provoost werd geboren op 7 Feb 1935 in Rotterdam361 en is overleden vr 2017.465

   1018 V    iii. living .

766. Hendrik Abraham de Geus werd geboren op 14 Apr 1908 in Rotterdam.428

Hendrik trouwde met Jannetje Neeltje de Haan op 3 Sep 1936 in Rotterdam.428

Kinderen uit dit huwelijk:

   1019 V    i. living .

living trouwde met Jaap van der Marel.429

   1020 M    ii. Ben de Geus .428

Ben trouwde met Marina Bonsink.429

   1021 V    iii. Gerda de Geus .428

Gerda trouwde met Imp Hofma.429

767. Johanna de Geus werd geboren op 21 Mei 1910 in Rotterdam428 en is overleden op 23 Aug 1991429 op 81-jarige leeftijd.

Johanna trouwde met Izaak Willemse op 25 Jan 1933 in Rotterdam.428

Kind uit dit huwelijk:

   1022 M    i. Izaak Willemse .429

Izaak trouwde met NN.

Izaak trouwde vervolgens met Fiebe.429

768. Antonie Jacob de Geus werd geboren op 10 Aug 1912 in Rotterdam428 en is overleden op 10 Jan 2002 in Rotterdam270 op 89-jarige leeftijd.

Antonie trouwde met Johanna Sophia Duif 430 op 9 Nov 1938 in Rotterdam.428 Johanna werd geboren omstreeks 1914466 en is overleden op 20 Jan 2002 ongeveer 88 jaar oud.

Kinderen uit dit huwelijk:

   1023 V    i. living .429

living trouwde met living.467

   1024 V    ii. living .429

living trouwde met iemand.

   1025 V    iii. living .429

living trouwde met living.,429 zoon van Laurens de Geus en Catharina Johanna Janse.

   1026 V    iv. living .429

living trouwde met living.467

769. Laurens de Geus werd geboren op 24 Okt 1914 in Rotterdam428 en is overleden op 8 Feb 1996429 op 81-jarige leeftijd.

Laurens trouwde met Catharina Johanna Janse. Catharina werd geboren omstreeks 1914.468

Kinderen uit dit huwelijk:

   1027 M    i. living .429

living trouwde met living.429

   1028 M    ii. living .429

living trouwde met living.,429 dochter van Antonie Jacob de Geus en Johanna Sophia Duif,.430

770. Jacob de Geus werd geboren op 10 Apr 1917 in Rotterdam428 en is overleden op 14 Mei 1984429 op 67-jarige leeftijd.

Jacob trouwde met Jannie van Hengel.429

Kinderen uit dit huwelijk:

   1029 V    i. P.A. de Geus .429

P.A. trouwde met G.F. de Kimpe.429

   1030 V    ii. Laura de Geus .429

Laura trouwde met G. Ruitenbeek.429

771. Geertrui de Geus werd geboren op 29 Jun 1920 in Rotterdam428 en is overleden op 27 Jun 1993 in Rotterdam428 op 72-jarige leeftijd.

Geertrui trouwde met Lodewijk Rijsdijk.428 Lodewijk is overleden in Okt 1996.429

Kinderen uit dit huwelijk:

   1031 V    i. living .

living trouwde met living.

   1032 V    ii. living .429

living trouwde met H.J. Borsboom.429

772. Maria Adriana de Geus werd geboren op 29 Jun 1920 in Rotterdam428 en is overleden vr 2004.429

Maria trouwde met Gordon Rendall. Gordon is overleden vr 2000.429

Maria trouwde vervolgens met NN Rendall.429

773. living .

living trouwde met Hennie.429

Kinderen uit dit huwelijk:

   1033 V    i. Cora de Geus .429

   1034 M    ii. Peter de Geus .429

   1035 V    iii. Linda de Geus .429

774. Adriana van Schaik werd geboren op 15 Apr 1912 in Rotterdam361 en is overleden op 26 Nov 1992 in Rotterdam431 op 80-jarige leeftijd.

775. Antonie Jacob van Schaik werd geboren op 9 Apr 1916 in Rotterdam432 en is overleden op 14 Mei 1963 in Rotterdam433 op 47-jarige leeftijd.

Antonie trouwde met Levina Neeltje Wuister. Levina werd geboren op 23 Aug 1913469 en is overleden op 6 Dec 2003 in Barendrecht470 op 90-jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

   1036 M    i. living .471

   1037 M    ii. living .471

   1038 V    iii. living .471

776. Hester Wilhelmina Bezemer werd geboren op 24 Okt 1931364 en is overleden in 2013251 op 82-jarige leeftijd.

Hester trouwde met living.

777. living .

778. Jaap Bezemer werd geboren op 31 Mrt 1943251 en is overleden op 25 Sep 1976251 op 33-jarige leeftijd.

779. living .

780. living .

781. living .

living trouwde met Van Namen 368 in Onbekend.

782. Jacoba Bezemer werd geboren in Zwijndrecht.174

783. living .434

living trouwde met living, zoon van Leendert Slooter en Cornelia Suzanna Slooff.

Kinderen uit dit huwelijk:

   1039 V    i. living .

living trouwde met living.

   1040 V    ii. living .

living trouwde met living.

784. living .

785. living .434

786. Leendert Pieter Tempelaar werd geboren op 4 Dec 1933437 en is overleden op 24 Mei 2017 in Hendrik Ido Ambacht438 op 83-jarige leeftijd.

Leendert trouwde met living.

787. living .

788. Jilles Bezemer werd geboren omstreeks 1898 in Rotterdam.134

Jilles trouwde met Johanna Hendrika van de Laek, dochter van Roelof van de Laek 472 en Johanna Hendrika Gal,473 op 1 Sep 1920 in Rotterdam.439 Johanna werd geboren omstreeks 1901 in 's Gravenhage.134

789. Jannetje Willemina Kruidenier werd geboren op 13 Aug 1899 in Rotterdam.376

790. Pieter Hoornweg werd geboren omstreeks 1895.166

Pieter trouwde met NN.

Kind uit dit huwelijk:

   1041 M    i. living .

791. Willem Hoornweg werd geboren omstreeks 1897166 en is overleden omstreeks 1945 in Ned. Indie166 ongeveer 48 jaar oud.

Willem trouwde met NN.

Kind uit dit huwelijk:

   1042 M    i. living .

792. Maarten Hoornweg .

793. Pieter Hoornweg werd geboren op 20 Jun 1903 in Rotterdam166 en is overleden op 2 Mrt 1988 in Rotterdam166 op 84-jarige leeftijd.

Pieter trouwde met Kornelia Noordzij. Kornelia werd geboren op 28 Nov 1904 in Rotterdam166 en is overleden op 28 Apr 1997 in Rotterdam166 op 92-jarige leeftijd.

794. Neeltje Jacoba Blok werd geboren omstreeks 1898 in Rotterdam.378

Neeltje trouwde met Bastiaan Winkelhof, zoon van Gijsbert Winkelhof 378 en Pietertje Kleingeld,378 op 6 Apr 1921 in Rotterdam.378 Bastiaan werd geboren op 30 Mrt 1897 in Rotterdam.378

795. Lijntje Blok werd geboren op 6 Aug 1899 in Rotterdam.378

Lijntje trouwde met Jan Bezemer, zoon van Job Bezemer 378 en Antonia Noordzij,378 op 18 Jun 1924 in Rotterdam.378 Jan werd geboren op 16 Sep 1896 in Rotterdam.378

796. Wouter Blok werd geboren op 1 Mrt 1901 in Rotterdam.378

797. Leendert Blok werd geboren op 11 Mrt 1902 in Rotterdam.378

798. Johanna Barendregt werd geboren op 23 Jan 1911 in Rotterdam.441

Johanna trouwde met Bastiaan Jacob van der Meer op 31 Mei 1934 in Barendrecht.441 Bastiaan werd geboren op 4 Dec 1909 in Rotterdam.441

799. Petrus Barendregt werd geboren op 9 Jun 1913 in Rotterdam.441

Petrus trouwde met Pieternella Jacoba Mooijaart op 29 Sep 1938 in Barendrecht.441 Pieternella werd geboren op 11 Jul 1910 in Ooltgensplaat.441

Kinderen uit dit huwelijk:

   1043 M    i. Dingeman Barendregt werd geboren op 25 Jan 1941 in Barendrecht441 en is overleden op 7 Sep 1942 in Rotterdam441 op 1-jarige leeftijd.

   1044 M    ii. living .

   1045 M    iii. living .

800. Leendert Jan Barendregt werd geboren op 25 Nov 1919 in Barendrecht.441

Leendert trouwde met living op 16 Jul 1942 in Barendrecht.441

Kinderen uit dit huwelijk:

   1046 M    i. living .

   1047 V    ii. living .

   1048 V    iii. living .

   1049 V    iv. living .

801. Lijntje Barendregt werd geboren op 10 Jan 1925 in Rotterdam441 en is overleden op 7 Jun 1925 in Rotterdam.441

802. Kleis Hendrik Kleijnjan werd geboren na 1906 en is overleden vr 1987.379

803. Hendrik Kleis Kleijnjan werd geboren na 1907.

804. Pieter Adrianus Kleijnjan werd geboren op 21 Aug 1912379 en is overleden op 31 Mrt 1945 in Den Haag379 op 32-jarige leeftijd.

805. Anton Leendert Kleijnjan werd geboren na 1909.

806. Jacob Jan Kleijnjan werd geboren na 1910.

807. Maria Cornelia Kleijnjan werd geboren op 21 Aug 1906 in Rotterdam.379

808. Cornelia Maria Kleijnjan werd geboren op 20 Feb 1908 in Rotterdam.379

809. Adriana Arina Kleijnjan werd geboren op 23 Feb 1910 in Rotterdam.379

810. Leendert Kleijnjan werd geboren in 1911 in Rotterdam379 en is overleden op 16 Aug 1911 in Rotterdam.379

811. Kleis Kleijnjan werd geboren in 1912 in Rotterdam379 en is overleden op 9 Aug 1912 in Rotterdam.379

812. Maaike Kleijnjan werd geboren op 1 Feb 1914 in Rotterdam.379

813. Lijntje Kleijnjan werd geboren op 15 Dec 1915 in Rotterdam.379

814. Leendert Kleijnjan werd geboren op 7 Jan 1918 in Rotterdam.379

815. living .

816. living .

817. Jan Kleijnjan werd geboren in Jul 1924 in Rotterdam379 en is overleden op 8 Feb 1925 in Rotterdam.379

818. living .

819. Maria Kleijnjan werd geboren omstreeks 1906.379

820. Adriaantje Kleijnjan werd geboren omstreeks 1907.379

821. Pieternella Kleijnjan werd geboren omstreeks 1908.379

822. Kleis Westerveld werd geboren omstreeks 1915379 en is overleden vr 1945.379

823. Jacoba Westerveld werd geboren omstreeks 1916379 en is overleden vr 1945.379

824. Barend Westerveld werd geboren omstreeks 1917.379

825. Marie Westerveld werd geboren omstreeks 1918.379

826. Kleis Kleijnjan werd geboren omstreeks 1917.379

827. Bastiaan Kleijnjan werd geboren omstreeks 1918.379

828. Geertje Kleijnjan werd geboren omstreeks 1919.379

829. Anna Maartje Elisabeth Jirris werd geboren op 24 Aug 1909 in Rotterdam.310

830. Martina Gerarda Alida Jirris werd geboren op 17 Dec 1911 in Rotterdam.310

831. Gerard Arie Jirris werd geboren op 1 Mrt 1914 in Rotterdam.310

832. August Olsen werd geboren op 20 Jan 1911 in Rotterdam310 en is overleden op 30 Mei 1996 in Rotterdam386 op 85-jarige leeftijd.

August trouwde met Eke de Bck op 24 Dec 1942 in Rotterdam.444 Eke werd geboren op 3 Mei 1919 in Amsterdam.386

Kinderen uit dit huwelijk:

   1050 V    i. living .

   1051 V    ii. living .

living trouwde met living.

   1052 M    iii. living .

   1053 V    iv. living .

833. Arie Olsen werd geboren op 4 Jan 1913 in Venlo310 en is overleden op 14 Aug 1991 in Beek, Limburg386 op 78-jarige leeftijd.

Arie trouwde met Bep Vogel op 11 Okt 1939 in Rotterdam.310 Bep werd geboren in 1914.386

Kind uit dit huwelijk:

   1054 M    i. living .446

834. Marijtje Olsen werd geboren op 6 Nov 1914 in Venlo310 en is overleden op 29 Mei 1990 in Rijswijk445 op 75-jarige leeftijd.

Marijtje trouwde met Pieter N. Aarsbergen. Pieter werd geboren omstreeks 1914221 en is overleden vr 2007.474

Kinderen uit dit huwelijk:

   1055 V    i. living .

living trouwde met NN Langbroek. NN werd geboren omstreeks 1942221 en is overleden omstreeks 1993474 ongeveer 51 jaar oud.

   1056 M    ii. Harry Aarsbergen werd geboren omstreeks 1944221 en is overleden vr 2007.474

835. living .

living trouwde met Jack Visser.446 Jack werd geboren omstreeks 1920221 en is overleden vr 2007.386

Kinderen uit dit huwelijk:

   1057 M    i. living .446

   1058 V    ii. living .446

836. Aart Kruidenier werd geboren op 9 Sep 1910 in Rotterdam379 en is overleden op 20 Jul 1978 in Leiderdorp449 op 67-jarige leeftijd.

Aart trouwde met Pietje Nuijs, dochter van Dirk Nuijs 379 en Bastiaantje Saarloos,379 op 14 Mrt 1934 in Rotterdam.379 Pietje werd geboren op 4 Dec 1912 in Rotterdam379 en is overleden op 20 Mei 2004 in Leiderdorp475 op 91-jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

   1059 M    i. Dirk Pieter Kruidenier werd geboren op 24 Sep 1934 in Rotterdam379 en is overleden in 1992 in Leiderdorp476 op 58-jarige leeftijd.

Dirk trouwde met living, dochter van Petrus van Wilpen 379 en Elisabeth van der Neut,.379

   1060 V    ii. living .

living trouwde met living, zoon van Pieter Rijnsburger 379 en Jannetje van de Meij,.379

   1061 V    iii. living .

living trouwde met living, zoon van living 379 en living,.379

   1062 M    iv. living .

living trouwde met living, dochter van living 379 en living,.379

837. Bastiaan Kruidenier werd geboren op 8 Aug 1912 in Rotterdam379 en is overleden op 16 Jul 1926 in Rotterdam379 op 13-jarige leeftijd.

838. Pieter Kruidenier werd geboren op 5 Dec 1913 in Rotterdam379 en is overleden in Rotterdam.449

Pieter trouwde met Maria Jannetje Eerland, dochter van Jan Eerland 379 en Wilhelmina de Raadt,379 op 26 Apr 1939 in Rotterdam.379 Maria werd geboren op 1 Nov 1916 in Rotterdam.379

Kinderen uit dit huwelijk:

   1063 V    i. Neeltje Kruidenier werd geboren op 8 Jun 1941 in Rotterdam379 en is overleden op 7 Mrt 1980 in Rijswijk477 op 38-jarige leeftijd.

Neeltje trouwde met living, zoon van Aart de Zeeuw 379 en Wilhelmina de Jonge,.379

   1064 V    ii. living .

living trouwde met Andre Henricus Ris, zoon van living 379 en living,.379 Andre werd geboren op 2 Sep 1951 in Schiedam379 en is overleden vr 2007.478

839. Grietje Kruidenier werd geboren op 3 Mei 1918 in Rotterdam379 en is overleden op 23 Dec 2001 in Vlaardingen449 op 83-jarige leeftijd.

Grietje trouwde met Wilhelm Goedendorp, zoon van Leendert Goedendorp 379 en Trijntje van Meurs,379 op 16 Jul 1941 in Vlaardingen.379 Wilhelm werd geboren op 21 Nov 1916 in Rozenburg379 en is overleden in 1990479 op 74-jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

   1065 V    i. living .

living trouwde met living.

   1066 M    ii. living .

living trouwde met living.

840. Pleuntje Maria Kruidenier werd geboren op 7 Okt 1922 in Rotterdam379 en is overleden op 23 Feb 1989 in Rotterdam450 op 66-jarige leeftijd.

Pleuntje trouwde met Frank Voorburg, zoon van Gerrit Voorburg 379 en Janna Kornelia van der Borden,.379 Frank werd geboren op 25 Aug 1923 in Vlaardingen379 en is overleden op 25 Aug 1987480 op 64-jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

   1067 M    i. Gerrit Cornelis Bastiaan Voorburg werd geboren op 7 Dec 1947 in Vlaardingen450 en is overleden op 6 Apr 2006 in Numansdorp481 op 58-jarige leeftijd.

Gerrit trouwde met living, dochter van living 482 en living,.482

   1068 V    ii. living .

living trouwde met living, zoon van living 482 en living,.482

841. living .

living trouwde met living, dochter van Jakob van Dorp 379 en Neeltje Wapenaar,.379

Kinderen uit dit huwelijk:

   1069 M    i. living .

living trouwde met living, dochter van living 379 en living,.379

   1070 M    ii. living .

842. NN van Bokkum werd geboren omstreeks 1914221 en is overleden vr 1 Dec 2004.451

843. NN van Bokkum werd geboren omstreeks 1915221 en is overleden vr 1 Dec 2004.451

844. Koos van Bokkum werd geboren omstreeks 1916221 en is overleden vr 1 Dec 2004.451

845. Janus van Bokkum werd geboren omstreeks 1917221 en is overleden omstreeks Feb 2007452 ongeveer 90 jaar oud.

846. Sjaan van Bokkum werd geboren omstreeks 1918.221

847. Neeltje Euser werd geboren op 4 Apr 1915 in Rotterdam453 en is overleden in 2003401 op 88-jarige leeftijd.

Neeltje trouwde met Johan Arensen.356 Johan werd geboren omstreeks 1915.221

Kind uit dit huwelijk:

   1071 V    i. living .

living trouwde met living.

848. Maria Euser werd geboren op 22 Aug 1916 in Rotterdam282 en is overleden op 23 Sep 1916.282

849. Jacob Euser werd geboren op 26 Jan 1920 in Rotterdam297 en is overleden op 31 Okt 1999 in Goes454 op 79-jarige leeftijd.

Jacob trouwde met NN.

Kind uit dit huwelijk:

   1072 M    i. living .

850. Jan Klement Euser werd geboren op 22 Aug 1917 in Rotterdam282 en is overleden op 28 Jan 1994456 op 76-jarige leeftijd.

Jan trouwde met NN.

Kind uit dit huwelijk:

   1073 M    i. Jan Klement Euser is overleden in 2015.483

851. living .

852. living .

853. Jacob Euser werd geboren op 13 Jan 1925 in Rotterdam282 en is overleden op 16 Feb 1925.282

854. Jacob Euser werd geboren op 12 Jun 1926 in Rotterdam282 en is overleden op 24 Nov 1926.282

855. living .

856. living .

857. living .

858. living .

859. living .

860. living .

861. living .

862. living .

863. living .

living trouwde met Johannes Brouwer.,354 zoon van NN en NN.

Kinderen uit dit huwelijk:

   1074 M    i. living .

living trouwde met living.484

living trouwde vervolgens met living.484

   1075 V    ii. living .

living trouwde met Rens Versnel.485

   1076 V    iii. living .

   1077 V    iv. living .

864. Willem Euser werd geboren op 31 Jul 1927 in Rotterdam282 en is overleden op 24 Mei 1945 in Frensburg354 op 17-jarige leeftijd.

865. living .

living trouwde met H. de Vries.354

866. living .

living trouwde met A.M. Bruin.354

867. living .125

living trouwde met living.401

868. living .125

living trouwde met living.401

Kinderen uit dit huwelijk:

   1078 M    i. Brian Laska .401

   1079 M    ii. Keith Laska .401

869. living .

living trouwde met living.

Kinderen uit dit huwelijk:

   1080 M    i. living .

   1081 V    ii. living .

living trouwde met living.

870. living .402

living trouwde met living.

Kind uit dit huwelijk:

   1082 V    i. living .

871. living .402

living trouwde met living.402

872. living .402

873. Aart Leendert Noordzij werd geboren op 13 Mrt 1911403 en is overleden in 2003173 op 92-jarige leeftijd.

Aart trouwde met iemand.

Zijn kind was:

   1083 M    i. living .

living trouwde met iemand.

874. living .

living trouwde met living.

Kind uit dit huwelijk:

   1084 M    i. living .

living trouwde met living.


Bronnen


1. Kootwijk, Ocker is de stamvader van alle Nederlandse Besemers. In. Source Medium: Book

Bert van Kootwijk, emailcontact vanaf 12-2005

2. Renema, Jan. Source Medium: Book

Website, http://www.xs4all.nl/~jrinfo/indexvsdb.htm, later: http://ww w.xs4all.nl/~renemaj/

3. zuiderent, 0107, 285008. Source Medium: Book

Website van Arnold Zuiderent: http://www.zuiderent.ch/

4. JvRijn. Source Medium: Book

Ancestry-file 090603 .... Rijerkerk, 061108. Source Medium: Book

Cock en Marij, website http://perso.wanadoo.fr/rijerkerk/ en email; ni euw adres website: www.rijerkerk.net

5. Bruijn, R de. Source Medium: Book

website R de Bruijn, http://members.chello.nl/rdbruijn/kwl_frm3.htm

6. JvRijn. Source Medium: Book

Ancestry-file 090603

7. Rijerkerk, 061108. Source Medium: Book

Cock en Marij, website http://perso.wanadoo.fr/rijerkerk/ en email; ni euw adres website: www.rijerkerk.net

8. DJV, S1 82. Source Medium: Book

K.J. Slijkerman, Duizend Jaar Voorgeslacht (1987); Supplement I (1989 ) en Supplement II (1992)

9. zuiderent, 0107, 142505. Source Medium: Book

Website van Arnold Zuiderent: http://www.zuiderent.ch/

10. Details: email Ridders, 070404.

11. Kootwijk, 191205. Source Medium: Book

Bert van Kootwijk, emailcontact vanaf 12-2005

12. Frams Bezemer, 051204.

13. Details: Ridders Citation Text: document A.P. Bezemer 1986.

14. Details: Ridders Citation Text: documenten.

15. Wim Besemer, 040106.

16. Details: Ridders Citation Text: Liedewij; document A.P. Bezemer 1986.

17. Frams Bezemer, 051204. .... Kootwijk, 191205. Source Medium: Book

Bert van Kootwijk, emailcontact vanaf 12-2005 .... Rijerkerk, 061108. Source Medium: Book

Cock en Marij, website http://perso.wanadoo.fr/rijerkerk/ en email; ni euw adres website: www.rijerkerk.net

18. Details: email Ridders, 070404. .... Frams Bezemer, 051204.

19. Bezemer, Johan. Source Medium: Book

Website http://home.wanadoo.nl/jbezemer/kwsjanb.html

20. zuiderent, 0107, 9294. Source Medium: Book

Website van Arnold Zuiderent: http://www.zuiderent.ch/

21. Details: Ridders Citation Text: document A.P. Bezemer, en beschrijving grafzerk.

22. Driel, 381. Source Medium: Book

Sigmond & Slijkerman, Drie verwante geslachten Van Driel. Rotterdam/Wa arde 1998

23. Frams Bezemer, 051204. .... Kootwijk, 191205. Source Medium: Book

Bert van Kootwijk, emailcontact vanaf 12-2005

24. Slijkerman, vdNes-1. Source Medium: Book

DE OUDERE GENERATIES VAN HET GESLACHT (VAN) GELDER UIT CHARLOIS door K .J. Slijkerman. Eerder gepubliceerd in Ons Voorgeslacht, jrg. 53, 19 98.
VAN DEN NES (VAN NES, VAN ES) (Rijsoord) door K.J. Slijkerman, Eerde r gepubliceerd in Kronieken 1999 en 2000, een uitgave van de Genealo gische Vereniging Prometheus
DE OUDERE GENERATIES VAN HET GESLACHT VAN CLEEFF UIT CHARLOIS door K.J . Slijkerman. Eerder gepubliceerd in Ons Voorgeslacht jrg. 51 1996.

25. zuiderent, 0107, 8906. Source Medium: Book

Website van Arnold Zuiderent: http://www.zuiderent.ch/

26. Details: email Wout vd Linden, 080506.

27. zuiderent, 0107, 10184. Source Medium: Book

Website van Arnold Zuiderent: http://www.zuiderent.ch/

28. OV, 62-587, pg 40. Source Medium: Book

Ons Voorgeslacht, Maandblad van de Zuidhollandse Vereniging voor Genea logie

29. zuiderent, 0107, 8916. Source Medium: Book

Website van Arnold Zuiderent: http://www.zuiderent.ch/

30. zuiderent, 0107, 4452. Source Medium: Book

Website van Arnold Zuiderent: http://www.zuiderent.ch/

31. Driel, 165. Source Medium: Book

Sigmond & Slijkerman, Drie verwante geslachten Van Driel. Rotterdam/Wa arde 1998

32. zuiderent, 0107, 9300. Source Medium: Book

Website van Arnold Zuiderent: http://www.zuiderent.ch/

33. Jim Baker, Ancestry. Source Medium: Book

Gegevens op site dd 29-9-2002

34. Frans Bezemer, 051204. Source Medium: Book

website http://www.xs4all.nl/~bosbez/Genealogie/

35. Details: Ridders Citation Text: Document C.Sigmond 1998.

36. Citation Text: internet.

37. Details: Ridders Citation Text: documenten. .... Details: email Wout vd Linden, 080506.

38. zuiderent, 0107, 10185. Source Medium: Book

Website van Arnold Zuiderent: http://www.zuiderent.ch/

39. Kootwijk, 191205. Source Medium: Book

Bert van Kootwijk, emailcontact vanaf 12-2005 .... Slijkerman, vdNes-1. Source Medium: Book

DE OUDERE GENERATIES VAN HET GESLACHT (VAN) GELDER UIT CHARLOIS door K .J. Slijkerman. Eerder gepubliceerd in Ons Voorgeslacht, jrg. 53, 19 98.
VAN DEN NES (VAN NES, VAN ES) (Rijsoord) door K.J. Slijkerman, Eerde r gepubliceerd in Kronieken 1999 en 2000, een uitgave van de Genealo gische Vereniging Prometheus
DE OUDERE GENERATIES VAN HET GESLACHT VAN CLEEFF UIT CHARLOIS door K.J . Slijkerman. Eerder gepubliceerd in Ons Voorgeslacht jrg. 51 1996.

40. zuiderent, 0107, 8918. Source Medium: Book

Website van Arnold Zuiderent: http://www.zuiderent.ch/

41. zuiderent, 0107, 8919. Source Medium: Book

Website van Arnold Zuiderent: http://www.zuiderent.ch/

42. zuiderent, 0107, 4459. Source Medium: Book

Website van Arnold Zuiderent: http://www.zuiderent.ch/

43. Bos, 090707. Source Medium: Book

Website Joan Bos, http://www.xs4all.nl/~kvenjb/Bos/

44. Renema, Jan. Source Medium: Book

Website, http://www.xs4all.nl/~jrinfo/indexvsdb.htm, later: http://ww w.xs4all.nl/~renemaj/ .... Tabbernee, 050907. Source Medium: Book

email vanaf 191205 [op Zuid-Hollandse Eilanden]

45. Mormonen.

46. Details: internet Citation Text: doopdatum.

47. Details: email Wout vd Linden, 080506 Citation Text: doopdatum.

48. Details: email Wout vd Linden, 080506 Citation Text: graf 125.

49. Voorouder, 161208. Source Medium: Book

www.voorouder.nl (Genealogische verkenningen)

50. Driel, 121. Source Medium: Book

Sigmond & Slijkerman, Drie verwante geslachten Van Driel. Rotterdam/Wa arde 1998

51. Driel, 368. Source Medium: Book

Sigmond & Slijkerman, Drie verwante geslachten Van Driel. Rotterdam/Wa arde 1998 .... DJV, 217. Source Medium: Book

K.J. Slijkerman, Duizend Jaar Voorgeslacht (1987); Supplement I (1989 ) en Supplement II (1992)

52. Driel, 368. Source Medium: Book

Sigmond & Slijkerman, Drie verwante geslachten Van Driel. Rotterdam/Wa arde 1998 .... Doen I, 25. Source Medium: Book

Vervloet: De Parenteel van Doen Beijensz (1989) .... Doen I, 20. Source Medium: Book

Vervloet: De Parenteel van Doen Beijensz (1989)

53. Koote, 0409907. Source Medium: Book

Ger Koote, emailcontact in Seniorweb

54. Mormonen. .... Tabbernee, 050907. Source Medium: Book

email vanaf 191205 [op Zuid-Hollandse Eilanden]

55. Koote, 040907. Source Medium: Book

Ger Koote, emailcontact in Seniorweb

56. Tabbernee, 050907. Source Medium: Book

email vanaf 191205 [op Zuid-Hollandse Eilanden]

57. Renema, Jan. Source Medium: Book

Website, http://www.xs4all.nl/~jrinfo/indexvsdb.htm, later: http://ww w.xs4all.nl/~renemaj/ .... Frams Bezemer, 051204.

58. Citation Text: email Bert van Kootwijk, CD Zuid Hollandse families. .... Dordrecht, archief, Trouwboek Zwijndrecht 1687-1781 pg 18. Source Medium: Book

59. Kootwijk, email 300106. Source Medium: Book

Bert van Kootwijk, emailcontact vanaf 12-2005

60. NBakker, 070707. Source Medium: Book

Nico Bakker, emailcontact vanaf juli 2007

61. Bos, 090707. Source Medium: Book

Website Joan Bos, http://www.xs4all.nl/~kvenjb/Bos/ .... NBakker, 110707. Source Medium: Book

Nico Bakker, emailcontact vanaf juli 2007

62. Rijerkerk, 051108. Source Medium: Book

Cock en Marij, website http://perso.wanadoo.fr/rijerkerk/ en email; ni euw adres website: www.rijerkerk.net

63. Renema, Jan. Source Medium: Book

Website, http://www.xs4all.nl/~jrinfo/indexvsdb.htm, later: http://ww w.xs4all.nl/~renemaj/ .... Dordrecht, archief, Trouwboek Zwijndrecht 1687-1781 pg 18. Source Medium: Book

64. Citation Text: email-ZH Bert van Kootwijk 310603.

65. Citation Text: email Bert van Kootwijk, CD Zuid Hollandse families.

66. Dordrecht, archief, Trouwboek NHK Zwijndrecht 1687-1781 pg 38. Source Medium: Book

67. Citation Text: schatting op grond van huwelijksdatum.

68. Dordrecht, archief, Trouwboek NHK Zwijndrecht 1687-1781 pg 40. Source Medium: Book

69. Citation Text: www.jbezemer.nl/bijdragen/genealogie.htm 090603.

70. Dordrecht, archief, Trouwboek Zwijndrecht 1687-1781 pg 49. Source Medium: Book

71. Dordrecht, archief, Trouwboek NHK Zwijndrecht 1687-1781 pg 45. Source Medium: Book

72. Mormonen, 310603.

73. Dordrecht, archief, Trouwboek Zwijndrecht 1687-1781 pg 18. Source Medium: Book

74. Dordrecht, archief, Trouwboek NHK Zwijndrecht 1687-1781 pg 30. Source Medium: Book

75. Citation Text: Geschat op grond van huwelijksdatum en jaar overlijden moeder Aagje Jans, en volgorde naamgeving gezin Clement-Aagje. .... Tabbernee, 050907. Source Medium: Book

email vanaf 191205 [op Zuid-Hollandse Eilanden]

76. Dordrecht, archief, Trouwboek NHK Zwijndrecht 1687-1781 pg 35. Source Medium: Book

77. Dordrecht, archief, Trouwboek NHK Zwijndrecht 1687-1781 pg 37. Source Medium: Book

78. Citation Text: geschat op grond van huwelijksdatum, en datum overlijden moeder Aagje Jans.

79. Details: datum.

80. Details: Walther email 141103. .... Kootwijk, 191205. Source Medium: Book

Bert van Kootwijk, emailcontact vanaf 12-2005

81. Details: Walther email 141103.

82. GAR, 131208. Source Medium: Book

Website Gemeente Archief Rotterdam

83. Voorouder, 131208. Source Medium: Book

www.voorouder.nl (Genealogische verkenningen)

84. Doen I, 188. Source Medium: Book

Vervloet: De Parenteel van Doen Beijensz (1989)

85. Dordrecht, archief, Doopboek NHK Zwijndrecht 1687-1781. Source Medium: Book

86. AvNieuwenburg. Source Medium: Book

Aad van Nieuwenburg, homepage www.vanniuewenburg.nl

87. AvNieuwenburg. Source Medium: Book

Aad van Nieuwenburg, homepage www.vanniuewenburg.nl .... Dordrecht, archief, Trouwboek NHK Zwijndrecht 1687-1781 nr 70. Source Medium: Book

88. Dordrecht, archief, Doopboek NHK Zwijndrecht 1687-1781. Source Medium: Book .... Wim Besemer, 121004.

89. Dordrecht, archief, Trouwboek NHK Zwijndrecht 1787-1781 pg 63. Source Medium: Book

90. Dordrecht, archief, Trouwboek NHK Zwijndrecht 1781-1795 pg 6. Source Medium: Book

91. Dordrecht, archief, Trouwboek NHK Zwijndrecht 1781-1795 pg 22. Source Medium: Book

92. Dordrecht, archief, Trouwboek Zwijndrecht 1687-1781 pg 49. Source Medium: Book .... Frams Bezemer, 051204.

93. Citation Text: www.jbezemer.nl/bijdragen/genealogie.htm 090603. .... Dordrecht, archief, Doopboek NHK Zwijndrecht 1687-1781. Source Medium: Book

94. Tempelaar, 050404. Source Medium: Book

info via Dick, 03/03-2004 en vervolgens

95. Dordrecht, archief, 020704. Source Medium: Book

96. Citation Text: email Bert van Kootwijk, CD Zuid Hollandse families. .... Dordrecht, archief, Trouwboek NHK Zwijndrecht 1687-1781 pg 84. Source Medium: Book

97. Dordrecht, archief, Trouwboek NHK Zwijndrecht 1787-1781 pg 16. Source Medium: Book

98. Citation Text: Zwijndrecht huwelijken 21-4-1813.

99. Pelt, Willem Leo van der, email 20-2-2001. .... Dordrecht, archief, Trouwboek Zwijndrecht 1687-1781 pg 90. Source Medium: Book

100. Dordrecht, archief, Trouwboek NHK Zwijndrecht 1687-1781 pg 82. Source Medium: Book

101. Citation Text: email ZH Bert v Kootwijk 010703.

102. Dordrecht, archief, Trouwboek NHK Zwijndrecht 1687-1781 pg 57. Source Medium: Book

103. Citation Text: email ZH Bert van Kootwijk 010603.

104. Dordrecht, archief, Trouwboek NHK Zwijndrecht 1687-1781 pg 66. Source Medium: Book

105. Dordrecht, archief, Trouwboek NHK Zwijndrecht 1787-1781 pg 64. Source Medium: Book

106. Details: email Verschoor 051103 Citation Text: uit aangifte overlijden dochter Maaike. .... Details: email John Walther 131103.

107. Details: Walther email 141103 Citation Text: doopdatum.

108. Details: email Verschoor 051103 Citation Text: in aangifte overlijden dochter Maaike: Duivendrecht!. .... Details: email John Walther 131103.

109. Voorouder. Source Medium: Book

www.voorouder.nl (Genealogische verkenningen)

110. Voorouder, doopdatum. Source Medium: Book

www.voorouder.nl (Genealogische verkenningen)

111. Citation Text: huwelijksacte kleindochter Neeltje Bos & Jan Punt. .... Rijerkerk, 051108. Source Medium: Book

Cock en Marij, website http://perso.wanadoo.fr/rijerkerk/ en email; ni euw adres website: www.rijerkerk.net

112. AvNieuwenburg. Source Medium: Book

Aad van Nieuwenburg, homepage www.vanniuewenburg.nl .... Dordrecht, archief, Doopboek NHK Zwijndrecht 1687-1781. Source Medium: Book

113. AvNieuwenburg. Source Medium: Book

Aad van Nieuwenburg, homepage www.vanniuewenburg.nl .... Dordrecht, archief, Trouwboek NHK Zwijndrecht 1781-1795 pg 26. Source Medium: Book

114. Dordrecht, archief, Doopboek NHK Zwijndrecht 1787-1781. Source Medium: Book

115. Citation Text: info Leo Bezemer 180803. .... Frams Bezemer, 051204.

116. Citation Text: info Leo Bezemer 180803. .... Tempelaar, 050404. Source Medium: Book

info via Dick, 03/03-2004 en vervolgens

117. Citation Text: info Leo Bezemer 180803.

118. Dordrecht, archief, Trouwboek NHK Zwijndrecht 1781-1795 pg 16. Source Medium: Book

119. Citation Text: email Bert van Kootwijk, CD Zuid Hollandse families. .... Dordrecht, archief, Doopboek NHK Zwijndrecht 1687-1781. Source Medium: Book

120. Citation Text: trouwacte kleinzoon Jan. .... Dordrecht, archief, 030704. Source Medium: Book

121. Citation Text: email Bert van Kootwijk, CD Zuid Hollandse families. .... Dordrecht, archief, Trouwboek NHK Zwijndrecht 1687-1781 pg 40. Source Medium: Book

122. Citation Text: 310603.

123. Citation Text: Zwijndrecht huwelijken 21-4-1813: 39 jaar oud.

124. Pelt, Willem Leo van der, email 20-2-2001.

125. Schalke, Theo, 210404. Source Medium: Book

email vanaf april 2004

126. Pelt, Willem Leo van der, email 20-2-2001. .... Dordrecht, archief, Doopboek NHK Zwijndrecht 1687-1781. Source Medium: Book

127. Meeboer, Bob. Source Medium: Book

website http://home.planet.nl/~meebo000/

128. Citation Text: gegevens Bob Meeboer.

129. Brugman, 071205. Source Medium: Internet

Mary Brugman, emailcontact sinds 12-2005, "Peter Alers", alersp@planet .nl

130. Dordrecht, archief, Trouwboek NHK Zwijndrecht 1687-1781 pg 84. Source Medium: Book

131. Klerk, 220310. Source Medium: Book

Arie de Klerk, Canada, emailcontact sinds 200310

132. Details: email Verschoor 051103 Citation Text: bij overlijden 80 jaar oud.

133. Details: email Verschoor 051103 Citation Text: om 11:00 in een huis wijk A nr 42, 80 jaar oud.

134. GAR. Source Medium: Book

Website Gemeente Archief Rotterdam

135. Details: John Walther email 141103 Citation Text: doopdatum.

136. Citation Text: trouwacte kleinzoon Jan Bezemer. .... NBakker, 070707. Source Medium: Book

Nico Bakker, emailcontact vanaf juli 2007

137. Raat, 121208. Source Medium: Book

Genealogie De Raa(d)t, http://users.skynet.be/deraat/

138. Citation Text: huwelijksacte kleindochter Maria Punt 1859.

139. ARA, 090800. Source Medium: Book

Algemeen Rijks Archief Den Haag

140. Seniorweb, 290608.

141. Citation Text: gegevens Leen Tempelaar 290304.

142. Details: email Koos Beezemer 271103.

143. Dordrecht, archief, 020704. Source Medium: Book .... Rijerkerk, doopdatum. Source Medium: Book

Cock en Marij, website http://perso.wanadoo.fr/rijerkerk/ en email; ni euw adres website: www.rijerkerk.net

144. Citation Text: trouwacte keainzoon Jan. .... Dordrecht, archief, 020704. Source Medium: Book

145. Dordrecht, archief, 030704. Source Medium: Book

146. Citation Text: huwelijkse bijlagen Jacob Bezemer & Maria Punt, geboorte-extract Jacob.

147. Dordrecht, archief, 020704. Source Medium: Book .... Rademaker, 200704. Source Medium: Book

Website A.Rademaker: www.geocities.com/rademaker_bezemer

148. Citation Text: huwelijksacte zoon Adrianus en huwelijksacte zoon Arie. .... ARA, 010704. Source Medium: Book

Algemeen Rijks Archief Den Haag .... Dordrecht, archief, 020704. Source Medium: Book

149. ARA, 010704. Source Medium: Book

Algemeen Rijks Archief Den Haag

150. Rademaker, 260704. Source Medium: Book

Website A.Rademaker: www.geocities.com/rademaker_bezemer

151. Dordrecht, archief, 020704. Source Medium: Book .... Rademaker, 260704. Source Medium: Book

Website A.Rademaker: www.geocities.com/rademaker_bezemer

152. Details: email Dick 080404.

153. Citation Text: huwelijksacte 1826: is dan 24 jaar.

154. Citation Text: huwelijken Zwijndrecht, acte 2.

155. Genlias, bij huwelijk 1833 27 jaar.

156. Genlias, acte 12.

157. Dordrecht, archief, 020704. Source Medium: Book .... ARA, 090800. Source Medium: Book

Algemeen Rijks Archief Den Haag

158. Genlias, 030408. www.genlias.nl

159. Details: internet Citation Text: om 10:00 in het Vosocomium Academicum.

160. Klerk, 220310. Source Medium: Book

Arie de Klerk, Canada, emailcontact sinds 200310 .... De Klerk. Source Medium: Book

Arie de Klerk, emailcontact sinds 200310

161. Cas, 220310. Source Medium: Book

Cas van Deursen, website, http://home.hccnet.nl/c.vandeursen/ .... De Klerk. Source Medium: Book

Arie de Klerk, emailcontact sinds 200310

162. Details: email Verschoor 051103 Citation Text: uit overlijdensaangifte zoon Jacob.

163. Details: email Verschoor 051103 Citation Text: bij overlijden 81 jaar oud. .... GAR, 061103. Source Medium: Book

Website Gemeente Archief Rotterdam

164. Details: email Verschoor 051103 Citation Text: om 00:30 in een huis wijk B nr 121, oud 81 jaar.

165. GAR. Source Medium: Book

Website Gemeente Archief Rotterdam .... Sweerts, Annette, 121003. Source Medium: Book

email-contact, annette_sweerts@hotmail.com

166. Sweerts, Annette, 121003. Source Medium: Book

email-contact, annette_sweerts@hotmail.com

167. Details: email John Walther 131103.

168. GAR, 141103. Source Medium: Book

Website Gemeente Archief Rotterdam

169. Ooms, Pim. Source Medium: Book

Website van Pim Ooms, http://home.hetnet.nl/~ooms51/index.html .... Ris, 28 1 2005. Source Medium: Book

website Ris, www.ris.nl

170. Ooms, Pim. Source Medium: Book

Website van Pim Ooms, http://home.hetnet.nl/~ooms51/index.html

171. Details: email John Walther 131103 Citation Text: NB Neeltje 14 jaar oud!.

172. Citation Text: is bij huwelijk zoon Pieter 1857.

173. Noordzij, 020709. Source Medium: Book

Aart Noordzij, email-contact vanaf 1-7-2009

174. Rademaker, 200704. Source Medium: Book

Website A.Rademaker: www.geocities.com/rademaker_bezemer

175. Citation Text: uitreksel overledenen Zwijndrecht, bij huwelijkse bijlagen 1848, acte 16.

176. NBakker, 070707. Source Medium: Book

Nico Bakker, emailcontact vanaf juli 2007 .... Genlias, 100707. www.genlias.nl

177. NBakker, 110707. Source Medium: Book

Nico Bakker, emailcontact vanaf juli 2007

178. Details: doopdatum.

179. Punt, Leen, 130404. Source Medium: Book

emailcontact vanaf 06-04-2004

180. Punt, Leen, 130404. Source Medium: Book

emailcontact vanaf 06-04-2004 .... Citation Text: huwelijken Kleine Lindt, akte 6.

181. Citation Text: huwelijkse bijlagen dochter Maria, in haar geboorte-extract.

182. Citation Text: is bij overlijden 42 jaar oud; overlijdensacte. .... Punt, Leen, 060404. Source Medium: Book

emailcontact vanaf 06-04-2004

183. Citation Text: huwelijkse bijlagen dochter Maria, overlijdens-extract; overlijdensacte Charlois 6.

184. Punt, Leen, 060404. Source Medium: Book

emailcontact vanaf 06-04-2004

185. Citation Text: Overlijdens Kleine Lindt.

186. Citation Text: huw.bijl 1851 acte 10.

187. Tempelaar, 050404. Source Medium: Book

info via Dick, 03/03-2004 en vervolgens .... Rademaker, 260704. Source Medium: Book

Website A.Rademaker: www.geocities.com/rademaker_bezemer

188. McGreevy. Source Medium: Book

Patricia McGreevy, file via email 080904

189. McGreevy. Source Medium: Book

Patricia McGreevy, file via email 080904 .... Genlias, bij huwelijk 1876 22 jaar.

190. Genlias, acte 7.

191. ARA. Source Medium: Book

Algemeen Rijks Archief Den Haag

192. Genlias, acte 31.

193. Citation Text: huwelijkse bijlagen huwelijk met Maria Punt, geboorte-extract.

194. Citation Text: huwelijksacte dochter Jannetje; huwelijkse bijlagen zoon Clement 1899. .... Punt, Leen, 060404. Source Medium: Book

emailcontact vanaf 06-04-2004

195. Citation Text: actenr 32.

196. Citation Text: huwelijkse bijlagen, acte 16.

197. Citation Text: huwelijksacte Zwijndrecht 1853 nr 12. .... Rademaker, 200704. Source Medium: Book

Website A.Rademaker: www.geocities.com/rademaker_bezemer

198. Details: huwelijken Zwijndrecht, acte 12.

199. Citation Text: huwelijksacte. .... Rademaker, 200704. Source Medium: Book

Website A.Rademaker: www.geocities.com/rademaker_bezemer

200. Citation Text: huwelijken Zwijndrecht 1854 acte 5.

201. ARA, centraal testament register. Source Medium: Book

Algemeen Rijks Archief Den Haag

202. Citation Text: huwelijken Zwijndrecht 1859, acte 3.

203. Citation Text: huwelijksacte Barbera Baan 1858.

204. Citation Text: huwelijken Zwijndrecht 1858, acte 10.

205. Citation Text: Is bij huwelijk 1826 28 jaar oud.

206. Citation Text: geboorten Zwijndrecht, acte 28.

207. Citation Text: Overlijden Zwijndrecht, acte 17.

208. Citation Text: geboorten Zwijndrecht, acte 11.

209. Citation Text: Is dan getuige bij huwelijk neef Jacob Bezemer met Maria Punt. .... VanDeursen, 260704. Source Medium: Book

Website http://home.hccnet.nl/c.vandeursen/par_deur/frame3.htm

210. VanDeursen, 260704. Source Medium: Book

Website http://home.hccnet.nl/c.vandeursen/par_deur/frame3.htm

211. Citation Text: Geboren Meerdervoort.

212. Citation Text: geboorten Charlois, acte 2.

213. Citation Text: geboorten Charlois, acte 41.

214. Citation Text: Overlijden Charlois, acte 29.

215. Citation Text: geboorten Charlois, acte 27 (of moet het zijn 17, of 47?).

216. Genlias, huwelijk zwijndrecht 1833 nr 12.

217. Genlias, bij huwelijk 1833 25 jaar.

218. GAR, 170504. Source Medium: Book

Website Gemeente Archief Rotterdam

219. Details: in gesticht Veenyhuizen, 61 jaar oud Citation Text: archief Kolonien van Weldadigheid, RA Drenthe, arch. Veenhuizen.

220. Details: internet Citation Text: 05:00 uur.

221. Derks, 220111. Source Medium: Book

Gerrit Jan Derks, Laar

222. Cas, 220310. Source Medium: Book

Cas van Deursen, website, http://home.hccnet.nl/c.vandeursen/

223. De Klerk. Source Medium: Book

Arie de Klerk, emailcontact sinds 200310

224. Details: email John Walther 131103, 141103 Citation Text: bij huwelijk ongeveer 22 jaar.

225. Details: email John Walther 131103 Citation Text: bij huwelijk ongeveer 2 jaar.

226. Ris, 28-2-2005. Source Medium: Book

website Ris, www.ris.nl

227. Ooms, Pim. Source Medium: Book

Website van Pim Ooms, http://home.hetnet.nl/~ooms51/index.html .... Sweerts, Annette, 121003. Source Medium: Book

email-contact, annette_sweerts@hotmail.com

228. Details: email John Walther 131103 Citation Text: bij huwelijk ongeveer 23 jaar.

229. GAR, DTB R'dam inv 1 doop geref, index nr 006. Source Medium: Book

Website Gemeente Archief Rotterdam

230. Citation Text: Huwelijkse Bijlagen zoon Pieter 1857.

231. SHC, 020704. Source Medium: Book

Stichting Historisch Charlois

232. Mormonen, 010504.

233. Citation Text: bevolkingsregister Rotterdam, 385-42.

234. Citation Text: huwelijks bijlagen huwelijk zoon Jacob met Geertruij Sparreboom.

235. Citation Text: huwelijken Charlois acte 25.

236. Citation Text: Geboren Kleine Lindt, acte 7.

237. Citation Text: Is bij aangifte dochter Maria 10-2-1837, 33 jaar oud. .... Punt, Leen, 060404. Source Medium: Book

emailcontact vanaf 06-04-2004

238. Citation Text: huwelijkse bijlagen, geboorte extract; geboorten Charlois, acte 17. .... Punt, Leen, 270404. Source Medium: Book

emailcontact vanaf 06-04-2004

239. Citation Text: geboorten Charlois, acte 25. .... Punt, Leen, 270404. Source Medium: Book

emailcontact vanaf 06-04-2004

240. Punt, Leen, 130404+270404. Source Medium: Book

emailcontact vanaf 06-04-2004

241. Citation Text: overlijdens Charlois, akte 5, verifieren!. .... Punt, Leen, 270404. Source Medium: Book

emailcontact vanaf 06-04-2004

242. Punt, Leen, 270404. Source Medium: Book

emailcontact vanaf 06-04-2004

243. Citation Text: overlijdens Charlois, akte 31, verifieren!.

244. Pelt, Willem Leo van der, 150204.

245. Citation Text: info Leen Tempelaar, 290304.

246. GAR, GK 0118 Jan Baan. Source Medium: Book

Website Gemeente Archief Rotterdam

247. Post, 060111. Willem Post, zijn vrouw is bezemer; email sinds 050111.

248. McGreevy. Source Medium: Book

Patricia McGreevy, file via email 080904 .... Post, 060111. Willem Post, zijn vrouw is bezemer; email sinds 050111.

249. Genlias, acte 27. www.genlias.nl

250. Rademaker, 260704. Source Medium: Book

Website A.Rademaker: www.geocities.com/rademaker_bezemer .... McGreevy. Source Medium: Book

Patricia McGreevy, file via email 080904

251. Begraafplaatsen. Source Medium: Book

www.online-begraafplaatsen.nl / zerkenmonitor

252. Tempelaar, 050404. Source Medium: Book

info via Dick, 03/03-2004 en vervolgens .... Beek/Kuiper/Okkema, Dolerenden (Name: Kok (Kampen) 1990;), 554. Source Medium: Book

De dolerenden van 1886 en hun nageslacht

253. Citation Text: info Dick 280304. .... Details: Blacquire 240804.

254. Beek/Kuiper/Okkema, Dolerenden (Name: Kok (Kampen) 1990;), 554. Source Medium: Book

De dolerenden van 1886 en hun nageslacht

255. Begraafplaatsen, jaar van overlijden is niet te lezen. Source Medium: Book

www.online-begraafplaatsen.nl / zerkenmonitor .... wiewaswie. www.wiewaswie.nl

256. Begraafplaatsen, Herv. kerkhof Lindstsekerk. Source Medium: Book

www.online-begraafplaatsen.nl / zerkenmonitor

257. wiewaswie. www.wiewaswie.nl .... wiewaswie, Zwijndrecht huwelijken 1915 akte 52. www.wiewaswie.nl

258. Genlias, bij huwelijk 1876 22 jaar.

259. Genlias, bij huwelijk 1874 31 jaar.

260. Citation Text: Geboorten Charlois, akte 138.

261. Details: 010404 Citation Text: http://members.lycos.nl/theosun/.

262. Citation Text: geboorten Charlois, acte 203.

263. Citation Text: actenr 618.

264. Citation Text: geboorten Charlois, acte 20.

265. Details: AvdMerwe 171004.

266. Citation Text: geboorten Charlois, acte 68.

267. Citation Text: nog niet geverifieerd.

268. Citation Text: bevolkingsregister Rotterdam 384-146.

269. Details: grafsteen Oud Charlois,260504. .... Wim Besemer, 200704.

270. Citation Text: rouwkaart.

271. Citation Text: huwelijken Rotterdam 1899, acte 1208.

272. Citation Text: geboorte-acte.

273. Citation Text: is 32 jaar oud getuige bij huwelijk zuster Elizabeth 1906. .... GAR, toegang 314 deel 3200 minuten N a v Buuren 1900. Source Medium: Book

Website Gemeente Archief Rotterdam

274. Citation Text: huwelijken Rotterdam 1899, acte 960.

275. Details: grafsteen Oud Charlois,260504.

276. Citation Text: genoemd door Heleen van oom Piet, en door Marianne, juli 2000.

277. Citation Text: trouwacte nr 2380.

278. Citation Text: gezinskaart Rotterdam.

279. Citation Text: uitreksel geboorteregister, in huwelijkse bijlagen 1848 acte 16; geboorteacte nr 22 geeft als datum 29.

280. Citation Text: huwelijkse bijlagen 2e huwelijk van haar man, overlijdens extract.

281. Citation Text: huwelijksacte 1872; bevolkingsregister Rotterdam 378-87.

282. GAR, 040504 R'dam. Source Medium: Book

Website Gemeente Archief Rotterdam

283. Citation Text: huwelijken Charlois 1872, acte 9.

284. Citation Text: bevolkingsregister Rotterdam 127-56.

285. Citation Text: bevolkingsregister Rotterdam 127-65.

286. Citation Text: bevolkingsregister Rotterdam 127-56 en 127-65.

287. Verschoor, M@r, 300304. Source Medium: Book

op Seniorenweb, zoekt in Rotterdam

288. Citation Text: huwelijken Charlois, acte 45.

289. Rademaker, 200704. Source Medium: Book

Website A.Rademaker: www.geocities.com/rademaker_bezemer .... Details: info Dick 250304 Citation Text: met vraagteken.

290. Beek/Kuiper/Okkema, Dolerenden (Name: Kok (Kampen) 1990;), 551. Source Medium: Book

De dolerenden van 1886 en hun nageslacht

291. Citation Text: huwelijksacte 1858. .... Citation Text: email Ab Chardon 200503.

292. Tempelaar website, 171205. Source Medium: Internet

http://tempelaar.cadicto.nl

293. Details: http://tempelaar.cadicto.nl/.

294. Tempelaar, 080404. Source Medium: Book

info via Dick, 03/03-2004 en vervolgens

295. enl, 030408.

296. Details: internet Citation Text: GAL overlijden 865 dd 4-1-1864.

297. GAR, R'dam 260504. Source Medium: Book

Website Gemeente Archief Rotterdam

298. Ris, 280105. Source Medium: Book

website Ris, www.ris.nl

299. Citation Text: Burgelijke Stand Rotterdam 1870-1880, 382-50.

300. Citation Text: Burgelijke Stand Rotterdam 1850-1860, 126-85.

301. Citation Text: Burgelijke Stand Rotterdam 1880-1890, 386-21.

302. Details: info G.Zwaan 140604. .... Citation Text: rouwkaart Maria Groen.

303. Citation Text: Burgelijke Stand Rotterdam 1870-1880. 382-49.

304. Citation Text: Burgelijke Stand Rotterdam 1850-1860, 126-74.

305. Citation Text: Burgelijke Stand Rotterdam 1860-1870, 377-113.

306. Citation Text: Burgelijke Stand Rotterdam 1860-1870, 377-133.

307. Citation Text: Bevolkingsregister Rotterdam 377-6 (Huwelijkse Bijlagen vermelden 22-10 als geboortedatum).

308. Citation Text: huwelijksacte zoon Jacob met Maria Punt; Bevolkingsregister Rotterdam 390-318.

309. Citation Text: Bevolkingsregister Rotterdam 377-6.

310. GAR, 260504. Source Medium: Book

Website Gemeente Archief Rotterdam

311. Citation Text: Bevolkingsregister Rotterdam 379-212.

312. Citation Text: vermeld in brief Opa Groen van die datum. .... Verschoor, M@r, 280904. Source Medium: Book

op Seniorenweb, zoekt in Rotterdam

313. Verschoor, M@r, 280904. Source Medium: Book

op Seniorenweb, zoekt in Rotterdam

314. Citation Text: huwelijken Charlois acte 26.

315. Citation Text: huwelijken Charlois, acte 53.

316. Citation Text: huwelijken Rotterdam, acte 2339.

317. Citation Text: Huwelijkse Bijlagen 1891.

318. Citation Text: huwelijken Charlois, acte 77.

319. Citation Text: bevolkingsregister Rotterdam 389-386.

320. Genlias, 100707. www.genlias.nl

321. Genlias, bij huwelijk 18 jaar. www.genlias.nl

322. Details: email Nettie Grolleman 140906.

323. TBezemer, 030409. Source Medium: Book

Ton Bezemer, email vanaf 020409

324. Genlias, bij huwelijk 1903 27 jaar. www.genlias.nl

325. Tempelaar, 300304. Source Medium: Book

info via Dick, 03/03-2004 en vervolgens

326. Details: 290504 Citation Text: website Jan Bezemer http://www.jbezemer.nl/bijdragen/genealogie.htm. .... Rademaker, 200704. Source Medium: Book

Website A.Rademaker: www.geocities.com/rademaker_bezemer

327. Rademaker, 200704. Source Medium: Book

Website A.Rademaker: www.geocities.com/rademaker_bezemer .... TBezemer, 030409. Source Medium: Book

Ton Bezemer, email vanaf 020409

328. Citation Text: info Leo Bezemer 14-7-2004.

329. Citation Text: info Leo Bezemer 180803. .... Rademaker, 200704. Source Medium: Book

Website A.Rademaker: www.geocities.com/rademaker_bezemer

330. wiewaswie, leeftijd bij huwelijk 32 jaar. www.wiewaswie.nl

331. wiewaswie. www.wiewaswie.nl

332. wiewaswie, bij overlijden 0 jaar. www.wiewaswie.nl

333. Details: mail Bram Rietveld 230416.

334. GAR, 030504. Source Medium: Book

Website Gemeente Archief Rotterdam

335. Citation Text: Opgave Jaap & Hilda.

336. Footnote: trouwadvertentie. .... Citation Text: Opgave Jaap & Hilda.

337. Citation Text: is gezien leeftijd bij overlijden en naam de enige uit de lijst overledenen die in aanmerking komt.

338. Citation Text: overlijdensacte gemeentearchief R'dam.

339. GAR, 020704. Source Medium: Book

Website Gemeente Archief Rotterdam

340. GAR, 040604. Source Medium: Book

Website Gemeente Archief Rotterdam

341. Wim Besemer, 200704.

342. Details: Brief L.A. Bezemer 20904 Citation Text: NB volgens Wim Bezemer 200704 gecremeerd, maar dat is volgens dochter L.A. onjuist!.

343. Citation Text: huwelijksacte 1899. .... Details: email Mar Verschoor 181203 Citation Text: gezinskaart van Kooten x Bezemer.

344. Details: email Mar Verschoor 181203 Citation Text: gezinskaart van Kooten x Bezemer.

345. Citation Text: Tel. info A.Vos 030504.

346. Details: 25j jubileum-kaart.

347. Details: 25j huwelijk kaart.

348. Details: 260504 Citation Text: A Vos.

349. Citation Text: huwelijksacte 1899; huwelijkse bijlagen 1899.

350. Citation Text: trouwacte nr 2380. .... GAR, 260504. Source Medium: Book

Website Gemeente Archief Rotterdam

351. Verschoor, M@r, 300304. Source Medium: Book

op Seniorenweb, zoekt in Rotterdam .... Details: grafsteen Oud Charlois,260504.

352. Citation Text: huwelijksacte 1872; Bevolkingsregister Rotterdam 333-166.

353. GAR, 270304. Source Medium: Book

Website Gemeente Archief Rotterdam .... Looij, Adri, 220404. Source Medium: Book

email vanaf 22-4-2004, over Euser

354. Looij, Adri, 060504. Source Medium: Book

email vanaf 22-4-2004, over Euser

355. GAR, 270304. Source Medium: Book

Website Gemeente Archief Rotterdam

356. Looij, Adri, 220404. Source Medium: Book

email vanaf 22-4-2004, over Euser

357. Citation Text: bevolkingsregister Rotterdam 388-30. .... Verschoor, M@r, 300304. Source Medium: Book

op Seniorenweb, zoekt in Rotterdam

358. Details: grafsteen Oud Charlois,260504. .... Begraafplaatsen. Source Medium: Book

www.online-begraafplaatsen.nl / zerkenmonitor

359. Citation Text: bevolkingsregister Rotterdam 388-30).

360. Citation Text: bevolkingsregister Rotterdam 388-30.

361. Website Voskuijl sv Provoost. Source Medium: Book

http://www.xs4all.nl/~bvoskuyl/Provoost/frame3.htm

362. Website Voskuijl sv Provoost. Source Medium: Book

http://www.xs4all.nl/~bvoskuyl/Provoost/frame3.htm .... Verschoor, M@r, 300304. Source Medium: Book

op Seniorenweb, zoekt in Rotterdam

363. Mormonen. .... Verschoor, M@r, 300304. Source Medium: Book

op Seniorenweb, zoekt in Rotterdam

364. Details: Blacquire 240804.

365. Rademaker, 200704. Source Medium: Book

Website A.Rademaker: www.geocities.com/rademaker_bezemer .... Details: Blacquire 240804.

366. Familieberichten. Source Medium: Book

http://www.online-familieberichten.nl/

367. Rademaker, 200704. Source Medium: Book

Website A.Rademaker: www.geocities.com/rademaker_bezemer .... Details: www.swaen.net.

368. Details: www.swaen.net.

369. Rademaker, 200704. Source Medium: Book

Website A.Rademaker: www.geocities.com/rademaker_bezemer .... Details: www.swaen.net. .... Details: Blacquire 240804.

370. Wagenaar, 260704. Source Medium: Book

website Wagenaar: http://members.ams.chello.nl/~r.wagenaar1/wagenaar/d at206.htm .... Details: Blacquire 240804.

371. Tempelaar, 050404. Source Medium: Book

info via Dick, 03/03-2004 en vervolgens .... Wagenaar, 260704. Source Medium: Book

website Wagenaar: http://members.ams.chello.nl/~r.wagenaar1/wagenaar/d at206.htm

372. Kroos, 040408. Source Medium: Book

Netty Kroos-Rietveld, email en persoonlijk bezoek

373. Mormonen, 040408.

374. ARA, 220800. Source Medium: Book

Algemeen Rijks Archief Den Haag

375. GAR, 170504. Source Medium: Book

Website Gemeente Archief Rotterdam .... Ooms, Pim, 120704. Source Medium: Book

Website van Pim Ooms, http://home.hetnet.nl/~ooms51/index.html

376. Ooms, Pim, 120704. Source Medium: Book

Website van Pim Ooms, http://home.hetnet.nl/~ooms51/index.html

377. Citation Text: Burgelijke Stand Rotterdam 1880-1890, 384-184.

378. GAR, 270507. Source Medium: Book

Website Gemeente Archief Rotterdam

379. SHC, 030704. Source Medium: Book

Stichting Historisch Charlois

380. GAR, 160704. Source Medium: Book

Website Gemeente Archief Rotterdam

381. Citation Text: Burgelijke Stand Rotterdam 1890-1895, 391-243.

382. Citation Text: Bevolkings Register Rotterdam, 390-362 (1890-1895).

383. VanDeursen, 280904. Source Medium: Book

Website http://home.hccnet.nl/c.vandeursen/par_deur/frame3.htm

384. Citation Text: Bevolkings Register Rotterdam, 390-362 (1890-1895). .... GAR, 170504. Source Medium: Book

Website Gemeente Archief Rotterdam

385. Details: GK vader Arie.

386. Tienken, 220507. Source Medium: Book

Isolde Tienken, kleindochter van Neeltje Groen; emailcontact sinds 060 6

387. Citation Text: Bevolkingsregister Rotterdam 385-105.

388. Citation Text: huwelijkse bijlagen 2e huwelijk van haar man.

389. Citation Text: Burgelijke Stand Rotterdam 1890-1895, 391-311.

390. Citation Text: Huwelijkse Bijlagen 2e huwelijk Pleuntje 1899.

391. Citation Text: Huwelijkse Bijlagen moeder Pleuntje met Aart Kruidenier, 1890: bij huwelijk door hen als wettig erkend; Burgelijke Stand Rotterdam 1890-1895, 391-311.

392. GAR, 170504. Source Medium: Book

Website Gemeente Archief Rotterdam .... SHC, 030704. Source Medium: Book

Stichting Historisch Charlois

393. Citation Text: Huwelijkse Bijlagen 1899.

394. Citation Text: email Enno van der Graaf 27-10-2002.

395. Citation Text: is getuige bij 2e huwelijk schoonzus Pleuntje 1899. .... Verschoor, M@r, 280904. Source Medium: Book

op Seniorenweb, zoekt in Rotterdam

396. Citation Text: Burgelijke Stand Rotterdam 1890-1895, 390-291.

397. Citation Text: is bijkens rouwkaart bij overlijden Maria Euser-Groen nog in leven.

398. Citation Text: Ancestry. .... Looij, Adri, 220404. Source Medium: Book

email vanaf 22-4-2004, over Euser

399. Citation Text: Ancestry. .... GAR, 270304. Source Medium: Book

Website Gemeente Archief Rotterdam

400. GAR, 270304. Source Medium: Book

Website Gemeente Archief Rotterdam .... GAR, 040504 R'dam. Source Medium: Book

Website Gemeente Archief Rotterdam

401. P.Euser. Source Medium: Book

Pieter Euser

402. Citation Text: email Pieter Euser 291004.

403. Noordzij, 030709. Source Medium: Book

Aart Noordzij, email-contact vanaf 1-7-2009

404. McGreevy. Source Medium: Book

Patricia McGreevy, file via email 080904 .... Berkemeijer, 240406. Source Medium: Book

Roeland Berkemeijer, email 240406vv

405. Berkemeijer, 240406. Source Medium: Book

Roeland Berkemeijer, email 240406vv

406. zerken. Source Medium: Book

www.zerken.nl

407. TBezemer, geschat. Source Medium: Book

Ton Bezemer, email vanaf 020409

408. TBezemer, 020409. Source Medium: Book

Ton Bezemer, email vanaf 020409

409. Details: overlijdensadvertentie in ND 070106.

410. Begraafplaatsen, 050709. Source Medium: Book

www.online-begraafplaatsen.nl / zerkenmonitor

411. Details: bericht van Jaap.

412. Footnote: Gemeente Capelle.

413. GAR, 040504. Source Medium: Book

Website Gemeente Archief Rotterdam .... GAR, 260504. Source Medium: Book

Website Gemeente Archief Rotterdam

414. GAR, 040604. Source Medium: Book

Website Gemeente Archief Rotterdam .... Genlias, 040604. www.genlias.nl

415. GAR, 040604. Source Medium: Book

Website Gemeente Archief Rotterdam .... GAR, 260504. Source Medium: Book

Website Gemeente Archief Rotterdam

416. Wim Besemer, 260704.

417. Wim Besemer, 260704. .... Details: Brief L.A. Bezemer 20904. .... Details: AvdMerwe 171004.

418. GAR, 181203. Source Medium: Book

Website Gemeente Archief Rotterdam

419. Details: 260504 Citation Text: A. Vos.

420. Details: email Cor van Kooten 100206.

421. Details: eigen opgave 100206.

422. Citation Text: zijn naam wordt niet genoemd op rouwkaart van zijn vrouw.

423. Details: rouwkaart Pietertje Vos.

424. Citation Text: telefonische informatie Cees van Schaik 140404.

425. GAR, 270304. Source Medium: Book

Website Gemeente Archief Rotterdam .... GAR, R'dam 260504. Source Medium: Book

Website Gemeente Archief Rotterdam

426. GAR, 270304. Source Medium: Book

Website Gemeente Archief Rotterdam .... GAR, 260504. Source Medium: Book

Website Gemeente Archief Rotterdam

427. Provoost, 210504. Source Medium: Book

Website: www.xs4all.nl/~bvoskuyl/

428. Details: email Ton de Geus 130404.

429. Details: info APvdBerg-Rijsdijk email 300504.

430. Details: info APvdBerg-Rijsdijk email 300504. .... Details: rouwkaart Pieternella A. Provoost.

431. Citation Text: tel. info AJvanSchaik 151203; trouwboekje Van Schaik-Provoost.

432. Citation Text: info van Heleen Tollenaar-Groen. .... Citation Text: bij overlijden 47 jaar oud, tel.info AJvSchaik 141203; trouwboekje Van Schaik-Provoost.

433. Citation Text: overlijdensadvertentie echtgenote Levina; trouwboekje Van Schaik-Provoost.

434. Wagenaar, 260704. Source Medium: Book

website Wagenaar: http://members.ams.chello.nl/~r.wagenaar1/wagenaar/d at206.htm

435. Wagenaar, 260704. Source Medium: Book

website Wagenaar: http://members.ams.chello.nl/~r.wagenaar1/wagenaar/d at206.htm .... Details: Blacquire 240804. .... Details: bij overlijden 54 jaar.

436. Delpher. kranten.delpher.nl .... Wagenaar, 260704. Source Medium: Book

website Wagenaar: http://members.ams.chello.nl/~r.wagenaar1/wagenaar/d at206.htm .... Details: Blacquire 240804.

437. Citation Text: info Dick 280304.

438. overlijdensadvertentie.

439. GAR, akte 1920 p42v. Source Medium: Book

Website Gemeente Archief Rotterdam

440. GAR, 270507. Source Medium: Book

Website Gemeente Archief Rotterdam .... Gezinsbladen, 270507. Source Medium: Book

www.gezinsbladen.nl

441. Gezinsbladen, 270507. Source Medium: Book

www.gezinsbladen.nl

442. Citation Text: vermeld op rouwkaart Maria Groen.

443. Citation Text: op rouwkaart Maria Groen wordt zijn vrouw vermeld als weduwe.

444. Tienken, 210606, 220507. Source Medium: Book

Isolde Tienken, kleindochter van Neeltje Groen; emailcontact sinds 060 6

445. Aarsbergen, 050507. Source Medium: Book

Olga Aarsbergen, briefcontact sinds 050507 .... Tienken, 220507. Source Medium: Book

Isolde Tienken, kleindochter van Neeltje Groen; emailcontact sinds 060 6

446. Tienken, 210606. Source Medium: Book

Isolde Tienken, kleindochter van Neeltje Groen; emailcontact sinds 060 6

447. GAR, 170504. Source Medium: Book

Website Gemeente Archief Rotterdam .... Citation Text: email Simon Meijers 210504.

448. Citation Text: email Simon Meijers 210504.

449. Voorburg, 160505. Source Medium: Book

Netty Voorburg, emailcontact sinds 130505, kleindochter van Pieter Kru idenier

450. Voorburg, 130505, 260505. Source Medium: Book

Netty Voorburg, emailcontact sinds 130505, kleindochter van Pieter Kru idenier

451. Citation Text: tel. info kleinzoon Pet van Bokkum.

452. Citation Text: email Piet van Bokkum 170607.

453. Looij, Adri, 220404. Source Medium: Book

email vanaf 22-4-2004, over Euser .... GAR, 040504 R'dam. Source Medium: Book

Website Gemeente Archief Rotterdam

454. MyHeritage. myheritage.nl

455. Citation Text: Ancesty. .... GAR, 270304. Source Medium: Book

Website Gemeente Archief Rotterdam

456. Citation Text: email Pieter Euser 280211.

457. Derks, 220111. Source Medium: Book

Gerrit Jan Derks, Laar .... Rijerkerk. Source Medium: Book

Cock en Marij, website http://perso.wanadoo.fr/rijerkerk/ en email; ni euw adres website: www.rijerkerk.net

458. Citation Text: is bijkens rouwkaart bij overlijden Maria Euser-Groen nog in leven. .... Rijerkerk. Source Medium: Book

Cock en Marij, website http://perso.wanadoo.fr/rijerkerk/ en email; ni euw adres website: www.rijerkerk.net

459. Karel Groen, 3/4-2000.

460. Details: rouwkaart.

461. Citation Text: info Anneke op de datum zelf.

462. Citation Text: bijgewoond; Zorgvliet.

463. Details: info dochter Br.

464. wiewaswie, bij overlijden 8 maand oud. www.wiewaswie.nl

465. Details: Brigit Provoost 010717.

466. Citation Text: bij overlijden 88 jaar.

467. Citation Text: rouwkaart Antonie Jacob de Geus 100102.

468. Citation Text: geschat.

469. Citation Text: bij overlijden 90 jaar.

470. Citation Text: overlijensadvertentie (Trouw).

471. Citation Text: overlijdensadvertentie moeder Levina.

472. GAR, R'dam akte 1920 p42v. Source Medium: Book

Website Gemeente Archief Rotterdam

473. GAR, R'dam akte 1920-p42v. Source Medium: Book

Website Gemeente Archief Rotterdam

474. Aarsbergen, 050507. Source Medium: Book

Olga Aarsbergen, briefcontact sinds 050507

475. Citation Text: telefonischeinfo PG Kruidenier 100507. .... persoonskaart. Persoonskaarten opgevraagd bij CBG

476. Voorburg, 160505. Source Medium: Book

Netty Voorburg, emailcontact sinds 130505, kleindochter van Pieter Kru idenier .... Citation Text: mondelinge info PGKruidenier 060308.

477. Voorburg, 160505. Source Medium: Book

Netty Voorburg, emailcontact sinds 130505, kleindochter van Pieter Kru idenier .... Details: PCdeZeeuw, email 110507.

478. Citation Text: Mondelinge info PCdZeeuw 050607.

479. Citation Text: info zoon Peter Goedendorp.

480. Voorburg, 130505. Source Medium: Book

Netty Voorburg, emailcontact sinds 130505, kleindochter van Pieter Kru idenier

481. Details: Kroos 240406.

482. Voorburg, 260505. Source Medium: Book

Netty Voorburg, emailcontact sinds 130505, kleindochter van Pieter Kru idenier

483. Details: email van kleinkind Joly Euser 280417.

484. Citation Text: opgave Han Brouwer, 120406.

485. Citation Text: opgave zwager Han Brouwer 130406.